clip_image002Prawie sześć godzin trwała wędrówka sporej grupy członków łabędzkiego Klubu Seniora po Gliwicach.

Najpierw zaznajomili się z działalnością rozbudowanej i unowocześnionej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejrzeli reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i hale magazynowe osadów. Odwiedzili Muzeum Techniki Sanitarnej.

Podkreślali, że zaskoczyły ich rozmiary i technologiczne zaawansowanie procesów, które odbywają się w Oczyszczalni.

Kolejną atrakcją był pawilon akwarystyczny w Palmiarni Miejskiej, gdzie Seniorzy podziwiali 4 akwaria, z których największe mieści 6 tys. litrów wody i jest ekspozycją ryb Amazonii /na zdjęciu/. Obejrzeli też ryby z jeziora Tanganika, ryby azjatyckie i polskie.

Na koniec organizatorzy zabrali uczestników wycieczki do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie pokazano Im unikalne w skali kraju Centrum Sterowania Ruchem. Weszli do pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych, w których zamontowany jest sprzęt elektroniczny, używany do organizowania ruchu w mieście.

clip_image00a2

Pracownicy Centrum zaprezentowali możliwości urządzeń, na których pracują. Seniorzy mogli obserwować – na żywo – ruch samochodów na łabędzkich skrzyżowaniach, a także obejrzeli nagrania, na których utrwalone zostały wypadki drogowe.

Uczestnicy wycieczki, odwiedzając różne jednostki miejskie / PWiK, MZUK – Palmiarnia Miejska, ZDM / mieli okazję stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje ciekawych i budzących dumę miejsc.

Seniorom w ich wędrówkach po mieście towarzyszyli organizatorzy wyjazdu, członkowie rady : Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab i Krystyna Sowa.

Rada Osiedlowa bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym możliwe było przygotowanie ciekawego wyjazdu, służącego poznawaniu własnego miasta :

  1. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a szczególnie Pani Joannie Ćwikle – za możliwość obejrzenia obiektu, udzielenie ciekawych i wyczerpujących informacji oraz gościnność,
  2. Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeuszowi Mazurowi i kierownikowi Palmiarni Miejskiej Markowi Bytnarowi za umożliwienie wejścia do pawilonu z rybami w dniu wycieczki / rezerwacja terminów dokonywana jest ze znacznym wyprzedzeniem /,
  3. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystianowi Tomali za zastosowanie zniżki w opłacie za wejście do Palmiarni,
  4. Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie kierownikowi Referatu Inżynierii Ruchu Dawidowi Ochódowi i pracownikom referatu za udostępnienie Seniorom pomieszczeń, w których na co dzień nadzoruje się ruch drogowy w mieście oraz przygotowanie firmowych upominków,
  5. Kierowcy firmy Jomar, który w trudnych warunkach miejskich sprawnie i punktualnie przewoził nas w kolejne miejsca do zwiedzania.

W sposób szczególny dziękujemy 48 Seniorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielnie wędrowali po mieście, poznając ciekawe miejsca i przemiłych ludzi.


Skomentuj