182780705_3096539937245536_6261122641464330894_nTERMIN BADAŃ – 8, 9, 10, 11 CZERWCA.
 
INSTYTUT ONKOLOGII PRZEKAZAŁ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
„Panie chcące skorzystać z mammografii, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ZAPISANIE SIĘ NA MAMMOGRAFIĘ – umawiamy na konkretny dzień i godzinę pod nr tel. 32 278 98 96 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (zapisy już trwają!).
Wyniki będą dostarczane pocztą na adres zamieszkania około 3-4 tygodni po wykonaniu badania.
W trosce o bezpieczeństwo Pań i personelu gwarantujemy przebieg wizyty w mammobusie z zachowaniem środków ostrożności i zasad sanitarno-epidemicznych tj.: pomiar temperatury, dezynfekcja i dekontaminacja mammobusu, dezynfekcja aparatu mammograficznego oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo mammobus został doposażony w urządzenie medyczne do dezynfekcji pomieszczeń, usuwające z powietrza 99,99% cząsteczek wielkości koronawirusa.
W mammobusie realizujemy Program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badania jest wiek i przerwa 2-letnia między badaniami oraz brak rozpoznania/leczenia z powodu raka piersi.
Wyjątkiem są osoby obciążone genetycznie (rak piersi u matki, siostry, córki) wówczas takie Panie mogą wykonywać mammografię co 12 miesięcy.
Wynik mammografii otrzymają Panie pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie. Nie ma znaczenia adres zamieszkania.


Comments are closed.