clip_image002Już następnego dnia po spotkaniu przedstawicieli Rady Osiedlowej Łabędy z Radą Nadzorczą SM „Łabędy” otrzymaliśmy e-maila następującej treści:

„Z upoważnienia Rady Nadzorczej informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łabędy” w Pyskowicach jest zainteresowana odpłatnym zbyciem na rzecz Gminy Gliwice działek potrzebnych do wykonania parkingu w Gliwicach – Łabędach tj. działki nr 1074 obręb Przyszówka o powierzchni 844 m2 oraz części działki nr 146 obręb Przyszówka o powierzchni 280 m2.

                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łabędy” w Pyskowicach”

Powyższe stanowisko pozwala na podjęcie konkretnych działań, dzięki którym Miasto Gliwice nabędzie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” grunty pod parking przy ul. Piaskowej.

Dziękujemy za szybkie przekazanie decyzji, od której zależy skuteczne przygotowanie inwestycji.

Inne wpisy dotyczące sprawy :

  • 7 stycznia 2014 Problemy z terenem pod budowę parkingu – Zabiegamy o…
  • 28 marca 2014 r. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej – Zabiegamy o…
  • 10 kwietnia 2014 Możliwość spotkania z Radą Nadzorczą SM „Łabędy – Aktualności
  • 10 kwietnia 2014 Propozycje do rozpatrzenia – Aktualności
  • 22 kwietnia 2014 Spotkanie z Radą Nadzorczą SM „Łabędy”- Aktualności

Skomentuj