187351443_3105640796335450_8031535913337582035_nPrezydent Miasta Gliwice Adam Neumann zaprosił Radnych Rad Dzielnic do udziału w pracach Grup Roboczych ds. społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w procesie opracowania strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”.
To jeden z najważniejszych dokumentów organizujących działania rozwojowe w naszym mieście.
W poszczególnych grupach będą pracować następujacy członkowi Rady Dzielnicy Łabędy:
– społeczna – Ewa Mizera, Barbara Kończak, Stefania Grzechca
– środowiskowa – Piotr Majer, Joanna Grzybowska, Sabina Gorczyca- Kamaj
– gospodarcza – Paweł Tyrakowski, Dariusz Kosowicz
– przestrzenna – Tadeusz Barcik, Krystyna Sowa.

Grupy robocze będą pracować w formie warsztatowej.
Ich największe zaangażowanie dotyczyć będzie opracowania:
1. wizji rozwoju,
2. formułowania celów strategicznych,
3. formułowania celów operacyjnych.
Ze względu na sytuację epidemiczną powyższe spotkania zaplanowane są w formie on-line.
Jeśli pojawi się taka możliwość spotkania będą odbywać się w formie bezpośredniej.
Prace grup będą trwały od maja 2021 r. do marca 2022 r.


 

Comments are closed.