clip_image002Obserwując szeroki zakres tegorocznych prac porządkowych, wykonywanych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich na łabędzkich ulicach i chodnikach /pisaliśmy o tym we wcześniejszych materiałach/ i mając świadomość potrzeby kontynuowania tych prac w przyszłym sezonie, wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka z wnioskiem o zwiększenie środków, jakie zostaną na ten cel wpisane do projektu budżetu miasta na rok 2015.

Moment jest dobry, bo projekt właśnie teraz powstaje. Zostanie przekazany Radzie Miasta i radom osiedli do 15 listopada br.

Jego uchwaleniem zajmą się już radni kolejnej kadencji, wyłonieni podczas wyborów, które odbędą się 16 listopada.


Skomentuj