clip_image00222 kwietnia przedstawiciele Rady Osiedlowej Łabędy wzięli udział w części posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”. Zaprezentowali – skonsultowane z Zarządem Dróg Miejskich – propozycje rozwiązania problemu braku prawa do gruntu, na którym ma powstać parking przy ul. Piaskowej.

Omówiono dwie możliwości postępowania spółdzielni:

  • zbycie na rzecz Miasta Gliwice działki nr 1074 i części działki nr 146,
  • zamiana działki nr 1074 i części działki nr 146 na inne, należące go gminy. Uszczegółowiono także ewentualne procedury – zbycia lub zamiany.

Przedstawiciele Rady Osiedlowej – Tadeusz Barcik / Zastępca Przewodniczącego Zarządu / i Krystyna Sowa / Przewodnicząca RadyOsiedlowej / poinformowali, że miasto jest gotowe nabyć potrzebne grunty. Podkreślali, że wykonanie parkingu jest zależne od decyzji spółdzielni w tej sprawie.

Spotkanie z Radą Nadzorczą to kolejny krok ku znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji terenowo – prawnej, mającej związek z budową miejsc parkingowych na osiedlu Kosmonautów.


Skomentuj