GAZETKA
 
Druk gazetki zakończył się na początku tygodnia.
Od momentu odebrania jej z drukarni trwa roznoszenie „Naszych Łabęd” do mieszkań.
To duże logistyczne wyzwanie.
Najpierw trzeba zaplanować wielkość paczek, bo trafiają one do różnych osób i w różne rejony dzielnicy.
Potem trzeba je rozwieźć do osób, które będą je dystrybuować dalej , a takich punktów jest 18.
Pracę tę wykonuje 2 członków Rady.
Roznoszeniem marcowego numeru zajmuje się 10 członków Rady i 9 wolontariuszy spoza Rady, w tym 1 radny miejski, którzy robią to społecznie.
Pomagają nam też 3 podmioty gospodarcze.
Z powodów od nas niezależnych gazetki w różnych punktach Łabęd może nie być. O tych powodach, w części wynikających z niegrzecznych zachowań osób, które prosi się o otworzenie klatki, ale i innych, napiszemy w odrębnym materiale.
Wszystkich zainteresowanych naszą gazetką zapraszamy przed „Łabędzia”, gdzie na specjalnym stojaku wystawiony jest nasz biuletyn. Można go wziąć dla siebie i dla innych.
Trochę egzemplarzy jeszcze zostało.
Zapraszamy.


Comments are closed.