164746304_3066842163548647_5770312698943561438_nPrzypominamy, że w związku z pytaniami i postulatami mieszkańców zapytaliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych, czy planuje sadzenie na terenie Łabęd drzew tlenowych. Jeśli takiego planu nie to wskazane byłoby rozważenie ich zastosowania.
Zaproponowaliśmy trzy miejsca – skwer przy ul. Wolności, skwer przy ul. Narutowicza i na Piaskowej Dolinie. Zapytaliśmy też, czy drzewa tlenowe mógłby w ramach swoich zadań sadzić Zarząd Dróg Miejskich.
Swoją propozycję rozumiemy jak pilotaż, spróbowanie czego nowego, punktowo, tam. Gdzie po wcześniejszych wycinkach drzew mamy otwarte, nasłonecznione przestrzenie.
Otrzymaliśmy odpowiedź. Zacytujemy Państwu kilka fragmentów pisma podpisanego przez dyrektora MZUK
1. […] Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane wprowadzanie do nasadzeń drzew z gatunku Oxytree (Paulownia Clon in Vitro).
2. Uzasadnione to jest brakiem niezależnych i obiektywnych badań związanych z uprawą tej rośliny w Polsce, jak również faktem, że nie jest znany długoterminowy wpływ gatunku na rodzime gatunki oraz zbiorowiska roślinne.
3. Nadmieniamy również, że roślina ta ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę co może negatywnie wpłynąć na warunki wodne i siedliskowe.
4. Wskazane drzewo, jako odmiana szybko rosnąca, skierowana jest w głównej mierze do stosowania na plantacjach jako drzewo do szybkiego pozyskania drewna, lub jako roślina energetyczna do pozyskania biomasy, co w założeniu nie jest celem zieleni miejskiej.
5. Tereny miejskie w głównej mierze za zadanie mają funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne, a więc nie powinny być zbiorowiskiem plantacji jednogatunkowych.
6. Dodatkowo umieszczenie drzew w pasach drogowych z uwagi na korony mogące dorastać do 10 m szerokości, mogą powodować spore utrudnienia w pielęgnowaniu drzew z uwagi na ich szybki wzrost. Dodatkowo opad liści tej wielkości na jezdnie oraz chodniki, może być niebezpieczny dla użytkowników.
7. Nie bez znaczenia jest fakt, iż mocno rozbudowany system korzeniowy, może doprowadzać do wyjałowienia gleby, a ponadto nawet po ścięciu, drzewo zdolne jest do ponownego wzrostu, co może być przyczyną ekspansji rośliny nawet po zaniechaniu jej uprawy.
8. Planowanie nasadzeń w głównej mierze opiera się na gatunkach rodzimych i ich odmianach, których walory są nie do przecenienia w odróżnieniu od gatunków introdukowanych.
9. Niemniej jednak w miarę pojawiania się wiarygodnych opracowań związanych z uprawą wskazanej rośliny, będziemy rozważali możliwość jednostkowego wprowadzania gatunku jako domieszki do rodzimego ekosystemu.
10. Informujemy również, że obie jednostki miejskie, zawsze dokonują nasadzeń zastępczych w dzielnicy z której są usuwane drzewa, i stan taki ma miejsce od kilku lat.”
Odnosić się do tych argumentów nie będziemy. Mamy na ich temat własne zdanie, ale póki co nie będziemy się nim z Państwem dzielić. Sprawy nie zostawiamy.
Napiszemy jedynie, że:
• W piśmie nie wskazano ani jednej zalety drzewa tlenowego,
• za próbę odpowiedzi na nasz postulat uważać należy p. 9, który niczego nie przekreśla i traktuje sprawę jako otwartą,
• proponowaliśmy MZUK posadzenie drzew tlenowych w miejscach, w których w ostatnich latach usunięto znaczną liczbę drzew, a teren jest odsłonięty i nie zapewnia użytkownikom komfortu korzystania z obiektów miejskich, nie określaliśmy ich liczby.


Comments are closed.