budżet ROW budżecie miasta Gliwice na rok 2015 zostały zaplanowane środki na działalność rad osiedli.

Dla Rady Osiedla Łabędy zaplanowane zostały środki w następującej wysokości:

  • kultura I sport – 11 826,55 zł,
  • druk i kolportaż biuletynów, materiały promocyjne – 8 500 zł,
  • materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, środki czystości – 600 zł.

Ponadto, ze środków budżetu miasta, pokrywane będą wydatki związane z utrzymaniem lokali rad osiedli, stron internetowych i dostępu do sieci Internet, telefonów.


Skomentuj