186474357_3101933836706146_3746647909159603028_nW poście z 16 kwietnia, informowaliśmy, że w roku 2021 wykonany zostanie monitoring dwóch skwerów.
 
Rada poproszona została o zaopiniowanie projektu.
W sprawie wykonania monitoringu skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki Rada wydała opinię pozytywną.
Została ona przekazana Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewie Weber i Dyrektorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.
Zwrócono w niej m.in uwagę na to, że:
1. na skwerze przy ul. A. Jagiellonki należy ustawić drugi stały punkt kamerowy, obsługujący rejon boiska, na którym notorycznie odbywają się głośne i uciążliwe dla sąsiadów libacje alkoholowe,
2. zestaw urządzeń planowanych do zamontowania na skwerze przy ul. A. Jagiellonki powinien zostać uzupełniony o kamery obrotowe,
3. wskazane jest przyspieszenie terminu wykonania monitoringu na terenie skweru przy ul. Narutowicza, montaż urządzeń powinien się odbyć przed rozpoczęciem sezonu letniego, kiedy to korzystanie z obiektu jest intensywniejsze niż w innych okresach roku,
4. monitoring terenów skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki, szczególnie pod względem doboru kamer i wykorzystywania rejestrowanego obrazu winien zapewnić wyraźny obraz, pozwalający na identyfikację nagranych osób,
5. konieczne jest bieżące reagowanie, w czasie rzeczywistym, na niewłaściwe i niebezpieczne sytuacje i zachowania.
Ponadto Rada Dzielnicy Łabędy zawnioskowała, aby władze Miasta Gliwice przeanalizowały obecny sposób funkcjonowania monitoringu miejskiego pod katem jego skuteczności. Samo nagrywanie i przechowywanie materiałów do ich ewentualnego wykorzystania Rada uważa za niewystarczające i niezapewniające efektów, których oczekują mieszkańcy.
Napisaliśmy, że liczymy na wprowadzenie takich zmian organizacyjnych, w wyniku których normą będzie bieżące, stałe obserwowanie obrazów z kamer i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji Straży Miejskiej lub Policji. W obrębie skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki mają miejsce takie zdarzenia, które wymagają podejmowania działań w momencie, gdy się dzieją, a nie dopiero po tym, jak obiekty zostaną zniszczone.
Rada Dzielnicy wyraziła nadzieję, że monitoring skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki wyeliminuje lub poważnie ograniczy przypadki wandalizmu, kradzieży, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i pozwoli na identyfikację sprawców wykroczeń.


Comments are closed.