138568077_3014334775466053_3678298829890159825_o7 stycznia Rada Dzielnicy Łabędy podjęła Uchwałę nr 23/2021 w sprawie aplikowania przez Miasto Gliwice o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Rada określiła w uchwale potrzeby inwestycyjne, występujące na terenach dawnego PGR „Łabędy”.
Zaproponowała konkretne inwestycje, poprawiające aktualny stan infrastruktury drogowej.
Termin składania wniosków mija 12 lutego.
Gminy uprawnione do starania się o środki z Funduszu mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.
Maksymalna kwota dotacji to 5 mln zł.
Rada utrzymuje w tej sprawie bieżący kontakt z przedstawicielami gminy.

O kolejnych jej etapach będziemy informować na bieżąco.


Comments are closed.