aDobiegła końca kilkumiesięczna, poważna inwestycja drogowa w Łabędach – przebudowa mostu na Kanale Gliwickim.

Pierwotne starania Rady Osiedlowej o przeprowadzenie prac remontowych na obu obiektach mostowych były bardzo skromne, w roku 2008 wnioskowaliśmy o pomalowanie barierek i naprawę chodników, których stan był tak zły, że zagrażał bezpieczeństwu pieszych.

Wykonana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich ekspertyza stanu technicznego gliwickich mostów, w tym mostu nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim wykazała, że konieczna jest ich przebudowa. Rozpoczęły się przygotowania do tych trudnych przedsięwzięć.

W roku 2010 na zlecenie ZDM przebudowano most na Kłodnicy i rozpoczęto projektowanie modernizacji drugiego z mostów.

Rada Osiedlowa Łabędy, na różnych etapach prac, włączała się w proces przygotowania i realizacji inwestycji.

W trakcie projektowania przebudowy mostu pojawił się zamysł zlikwidowania chodnika od strony portu. Nie wyobrażaliśmy sobie, aby nie było można obserwować przepływających barek, statków, łódek korzystających ze śluzy. Nasze starania doprowadziły do rezygnacji z tego dziwnego pomysłu.

Inną ważną sprawą, w której rozwiązanie Rada Osiedlowa Łabędy włączyła się bardzo aktywnie była organizacja prac na moście. Zgodnie z przetargiem wykonawca miał prawo do zamknięcia mostu na czas prowadzonych prac. Rada uznała, że reprezentując interesy mieszkańców dzielnicy musi zrobić wszystko, aby modernizacja została wykonana „połówkowo” – najpierw jedna strona mostu, potem druga.

Argumenty Rady zostały przez ZDM uznane za zasadne. Wykonawca zaakceptował propozycję etapowego prowadzenia przebudowy i mogliśmy bez większego kłopotu korzystać z przejazdu przez most. Utrudnienia trwające na przełomie lipca i sierpnia były skutkiem inwestycji realizowanej przez PWiK.

Zakres wykonanych prac obejmował rozbiórkę m. in. nawierzchni jezdni, chodników, gzymsów wraz z balustradą, a następnie wzmocnienie płyty pomostu, ułożenie izolacji i nawierzchni jezdni, chodników, montaż barieroporęczy, wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie skarp.

Prace wykonała firma Skanska S.A. za prawie 1 mln zł.

W czasie ostatnich miesięcy mogliśmy podziwiać świetną organizację pracy, płynność realizacji poszczególnych etapów, fachowość i duże zaangażowanie pracowników. Modernizacja mostu to druga duża inwestycja w Łabędach, po przebudowie ul. Głównej, którą wykonała Skanska S.A.

Nowy most jest szerszy i ma większą nośność. Przede wszystkim jednak jest bezpieczniejszy.


Skomentuj