187446127_3105731162993080_5954047978150790167_nDyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice, a jednocześnie Koordynator zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego poinformował nas, że:
„Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem nr 3051/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. powołał zespół zadaniowy do spraw miejskiego monitoringu wizyjnego.
Jednym z obecnie realizowanych przez zespół zadań jest opracowanie strategii rozwoju monitoringu w Gliwicach.
Przedmiotowy dokument ma na celu optymalizację procesu rozbudowy sieci kamer w newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa częściach miasta.
W związku z tym Dyrektor CRG zwrócił się do Rady z prośbą o wskazanie wraz z uzasadnieniem obszarów, lokalizacji, które naszym zdaniem powinny zostać objęte monitoringiem miejskim.
Napisał też: „Państwa propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół zadaniowy pod kątem zasadności /miejsca niebezpieczne, newralgiczne/ oraz warunków technicznych umożliwiających montaż kamer w wytypowanych miejscach.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wskazane lokalizacje będą stanowić podstawę przyszłych działań inwestycyjnych.
Odpowiedź mamy przekazać do 31 maja 2021 r.
Prosimy o podpowiedzi.


Comments are closed.