201681262_3127408270825369_2266019090034844715_nNa wniosek mieszkańca zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o możliwość ustawienia lustra, ułatwiającego wyjazd z ul. Kosmonautów na ul. Tęczową.
ZDM odpowiedział:
„[…] Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż pozytywnie zaopiniował propozycję montażu lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej/Kosmonautów w Gliwicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niemniej jednak lustro poprawiające widoczność musi zostać ustawione na działce nr 2 obręb Przyszówka Las. Ww. działka nie stanowi własności gminy Gliwice lecz Nadleśnictwa Brynek.
W związku z powyższym, ZDM wystąpi z pismem o zgodę na montaż lustra na dz. nr 2 do Nadleśnictwa Brynek. W przypadku uzyskania zgody zleci firmie wykonawczej montaż przedmiotowego lustra.”
Takie pismo zostało skierowane 10 maja.
Ponieważ do 11 czerwca odpowiedzi nie było, poprosiliśmy Nadleśnictwo o zajęcie stanowiska.
W tym samym dniu zostaliśmy poinformowani, że do ZDM takie stanowisko przekazano.
Nie znamy jego treści.
Mamy nadzieję, że jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.
 

 
 

Comments are closed.