WOLNOŚCI1Zespół komunikacyjny, działający w Zarządzie Dróg Miejskich, w skład którego wchodzą m. in. przedstawiciele Miejskiej Komendy Policji i Straży Miejskiej, negatywnie zaopiniował nasz wniosek o wykonanie po obu stronach ul. K. Marksa linii akustycznych.

Ponieważ nie są nam znane przyczyny odmowy wykonania linii, wystąpiliśmy o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 


Skomentuj