167480640_3071782506387946_7524288362459560095_n
W jednym z poprzednich postów pisaliśmy o kłopotach z nieruchomością położona przy ul. Staromiejskiej 12, prywatnej i strasznie zaniedbanej.
Obok, pod numerem 10, znajduje się równie brzydki obiekt.
Jego sytuacja prawa jest nieco inna.
Nieruchomość ma spadkobierców, ale nie ma z nimi kontaktu. Miasto czeka, aż zgodnie z prawem będzie mogło wystąpić do sądu o wejście w jej posiadanie.
W ostatnim z pism w tej sprawie pytamy, kiedy będzie możliwe uregulowanie obecnej sytuacji prawnej i przejęcie nieruchomości na majątek miasta.
Obiekt jest przeznaczony do wyburzenia, ale tak długo, jak nie stanowi własności miasta nie wolno niczego z nim robić.


Comments are closed.