187409486_3107351906164339_1046320161370402906_nSprawa zakupu terenu, na którym położona jest część „Szuwarka” nadal nie może doczekać się finału.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie przekazała protokołu uzgodnień swojej Radzie Nadzorczej, bo wprowadziła w nim zmiany.
Dokumenty krążą, miasto „od ręki” wprowadza oczekiwane korekty i niezwłocznie je odsyła.
Tym razem SRK zmieniła podstawę prawną, dotycząca nienaliczania podatku VAT od transakcji zbycia nieruchomości.
Zmieniony protokół uzgodnień zostanie odesłany do SRK.
Miejmy nadzieję, że Rada Nadzorcza Spółki zbierze się w najbliższym czasie i zatwierdzi transakcję.


Comments are closed.