138811266_3015082912057906_3740943264104457208_oOd dawna próbujemy zachęcić instytucje zajmujące się oświetleniem ulicznym, aby zmienić lokalizację słupów, stojących wzdłuż ul. Zygmuntowskiej.
Już kilka razy na tej sprawie polegliśmy.
Ponieważ trudnych problemów nie porzucamy, lecz co jakiś czas do nich powracamy, tak też zrobiliśmy i tym razem.
7 grudnia 2020 r. napisaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Mariusza Śpiewoka, żeby rozszerzyć zakres prac, planowanych w ramach przebudowy łuku ul. Zygmuntowskiej i przesunąć wszystkie słupy poza teren chodnika.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich napisała:
„[…] betonowe słupy oświetlenia ulicznego są własnością Tauron Nowe Technologie S.A. są w złym stanie technicznym i wyklucza możliwość ich przesunięcia poza chodnik.
Wyjściem z sytuacji, zgodnie z informacja uzyskaną w Wydziale Usług Komunalnych może być przebudowa oświetlenia na wnioskowanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, tzn. wykonanie projektu i budowa oświetlenia zasilanego z obwodów niezależnych od firmy Tauron, umiejscowionych poza istniejącym chodnikiem, ale takie działanie jest inwestycją co najmniej dwuletnią.”

Będziemy o taką inwestycję zabiegać, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, bo „w kolejce stoi” wiele innych zadań, a budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zygmuntowskiej nie jest realna. Napiszemy o tym w odrębnym materiale.


Comments are closed.