185764429_3102394936660036_6776294202102451085_nPrzypominamy o akcji oddawania krwi, zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Floriana przy Hucie Łabędy S.A.

Zapraszamy – 14 maja, godz. 8.00 – 13.00.


Comments are closed.