Zygmuntowska

Sukcesem kończą się nasze zabiegi o wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zygmuntowskiej.

Wniosek o jego realizację w ramach kolejnych budżetów miasta składaliśmy dwukrotnie. Informowaliśmy o tym w materiale z 5 lipca 2014 r. zamieszczonym w zakładce „Zabiegamy o…”

Zarząd Dróg Miejskich ujął w planie zadań na rok 2015 „remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów”.

Remont parkingu, którego obecny stan pozostawia wiele do życzenia, będzie wykonany po parzystej stronie ulicy, ponieważ w całości znajduje się on na działce należącej do miasta.


Skomentuj