clip_image002Nadal oczekujemy na nowego właściciela działki, na której znajduje się dawna dyrekcja Walcowni Metali „Łabędy”.

Ze względu na konieczność doliczenia 23 % podatku VAT do ceny wywoławczej / jedna z nich – niezabudowana wymagała doliczenia kwoty podatku / powtórzone zostało wcześniejsze ogłoszenie, ale już ze zmienionymi datami.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności zabudowy, przysługującego Gminie Gliwice do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach w obrębie Kuźnica, zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00039974/7, obejmującej zabudowaną działkę nr 286 o pow. 0,3870 ha, przy ul. Metalowców 15, 15a oraz niezabudowaną działkę nr 287 o pow. 0,2555 ha, na zachód od ul. Głównej rozpocznie się 16 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254

Cena wywoławcza nieruchomości: 1. 127. 700 zł


gCzystość przystanków autobusowych ulega stałej poprawie.

Rada Osiedla dysponuje dużą liczbą zdjęć pokazujących ich stan, począwszy od roku 2008. Bez trudności możemy pokazać, jak się zmieniały na przestrzeni lat.

Zmiany są pozytywne. Są estetyczniejsze, czyściejsze, stale naprawiane, ale nie znaczy to, że przestaliśmy się nim przyglądać. Wciąż na terenie Łabęd jest wiele przystanków, które wymagają poprawy.

Na temat wniosku w tej sprawie, skierowanego do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych pisaliśmy w materiale zamieszczonym 9 sierpnia w zakładce Zabiegamy o…

Wydział odpowiedział nam, że „do końca sierpnia br. przeprowadzony zostanie przegląd przystanków w Łabędach pod kątem czystości i możliwości posadowienia wiat.”

Poinformowano nas także, że „w sprawie remontu nawierzchni przystanków Wydział wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach jako jednostki kompetentnej w tym zakresie o ocenę stanu technicznego i zaplanowanie remontu nawierzchni.”

Przy okazji przypomniano, że „powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 15 m w każdą stronę licząc od słupka przystankowego lub pionowej osi wiaty.”

Będziemy informować o dalszych rezultatach podjętych działań.


clip_image002Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Wychowankowie, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie, Rodzice
Przedszkoli Miejskich nr 34, 37 i 38,
Szkół Podstawowych nr 29, 32 i 38, Gimnazjum nr 19,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015
w imieniu Rady Osiedla Łabędy
kierujemy
do wszystkich Pracowników, Wychowanków, Uczniów
i Rodziców łabędzkich placówek oświatowych
serdeczne życzenia.

Niech codzienna praca będzie dla Was
źródłem radości i satysfakcji.
Niech stale towarzyszy Wam życzliwość, zrozumienie
i szacunek tych, którym służycie.

Uczniom i wychowankom życzymy radości
płynącej z poznawania świata i ludzi.

Rodzicom życzymy wielu powodów do dumy
z osiągnięć swych dzieci. Niech każdy dzień będzie
dla Waszych rodzin źródłem pozytywnych doznań
i wartościowych doświadczeń.

Sabina Gorczyca – Kamaj
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy

Krystyna Sowa
Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy


eNa skutek wniosku złożonego w Zarządzie Dróg Miejskich wydłużeniu uległ czas, w którym sygnalizacja świetlna, działająca pod wiaduktem w ciągu ul. Staromiejskiej ma włączone światło żółte pulsujące.

W piśmie z 21 sierpnia ZDM napisał:

„wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Panią Radną i Zarząd Osiedla Łabędy tut. Zarząd czasowo zmieni program pracy […] sygnalizacji w taki sposób, aby tryb żółty puls obowiązywał w godzinach: 5.30 -8.30, 13.00 – 17.30 i 21.00 – 23.30. Zamiana sygnalizacji będzie obowiązywać w okresie od 1 do 30 września br. Następnie zostanie przeprowadzona analiza zasadności utrzymania wprowadzonych zmian lub powrotu do wcześniejszej wersji programu sygnalizacji.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że wprowadzenie wnioskowanych zmian spowoduje zwiększenie ruchu i prędkości pojazdów w rejonie opisywanej sygnalizacji oraz ulicach sąsiednich.”

Poinformujemy Państwa o wynikach analizy i dalszych decyzjach ZDM.


clip_image00219 sierpnia miał się odbyć czwarty przetarg na dzierżawę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

Niestety, nikt się do niego nie zgłosił. Można przypuszczać, że warunki dzierżawy nadal nie spełniają oczekiwań ewentualnych dzierżawców, pomimo tego, że oferta została po raz kolejny zmodyfikowana.

Obiektem nadal zarządza dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolanta Stąpór.

Przedstawiciel Rady Osiedla spotka się w sprawie dzierżawy centrum z Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice Adamem Neumannem 2 września o godz. 11.00.


aTegoroczny festyn parafialny, stanowiący trwały element obchodów odpustu w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Łabędach, był już piętnastym z kolei.

Jak zwykle, cieszył się dużym zainteresowaniem. W imprezie uczestniczyli nie tylko parafianie, ale liczni mieszkańcy Łabęd.

Festyn odbywa się regularnie od 2000 r. Jest przygotowywany z wykorzystaniem bogatego doświadczenia organizatorów i dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu i pracy wielu osób, a także życzliwości i wsparciu sponsorów.

Swój udział w organizacji imprezy ma też Rada Osiedla Łabędy. Dzięki naszemu zaangażowaniu się w przygotowanie festynu możliwe było wykorzystanie pięknej miejskiej sceny, która umożliwiła zaoferowanie atrakcyjnego programu artystycznego.

Gwiazdą wieczoru była Kapela Biesiada, która zaprezentowała energetyczny koncert muzyki ludowej.

W organizacji festynu uczestniczyli : Tadeusz Barcik, Sabina Gorczyca-Kamaj, Krystyna Sowa.


aMieszkańcy Gliwic mogli wziąć udział w sondażu internetowym w sprawie tak zwanego budżetu obywatelskiego. W dniach od 22 lipca do 4 sierpnia wzięło w nim udział 5.289 osób.

 

Na łabędzkie zadania inwestycyjne oddano łącznie 397 głosów:

 1. Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zygmuntowskiej – 130 głosów /2% osób biorących udział w sondażu/
 2. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. S. Batorego – 67 głosów /1%/
 3. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. M. Gorkiego – 57 głosów /1%/
 4. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. Marksa – 40 głosów /0%/
 5. Budowa chodników wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej – 34 głosy /0%/
 6. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. I. Gałczyńskiego -27 głosów /0%/
 7. Budowa parkingu przy ul. Pszennej w rejonie kapliczki – 27 głosów /0%/
 8. Montaż dodatkowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu na skwerze przy ul. G. Narutowicza – 10 głosów /0%/
 9. Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Miłej na odcinku nieutwardzonym wraz z budową chodnika – 5 głosów /0%

 

Na łabędzkie zadania remontowe oddano łącznie 234 głosy:

 1. Renowacja terenów zielonych między ul. K. Marksa i Partyzantów – 123 głosy /2%/
 2. Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie oświetlenia pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Kosmonautów – 111 głosów /2%/

 

Na zadania inwestycyjne i remontowe, ujęte w wykazie poddanym sondażowi oddano łącznie 631 głosów, czyli 11,93 % ogółu głosujących.

Wprawdzie łączna liczba głosujących nie była mała, ale poszczególne zadania, pomimo działań promujących sondaż, nie uzyskały wystarczająco wysokiego poparcia.

Nie oznacza to końca naszych zabiegów o realizację wniosków złożonych do budżetu miasta na rok 2015. Działamy nadal.


aW Miejskim Serwisie Informacyjnym z 31 lipca ukazał się artykuł pt.: „Jest kolorowo i bezpiecznie. Nowy plac zabaw w Łabędach”. Poza opisem obiektu znalazł się w tekście także fragment o smutnej wymowie:

„Warto dbać o takie miejsca rekreacji, ale – niestety – wandali nie brakuje. – Prosimy mieszkańców dzielnicy, jeżeli widzicie, że ktoś niszczy plac zabaw, zgłoście to odpowiednim służbom. Dzięki temu dzieci będą mogły jak najdłużej cieszyć się tym miejscem – apeluje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.”

Warto odpowiedzieć na ten apel. Tylko brak obojętności sprawi, że zniszczeń będzie mniej.

Przypominamy, że telefonując na Policję lub Straż Miejską ze zgłoszeniem dewastowania miejsc publicznych / parki, skwery, przystanki…/ lub zakłócania porządku publicznego NIE MAMY OBOWIĄZKU PODAWANIA SWOCH DANYCH OSOBOWYCH.

Korzystajmy z telefonów : 986 – Straż Miejska, 32 330 82 50 – IV Komisariat Policji


aNowy plac zabaw przy ul. Zawadzkiego działa od niedawna. Jest estetyczny, kolorowy, wyposażony w urządzenia zabawowe, otoczony płotem. Miejsca, w których bawią się dzieci zostały pokryte specjalną wykładziną, zabezpieczającą przed skutkami upadków.

Dzieci zaczęły się bawić na placu jeszcze przed jego oficjalnym oddaniem do użytku, co potwierdza potrzebę jego wykonania.

Niestety, w kilka dni po zakończeniu prac, które kosztowały – przypomnijmy – 180 tys. zł, nocną porą pojawili się na placu młodzi ludzie bez wyobraźni, ale za to z poczuciem bezkarności i urządzili sobie zabawę, niszcząc podłoże w rejonie huśtawek.

To ogromnie przykre, że są osoby, które nie potrafią docenić i uszanować wspólnego dobra, że niszczenie miejsc, które mają służyć innym, traktują jak dobrą rozrywkę.

Przedstawiciele Rady Osiedla zwrócili się do Komendanta IV Komisariatu Policji z prośbą o wzmożenie nadzoru nad rejonem placu zabaw w godzinach wieczornych i nocnych.

Wierzymy, że na tym jednym incydencie zakończą się niszczycielskie zabawy na placu dla dzieci przy ul. Zawadzkiego.


aWielu łabędzian skorzystało z zaproszenia i w ostatnią sobotę wybrało się do kina „pod chmurką”.

Dzieci i dorośli mogli posiedzieć na świeżym powietrzu i obejrzeć przygotowane dla nich filmy.

W programie „Kino Plenerowe’2014”, realizowanym przez Wydział Kultury i Promocji Miasta przewidziano 12 spektakli, w tym dwa na terenie dzielnic – jeden na Trynku i jeden w Łabędach.

Tegoroczne kino letnie zawitało do Łabęd już po raz trzeci. Będziemy zabiegać o jego obecność także w kolejnych latach, ponieważ sukcesywnie rośnie liczba osób korzystających z seansów.