199475424_3126385744260955_5171514909381329041_nW ramach tegorocznego GBO wpłynęło 325 wniosków.
Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy – 34 wnioski, następnie z dzielnic: Sikornik – 25 wniosków, Wójtowa Wieś – 23 wnioski, Łabędy – 22 wnioski, Śródmieście – 21 wniosków).
Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych – 257 wniosków, natomiast projektów miękkich – 68 wniosków.
Zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków.
Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania – 164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich.
Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7.874.000 zł, w tym na projekty dzielnicowe 6.974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł.
Co przed nami?
1. Odwołania od negatywnych opinii. Można j składać od 15 do 21 czerwca 2021 r.
2. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań do głosowania – do 30 lipca 2021 r.
3. Głosowanie od 25 sierpnia do 15 września.


Comments are closed.