parkingOd początku 2013 r. zabiegamy o pozyskanie na rzecz miasta Gliwice części działki znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza i terenem należącym do Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Co jakiś czas pytamy o stan sprawy i kolejne działania podejmowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który od dłuższego czasu prowadzi postępowanie mające na celu nabycie potrzebnej działki od Lasów Państwowych.

16 marca 2015 r. zostaliśmy poinformowani, że „pismem z 13 lutego 2015 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o podanie terminu przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości do zbycia.”

O postępach w sprawie będziemy Państwa informować.


Skomentuj