Przypominamy, że obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Łabędy wszedł w życie w marcu 2008 r.
Czas, który minął od jego uchwalenia, składane w międzyczasie wnioski w sprawie zmian, nowe oczekiwania mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji, inwestorów, wyniki analizy aktualności planu wykonanej przez Wydział Planowania Przestrzennego dały podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Gliwice uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych planów.
Zdecydowano, że Łabędy zostaną podzielone na cztery obszary i dla każdego z nich powstanie odrębny plan.
Podajemy wykaz uchwał dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przypominamy, że porządek każdej sesji i projekty uchwał są publikowane na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Uchwała XVIII/361/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-08-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
 
Uchwała XVIII/362/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-08-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych
 
Uchwała XIX/368/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
 
Uchwała XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej
 
Uchwała XXIV/495/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25-03-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
 
Uchwała XXIV/496/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25-03-2021
w sprawie: zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.
 
Uchwała XXVI/537/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-05-2021

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”


Comments are closed.