136194078_3008621559370708_6056350515991895588_nPrzypominamy, że w opracowaniu jest pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd. 
 
Procedurę uchwalania planów określa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami.
 
Jednym z etapów prac jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszyscy zainteresowani.
W odniesieniu do każdego z planów mają na to 21 dni.
Terminy i formę przekazywania wniosków oraz wszystkie niezbędne załączniki graficzne, każdorazowo określa Ogłoszenie Prezydenta Miasta, publikowane w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym, a także na fb i stronie Rady Dzielnicy.
 
Jaki jest obecnie etap prac nad poszczególnymi planami?
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I,
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Wyłożenie od 8 do 28 lipca 2021 r.
Dyskusja publiczna – 27 lipca 2021 r.
Przyjmowanie uwag do 18 sierpnia 2021 r.
 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap II
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Zakończone zbierania wniosków trwające od 11 do 26 kwietnia 2021 r.
 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 15 października do 5 listopada 2020 r.
 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych.
Skrócona nazwa planu: Łabędy Północ
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 17 września do 8 października 2020 r.
 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Wschód
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 17 września do 8 października 2020 r.
 
O terminach zgłaszania wniosków informowaliśmy w momencie ich ogłoszenia w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym.
 
Jakie uwagi zostały zgłoszone do poszczególnych planów poinformujemy w odrębnym materiale, po uzyskaniu niezbędnych danych z Wydziału Planowania Przestrzennego.
 

Comments are closed.