187941710_3108455852720611_6856865160405465577_nOd dłuższego czasu chodnik przy ul. Partyzantów, sąsiadujący z działkami, jest zalewany wypływającą z ich terenu wodą.
Zimą był z tym poważny problem, bo powstawały oblodzenia, niebezpieczne dla pieszych i pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich, odpowiadający za drogę publiczną, zorganizował spotkanie w terenie, aby porozmawiać o problemie i sposobie jego rozwiązania.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ROD „Nasza Przyszłość” oraz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarowania Wodami, Rady Dzielnicy Łabędy.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, jakie działania podejmą w najbliższym czasie, aby ustalić i usunąć przyczyny wycieku wody na ul. Partyzantów.


Comments are closed.