173389737_3081058048793725_8085870338383904801_nW związku z zaawansowaniem prac nad wprowadzeniem systemu wypożyczalni rowerów, działających na terenie metropolii poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. na jakim etapie jest wdrożenie systemu Roweru Metropolitalnego,
2. czy miasto Gliwice uczestniczyło lub uczestniczy w planowaniu rozwiązań dotyczących Gliwic,
3. w jaki sposób będą rozliczane koszty funkcjonowania systemu Roweru Metropolitalnego,
4. co dziś wiadomo na temat liczby stacji i liczby rowerów metropolitalnych, które miałyby znaleźć się w granicach Gliwic, w tym na terenie Łabęd,
5. czy znany jest termin uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego,

6. czy system Roweru Metropolitalnego będzie mógł być uzupełniany o rozwiązania finansowane i realizowane wyłącznie w obrębie naszego miasta.


Comments are closed.