MetalowcówRada Osiedla Łabędy od dłuższego czasu zabiegała o sprzedanie nieruchomości przy ul. Metalowców 15, 15 A, w której kiedyś mieściły się biura Walcowni Metali „Łabędy”.

Obiekty i grunt zostały w przeszłości przekazane miastu Gliwice przez WM „Łabędy” w zamian za nieopłacone podatki. Przez wiele lat nie było pomysłu na wykorzystanie obiektu, nie było chętnych dzierżawców, ani zaintereso-wanych kupnem.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami trzykrotnie starał się sprzedać nieruchomość. Kolejne przetargi odbyły się : 19 listopada 2013 r., 14 kwietnia 2014 r. i 16 października 2014 r. W grudniu 2014 r. Wydział podjął jeszcze jedną próbę zbycia obiektu i otaczającego go terenu – ogłosił rokowania na jego sprzedaż.

Rokowania, które odbyły się 17 lutego 2015 r. zakończyły się sukcesem.

To dobra wiadomość i gwarancja, że kolejne zaniedbane miejsce naszej dzielnicy zmieni swój wizerunek.


Skomentuj