186291826_3102292943336902_6259978178014907247_nW ramach remontu ul. Tuwima Zarząd Dróg Miejskich planował odtworzenie progów spowalniających.
Zachowanie tej samej liczby, a było ich sporo i w związku z zabiegami Rady Dzielnicy o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na niektórych łabędzkich ulicach, także na ul. Tuwima, wymagało weryfikacji. Zaproponowaliśmy, aby:
1. progi zmienić na wyniesienia,
2. ograniczyć liczbę wyniesień,
3. montaż wyniesień realizować etapami,
4. w ramach I etapu wykonać wyniesienie na wysokości placu zabaw,
5. termin wykonania pierwszego z wyniesień uzależnić od oczekiwań mieszkańców.
Te oczekiwania zostały w ostatnim czasie wyrażone w postulacie, skierowanym do Rady, aby wyniesienie w ciągu ul. Tuwima zostało wykonane.
Stosowny wniosek został skierowany do Zarządu Dróg Miejskich.
ZDM poinformował, że „wcześniej uzgodnione wyniesienie zostanie wykonane w ciągu ul. Tuwima na wysokości placu zabaw.
Realizacja prac przewidziana jest w terminie do końca czerwca br.”


Comments are closed.