166677524_3069965159903014_2582718638958361424_nRegularnie piszemy o różnych zadaniach, które Miasto Gliwice realizuje na terenie Łabęd.
Interesujemy się nimi, pytamy o szczegóły i przekazujemy naszym czytelnikom pozyskane informacje.
Dzięki realizowanym pracom poprawiają się warunki bytowe najemców mieszkań, a obiekty zyskują estetyczny wygląd.
Aktualnie remonty prowadzone są w obiektach gminnych przy ul. Różanej, ul. Nałkowskiej i ul. Narutowicza.
Wcześniej generalnej przemianie podległy dwa budynki przy ul. Różanej.
Dziś podamy podstawowe informacji na temat dwóch remontów. Przekazała nam je Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
1. Zakres prac remontowych realizowanych w nieruchomość przy ul. Różanej 1 obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą systemów ogrzewania lokali na ekologiczne. Ponadto w budynku prowadzone się prace polegające na dobudowie łazienek, remoncie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi.
Wartość prac – 557.328,30 zł.
Planowany termin zakończenia prac – 31.05.2021 r.
2. W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nałkowskiej 1 prowadzone są następujące prace: termomodernizacja, utwardzenie podwórka oraz wymiana ogrodzenia. Prace remontowe wykonywane są przez tą samą firmę, która przeprowadzała remont sąsiedniego budynku położonego przy ul. Nałkowskiej 3. Wartość prac – 335.219,67 zł.
Termin zakończenia prac – 31.08.2021 r.


Comments are closed.