182807150_3097258587173671_1654256044830465645_nDzięki życzliwości autora i długiej z Nim współpracy, otrzymaliśmy wykonane dziś około 6 godz. rano przepiękne zdjęcia Łabęd, wykonane z drona.
Jest co podziwiać.
Dziękujemy Robertowi Neumannowi za udostępnienie zdjęć, a przede wszystkim za to, że wykonał je specjalnie dla nas.
Możliwość ich publikacji to wielka frajda.


Comments are closed.