clip_image002Znów ktoś wylądował na barierkach odgradzających chodnik i budynek Szkoły Podstawowej nr 29 od jezdni ul. Staromiejskiej.

Od dawna wiadomo, że łuk w rejonie kościoła jest zdradliwy. Pomimo tego trudno byłoby zliczyć „odważnych”, którzy dotychczas próbowali swych sił, pokonując łuk z dużą prędkością.

Co część z ich spotkało? Jedni, jadąc w kierunku ul. Starogliwickiej, wpadali na ogrodzenie posesji położonej tuż za łukiem, inni, kierujący się w stronę poczty lądowali na barierce zamontowanej przy chodniku.

Na szczęście, nic się dotąd nie stało pieszym, choć miejsce jest niezmiernie niebezpieczne.

Rada Osiedlowa Łabędy w trybie pilnym zwróci się do ZDM z prośbą o naprawienie lub wymianę uszkodzonych barierek.


clip_image002W kwietniu 2013, gdy kończyła się budowa magazynów Silsa Gliwice przy ul. Portowej oglądaliśmy dokładnie rejon wjazdu do firmy, aby sprawdzić, czy zniszczeniu lub uszkodzeniu nie uległa niedawno wykonana ścieżka rowerowa. Przy okazji przyjrzeliśmy się poboczu jezdni. Od dawna był z nimi problem, ponieważ zasłonięte ziemią krawężniki utrudniały dokładne pozamiatanie ulicy.

Wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich zastanawialiśmy się nad możliwością i kosztami odczyszczenia poboczy. Ponieważ koszt takich prac jest znaczny, uzgodniliśmy, że będziemy zabiegać o zapewnienie środków na realizację tego zadania na rok następny. Tak też się stało.

Dzięki konsekwencji w działaniu ze strony służb ZDM w roku 2014 rozpoczęło się odczyszczanie poboczy dróg. Krawężniki są już widoczne na ul. Oświęcimskiej, teraz przyszła kolej na ulicę Portową, gdzie w sobotę 14 czerwca wykonano I etap prac. O realizację następnego będziemy zabiegać.

Za wykonanie ważnych dla nas prac dziękujemy Zakładowi Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar” Mariana Kaliściaka ze Stanicy.


clip_image002Zakończyliśmy wydawanie wyników mammografii i cytologii.

13 czerwca 2014 r. wydano 44 wyniki mammografii oraz 5 cytologii. Wydawały je : Joanna Szubert i Krystyna Sowa.

16 czerwca 2014 r. wydano 55 wyników mammografii oraz 2 cytologie. Wyniki wydawała Sabina Gorczyca-Kamaj.

Pozostało do odebrania 20 wyników cytologii oraz 16 wyników mammografii, 4 wyniki zostaną dosłane pocztą do pacjentek, w kilku przypadkach Onkologia będzie kontaktować się z badanymi osobami telefonicznie.

Nieodebrane wyniki zostaną zwrócone do :

  • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, tel. 32 278 91 38,
  • Centrum Medycznego Femina w Katowicach, ul. Kłodnicka 23, tel.32 206 40 60, 32 257 06 99.

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu odebrania wyników od jednostek medycznych, które je wykonały przekażemy zainteresowanym natychmiast po ich ustaleniu.

Ks. Proboszczowi Parafii p.w. św. Anny serdecznie dziękujemy za możliwość skorzystania z salki w domu katechetycznym.


clip_image002Na łabędzkim cmentarzu komunalnym realizowany jest kolejny etap inwestycji, której początki sięgają roku 2007.

Długo trwało przejmowanie terenów od Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Brynek. Pierwszymi pracami było pomalowanie kaplicy i wykonanie ogrodzenia od strony lasu. Potem wykonano placyk przed kaplicą wraz z oświetleniem, alejki, ujęcia wody, boksy na śmietniki, kolumbarium.

W ramach aktualnie realizowanej inwestycji zostanie wykonane :

  • ogrodzenie od strony lasu,
  • brama wjazdowa,
  • plac dla karawanów w rejonie kaplicy,
  • alejki na terenie nowych pól grzebalnych,
  • punkt składowania odpadów.

Zadanie realizuje Firma Usługowo – Produkcyjno – Handlowa „WOL-GAZ” Andrzej Kuta z Woli Rzędzińskiej. Cena ustalona w wyniku przetargu wynosi 399.476,50 zł


clip_image002Mieszkańcy Starych Łabęd zgłaszali, że na terenie KSSE znów zalegają duże ilości śmieci.

Niedawno podejmowaliśmy starania o uprzątnięcie terenów strefy. Porzucone odpady usunięto, jednak szybko pojawiły się nowe. Ich rodzaj może sugerować, że nie są to śmieci wyrzucane przez kierowców.

Ponownie poprosiliśmy Straż Miejska o interwencję. W imieniu Rady zrobiła to Przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczyca-Kamaj.

13 czerwca otrzymaliśmy w tej sprawie informację e-mailową:

„Straż Miejska w Gliwicach w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 4 czerwca 2014 r. informuje, iż w wyniku podjętych działań przez naszą jednostkę rejon ul. Klasztornej, Einsteina, Eiffela został uprzątnięty z zalegających odpadów komunalnych. Ponadto informuję, iż na ul. Eiffela na przystankach komunikacji miejskiej zostały ustawione kosze na śmieci.”

 Alicja Chodacka p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Dzielnicowych Straży Miejskiej w Gliwicach


clip_image002Rada Miasta Gliwice na swej sesji 12 czerwca podjęła uchwały w sprawie statutów osiedli.

Łabędy, podobnie, jak pozostałe 21 osiedli, będą działały w oparciu o nowy dokument regulujący ich pracę. Wprowadzono w nim wiele istotnych zmian. Jedna z nich, najnowsza, podyktowana konkretną sytuacją, jaka powstała w jednym z osiedli, została zgłoszona jako autopoprawka już w trakcie sesji.

Statuty wejdą w życie po 14 dniach po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

clip_image002Ręczne czyszczenie chodników to kolejne, godne pochwalenia, rozwiązanie wprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.

W poniedziałek 9 czerwca rozpoczęło się oczyszczanie miejsc, w których zgromadziło się dużo brudu, gdzie spomiędzy kostek wyrasta trawa lub obrzeża chodnika są zarośnięte.

Rada Osiedlowa Łabędy jest informowana o terminach i miejscach prowadzonych prac. Może też wskazywać te chodniki, które nie zostały ujęte w wykazie przekazanym wykonawcy, a które winny zostać oczyszczone, np. przy ul. Starogliwickiej, od strony Opla do pierwszych budynków i inne.

W zakresie realizowanego zadania jest wiele chodników, o których oczyszczenie Rada wnioskowała wcześniej, np.

Codziennie, w różnych punktach Łabęd, będzie można zobaczyć pracowników firmy Natezja, którzy czyszczą chodniki. Będą m.in. na Placu Niepodległości, na ul. Głównej, Wolności, Staromiejskiej, Opla, Przyszowskiej, Oświęcimskiej, pomiędzy ul. Partyzantów i K. Marksa.

Jak informuje Radę ZDM, planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2014 r.


clip_image002Od ubiegłego roku zabiegaliśmy o usunięcie grubej warstwy ziemi, zalegającej na obrzeżach jezdni niektórych łabędzkich ulic. Nagromadzony materiał całkowicie zasłonił krawężniki, spowodował, że jezdnie uległy zwężeniu, a ich porządne pozamiatanie było praktycznie niemożliwe.

Szczególnie zależało nam na odczyszczeniu dwóch ulic – Portowej i Oświęcimskiej.

Właśnie finalizują się nasze starania. Na obu ulicach pojawiła się ostatnio specjalna maszyna, która usunęła zalegający na poboczy brud. Odsłoniły się krawężniki. Wreszcie będzie możliwe dokładne wyczyszczenie jezdni.

Za życzliwe podejście do wniosków Rady Osiedlowej serdecznie dziękujemy Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie Panu Andrzejowi Razmusowi, którego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów z zakresu czystości ulic i chodników jest dla nas bardzo cenne.


clip_image002Na terenie Łabęd znajduje się 95 ulic. W roku 2008, gdy rozpoczynała swą działalność Rada Osiedlowa poprzedniej kadencji / większość obecnych członków RO pracowało w latach 2007 – 2011/, zamiataniem objętych było 28 ulic.

W roku 2009 zamiatane były już 54 ulice, było ich o 26 więcej.

Dziś, w wykazie dróg objętych zamiataniem są już prawie wszystkie łabędzkie ulice. Usługi nie wykonuje się tylko na drogach nie należących do gminy.

Ulice, w zależności od rangi i obciążenia ruchem sprzątane są z różną częstotliwością : 1 raz w tygodniu – ulice: Główna, Plac Niepodległości, Przyszowska, Staromiejska, Starogliwicka, Strzelców Bytomskich, Zawadzkiego, Zygmuntowska, Wyczółkowskiego, 2 razy w miesiącu – ul. Wolności lub 1 raz w miesiącu – pozostałe ulice. Usługa wykonywana jest w czwartki.

Sprzątanie nawierzchni ulic na terenie Łąbęd wykonuje Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak ze Stanicy.

Rada Osiedlowa w sprawie utrzymania czystości ulic stale współpracuje z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich, odpowiedzialnym za ten zakres działalności firmy. Jest to współpraca niezmiernie skuteczna, nacechowana życzliwością i otwartością na nasze wnioski. Za uzyskiwane efekty bardzo dziękujemy.


Od kilku dni trwają prace na ulicy Pokoju. Zostały zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich.

clip_image002Wykonywane jest korytowanie i wpusty do kanalizacji deszczowej. Rozpoczyna się też układanie krawężników. Po wykonaniu podsypki droga zostanie wyłożona kostką brukową o grubości 8 mm.

Prace wykonywane są szybko i sprawnie.