167493212_3071270269772503_4409515846915042325_nPonieważ rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania „Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021 r. „upomnieliśmy się” o stację rowerową w Łabędach.
Wydział Usług Komunalnych poinformował nas, że:
„Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm ORANGE POLSKA S.A. oraz ROOVEE S.A. Zgodnie z procedurami postępowania przetargowego zawarcie umowy będzie możliwe najwcześniej w dniu 06.04.2021 r.
Planowany termin uruchomienia systemu to 1 maja 2021r.
Zgodnie z dokumentacją przetargową, po zawarciu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji umiejscowienia stacji rowerowych na nieruchomościach gminnych. Koncepcja ta musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
Zaznaczyć należy, iż wymiary stacji oraz konieczność ich montażu na nieruchomościach gminnych mogą powodować ograniczenia w wyborze lokalizacji.
Informujemy, iż planowany jest montaż przynajmniej jednej stacji na terenie Dzielnicy Łabędy.
Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Usług Komunalnych informuje, że po podjęciu decyzji dot. lokalizacji stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego na terenie Gliwic – lista stacji zostanie podana do publicznej wiadomości.”


Comments are closed.