Od dłuższego czasu trwają wspólne starania o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.

Dyrektor placówki i Rada Osiedla, wykorzystując właściwe dla siebie formy oddziaływania, zabiegają o realizację wykonanego już projektu ogrodu i placu zabaw.

W bieżącym roku wykonano podobne prace w PM 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej i w PM 38 przy ul. Literatów.

Teraz kolej na trzecie z naszych łabędzkich przedszkoli.  


Skomentuj