139217266_3015082348724629_3272891506802379136_nZ numeru 986 warto i trzeba korzystać.
To bezpłatny numer do Straży Miejskiej, czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Ponieważ strażnicy nie pełnią służby w porze nocnej, patrole są w terenie codziennie do godz. 21.30.
Natomiast dyżurny odbiera telefony także w nocy, z tym, że sprawy wymagające pilnej interwencji muszą być przekierowywane na Policję.
Do korzystania z numeru 986 zachęcamy szczególnie tych, którzy różne sprawy zgłaszają Radzie Dzielnicy i od niej oczekują podjęcia interwencji.
Czas mijający pomiędzy zgłoszeniem mieszkańca, a naszą reakcją często uniemożliwia skuteczne działanie.
Zdecydowanie sprawniej będzie, gdy sami Państwo zadzwonicie na numer 986.
Jeśli zgłoszenie dotyczy miejsca publicznego nie trzeba się przedstawiać, nawet wtedy, gdy strażnik będzie o to prosił.
Rada dziękuje za zaufanie i zgłaszanie zauważonych problemów.
Podkreślamy jednak, że pośredniczenie często wydłuża całą sprawę i może ją skazać na niepowodzenie.


Comments are closed.