clip_image002

Rada Osiedlowa Łabędy uczestniczyła w organizacji uroczystych obchodów 75 rocznicy poświęcenia kościoła św. Jerzego.

Za możliwość współorganizowania tej ważnej dla lokalnego środowiska rocznicy serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi Antoniemu Pleśniakowi.

Osobiste zaangażowanie ks. Proboszcza, życzliwość, otwarcie, ogromna pomoc ze strony parafialnych wolontariuszy i stworzenie doskonałych warunków pracy sprawiły, że impreza była udana.

Jako odpowiedzialni za program artystyczny, prezentowany podczas popołudniowej imprezy kulturalno – rozrywkowej, w sposób szczególny chcemy podziękować:

 • Danusi Ejmockiej za prowadzenie całej imprezy,
 • pracownikom MDK za pracę i poświęcony czas, dzięki którym mogliśmy podziwiać solistów oraz zespoły Salake, Iluzja, WAT, Abstynenci -dyrektorowi Tadeuszowi Strassbergerowi, Joannie Koćwin, Zosi Dąbrowskiej, Dominice Płonce i Grzesiowi Gutowskiemu,
 • muzykom i śpiewakom z zespołu „Altum” pod kierunkiem Michała Głąba za wspaniały koncert,
 • pracownikom Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za rozłożenie, a następnie zdemontowanie pięknej i efektownej sceny, na której występowali artyści,
 • Straży Miejskiej za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku na placu festynowym,
 • funkcjonariuszom Policji, którzy byli z nami podczas imprezy, a także zapewnili atrakcje dla najmłodszych uczestników festynu.

Cieszymy się, że mieszkańcy Łabęd tak licznie wzięli udział w imprezie przygotowanej przez Parafię św. Jerzego i Radę Osiedlową Łabędy.


clip_image002Od 20 do 22 maja wszystkie łabędzianki w wieku od 50 do 69 roku życia mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Oferowało je Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach.

Natomiast 20 maja, Panie mające od 25 do 59 lat, mogły wykonać bezpłatną cytologię w cytobusie, należącym do Centrum Medycznego „Femina” z Katowic.

Mammografię wykonało 125 osób na 2.209 uprawnionych, natomiast cytologię 40 osób na 4.382 uprawnione.

Przypominamy, że mammografię wykonuje się co dwa lata, natomiast cytologię co trzy.

Rada Osiedlowa, jako inicjator i współorganizator obu badań, angażuje się także w wydawanie wyników. Będzie je można odebrać w salce katechetycznej Parafii św. Anny przy ul. Zygmuntowskiej :

 • 13 czerwca – piątek w godz. od 9.00 do 12.00,
 • 16 czerwca – poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00.

Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Dziękujemy wszystkim Paniom, które zechciały skorzystać z oferty badań. Już dziś zapraszamy do udziału w ich kolejnej edycji.


Przedszkole Miejskie nr 38 przy ul. Literatów wzbogaciło się o nowy plac zabaw.

Dzięki zabiegom dyrektora placówki udało się pozyskać środki z budżetu miasta Gliwice i za prawie 50 tys. zł zakupić estetyczne i funkcjonalne urządzenia zabawowe.

Wstęgę przecięły dzieci, w obecności rodziców i wychowanków przedszkola, wspólnie z dyrektorem oraz zaproszonymi gośćmi.clip_image002

Warto przypomnieć, że nowy plac zabaw w PM 38 to kolejny dowód na systematyczne doposażenie łabędzkich placówek oświatowych przez organ prowadzący, czyli miasto Gliwice.

Niedawno zakończyły się prace w PM 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej, gdzie za 584.374 zł zmodernizowano cały teren sąsiadujący z budynkiem.

Na nowy plac zabaw czeka Przedszkole Miejskie nr 34 przy ul. Chatka Puchatka, które dysponuje pięknym i rozległym terenem.

Rada Osiedlowa będzie wspierać działania podejmowane w tej sprawie przez dyrektora placówki.


Budżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

Liczni uczestnicy festynu, wspaniała scena wypełniona artystami, bogaty program, zabawy i gry dla dzieci, atrakcyjne nagrody, smaczne ciasta, doskonała pogoda i dobry atmosfera to cechy imprezy zorganizowanej w Parafii św. Anny.

clip_image002

Gwiazdą wieczoru była kapela „Biesiada”, która tworzą artyści o wspaniałych umiejętnościach muzycznych i wokalnych : Danuta Czok, Artur Czok, Katarzyna Strassberger, Tadeusz Strassberger, Wojciech Pieszka i Grzegorz Gutowski.

Organizatorzy imprezy – Proboszcz Parafii św. Anny Piotr Kansy oraz księża wikariusze, Rada Parafialna i Rada Osiedlowa Łabędy – mogli liczyć na wsparcie miasta. Patronat nad festynem przyjął Prezydent Zygmunt Frankiewicz. Parafia otrzymała też 1.500 zł z budżetu miejskiego na zakup nagród dla uczestników zabawy.

Po raz kolejny – dzięki aktywności lokalnego środowiska i wspólnej pracy wielu osób – przygotowano dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę kulturalno – rozrywkową.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim przedstawicielom Parafii, przygotowującym festyn, za wspaniałą współpracę i profesjonalizm działań.


clip_image0028 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych z os. Kopernika organizuje V Gliwcki Bieg Uliczny. Część trasy przebiega ulicami Łabęd.

Od godz. 10.00 do godz. 12.30 zostaną zamknięte ulice : Zygmuntowska, Literatów, Żeleńskiego-Boya i Pułaskiego.

Organizatorzy proszą mieszkańców o nieparkowanie samochodów na trasie biegu.

Zachęcamy do udziału w imprezie. Regulamin i dokładne informacje o biegu znajdą Państwo na stronie


www.zsoe.gliwice.pl


clip_image002

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach już od trzech miesięcy prowadzi w „Łabędziu” zajęcia dla dzieci i młodzieży z Łabęd.Obecnie MDK oferuje :

 • zajęcia teatralne /poniedziałki/ prowadzone przez Wojciecha Kotylaka, uczestniczy w nich 13 młodych aktorów, zespół obecnie przygotowuje przedstawienie, które zamierza pokazać rodzicom, rodzinom i przyjaciołom 16 czerwca, już dziś serdecznie zapraszamy,
 • zajęcia szachowe – prowadzone przez Janusz Borowicza /środy/, w zajęciach bierze udział 6 osób,
 • naukę gry na keyboardzie pod kierunkiem Krzysztofa Niewolika, którą rozpoczęło 14 uczniów – lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki.
 • naukę gry na gitarze pod okiem Henryka Pielichowskiego, tę umiejętność zdobywa 23 młodych gitarzystów, podzielonych na 3 grupy, zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszy występ młodych adeptów gitary odbył się w sali widowiskowej 13 maja, na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie i inni bliscy młodych gitarzystów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe – szermierka japońska i karate, w zajęciach uczestniczy 40 osób – dzieci, młodzież oraz dorośli prowadzone są we wtorki i czwartki w hali sportowej przez Edwarda Pieczarę.

Od września 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury chce zaproponować uczniom szkół podstawowych zajęcia Zespołu Wokalno-Tanecznego „GWAR”. Jednak, by je rozpocząć potrzebnych będzie 30 osób zainteresowanych śpiewem i tańcem.

Planowane jest również rozpoczęcie zajęć plastycznych – „Studio Kredka”, które będą się odbywać w trzech 10 osobowych grupach.

Już dziś zachęcamy naszych najmłodszych mieszkańców do skorzystania z ofert MDK, która będzie realizowana do 1 września 2014 r.

 Informacje przygotował Tadeusz Strassberger p.o dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


clip_image002Z okazji jubileuszu 75-lecia Parafii św. Jerzego przygotowany został krótki film, prezentujący jej historię i teraźniejszość.

Jego autorem jest Łukasz Fedorczyk, łabędzianin, dziennikarz, autor wielu materiałów filmowych, dotyczących naszego miasta i dzielnicy.

Film został nagrany na płytach DVD i będzie wręczany uczestnikom jubileuszowej uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia materiału, który w sposób ciekawy i przejrzysty przypomina okoliczności budowy kościoła, najważniejsze wydarzenia z przeszłości, a także pokazuje współczesność Parafii św. Jerzego.


Zobacz film


clip_image002Zaplanowany na 15 maja 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo – Kulturalnego ”Łabędź”, znajdującego się przy ul. Partyzantów 25, nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

Oznacza to, że centrum nadal nie ma dzierżawcy i pozostaje „pod opieką” dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Ten stan – w naszej ocenie – nie jest zły. Zarządzanie obiektem przez jednostkę oświatową, mającą dostęp do środków miejskich, jest gwarancją korzystania z obiektu przez różne organizacje i środowiska.


clip_image002Tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łabędach.

Na terenie naszej dzielnicy świętowali strażacy zawodowi z Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Gliwicach. Zrzesza ona dwie jednostki gliwickie, pyskowicką oraz knurowską.

W obecności licznych gości, reprezentujących różne środowiska, podsumowano wyniki pracy strażaków, a także wręczono wyróżnienia i nagrody.