154995701_3046081718958025_6383197126896597424_o25 lutego Rada odbyła swe XXIII posiedzenie plenarne
Wzięło w nim udział 11 z 15 jej członków, a także radny Rady Miasta Gliwice Jacek Trochimowicz.
Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym.
Rada podjęła 3 uchwały:
– zaopiniowała lokalizację wyniesień jezdni na ul. Batorego i ul. Wazów,
– podjęła decyzję o przygotowaniu 5 wniosków na zamknięty konkurs dla rad na organizację imprez ponaddzielnicowych,
– stwierdziła brak potrzeby zmieniania granic dzielnicy i możliwości wybierania Zarządu Dzielnicy przez zebranie mieszkańców w tych dzielnicach, w których nie doszło do wyborów rady.
Rada przeprowadziła wstępną dyskusję nad propozycjami zmian w kursowaniu autobusów linii 178, 186 i 202.
Przyjęła też informacje na temat bieżących spraw, realizowanych przez władze statutowe.
Wszystkie powyższe tematy będą prezentowane w odrębnych materiałach.
Kolejne posiedzenie Rady zostało zwołane na 11 marca godz. 17.00.
Będzie poświęcone dwóm ważnym tematom:
1. propozycjom Zarządu Transportu Metropolitalnego zmian w kursowaniu autobusów,
2. wnioskom składanym pod egidą Rady w ramach tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.


Comments are closed.