SzuwarekZabiegi o rewitalizację terenu wokół tzw. „Szuwarka” maja wieloletnią historię.

Wnioski o remont obiektu nie uzyskiwały akceptacji. Decydowała o tym sytuacja terenowo – prawna.

Staw i jego otoczenie tylko w połowie zlokalizowane są na działce należącej do gminy Gliwice. Właścicielem pozostałej części jest Kompania Węgłowa.

Miasto starało się nabyć brakujący teren, ale Kompania Węglowa nie paliła się do rozwiązania problemu. Zapewne dla niej był on mały i nieistotny. Dla nas był poważną przeszkodą, uniemożliwiającą podjęcie długo oczekiwanej inwestycji.

W ostatnim czasie w sprawie Szuwarka zaszła pozytywna zmiana.

17 czerwca 2014 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek gliwickiej Fundacji na Rzecz Rozwoju zawarł z nią umowę dzierżawy części działki nr 690 obręb Przyszówka na okres 3 lat. Na wydzierżawionym terenie położona jest część Szuwarka.

Fundacja – jak wynika z dokumentów złożonych w urzędzie oraz informacji przekazanych przez Prezesa Martę Zielińska podczas posiedzenia Rady Osiedla Łabędy 24 listopada 2014 r. – ma w planie utworzenie : łowiska rodzinnego, terenu rekreacyjnego, placu zabaw i ścieżki zdrowia.


Skomentuj