JubileuszOd dłuższego czasu w Nowinach Gliwickich można znaleźć artykuły dotyczące Łabęd.

Rada Osiedlowa stara się o regularne przekazywanie Redakcji gazety informacji o tym, co ciekawego dzieje się w naszej dzielnicy, co wpływa na jakość życia mieszkańców, co warto wiedzieć.

Efekty naszych działań są widoczne – Nowiny piszą o Łabędach bardzo często. W numerze z 17 października ukazały się aż dwa artykuły o tym, co wydarzyło się na terenie naszej dzielnicy.

Pierwszy z nich poświęcony był jubileuszowi 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 34. Drugi opisywał festyn integracyjny dla dzieci zorganizowany przez świetlicę opiekuńczo – wychowawczą Parafii św. Jerzego.


Zobacz artykuł


W Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej w Łabędach zakończono realizację projektu „Razem bawić się weselej”.

Partnerami tego ważnego dla wychowania dzieci przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Huta Łabędy S.A. i Rada Osiedlowa Łabędy.

W  Przedszkolu Miejskim nr 37 uczą tolerancji

Jego celem było uświadomienie dzieciom, jak różni ludzie żyją obok nich. Najmłodsi uczyli się, czym jest odmienność religijna, kulturowa, etniczna.

Dla wzmocnienia głównego celu działań podejmowanych w ramach projektu, jakim było kształtowanie tolerancji i szacunku do innych ludzi, PM 37 współpracowało z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z ul. Gierymskiego, do którego uczęszczają dzieci specjalnej troski.

Spotkanie zamykające projekt miało atrakcyjną formę i znaczące walory wychowawcze.

Najpierw przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie z uczniami ZSO nr 7, potem na specjalnej tablicy umieściły wizerunki swych rówieśników, należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zabawę na świeżym powietrzu zakończyły odśpiewując piosenkę  „Wszystkie dzieci nasze są”.

Najciekawsza była ostatnia część podsumowania projektu – dzieci przeszły ulicami dzielnicy, rozdając napotkanym osobom własnoręcznie wykonane ulotki. Towarzyszyli im wychowawcy, dyrektor placówki, rodzice i zaproszeni goście.

Przed budynkiem dyrekcji Huty Łabędy czekali na dzieci pracownicy firmy, wypróbowani przyjaciele placówki i partnerzy projektu. Obejrzeli okolicznościowy występ i przyjęli od przedszkolaków wykonane przez nich rysunki. Z ogromną  sympatią i wzruszeniem podziwiali maluchy z łabędzkiego przedszkola.


budowa osiedla domków przy ZamkoweOd kilku lat w Łabędach realizowane są inwestycje mieszkaniowe. Tego typu przedsięwzięcia są dla dzielnicy niezmiernie istotne, bo mają wpływ na jej rozwój.

Zyskujemy nowych mieszkańców, a to oznacza pozytywne zmiany.

Warto więc wiedzieć co i gdzie zostało wybudowane i jakie inwestycje mieszkaniowe są planowane.

  • „Radan” Sp. z o. o. w Gliwicach wybudował kompleks domków jednorodzinnych przy zbiegu ul. Pułaskiego i Żeleńskiego – Boya o nazwie „Osiedle Leśne”, obejmuje ono 27 domów w 3 typach – 5 wolnostojących, 15 bliźniaczych i 7 szeregowych. Inwestycję zakończono w roku 2008.
  • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach wybudował przy ul. Rzeczyckiej blok mieszkalny wielorodzinny, trzyklatkowy, w pełni podpiwniczony, na działce o powierzchni 3036 m2 przy ul. Rzeczyckiej. Znajdują się w nim 32 mieszkania : 8 – 1 pokojowych, 8 – 2 pokojowych i 16 – 3 pokojowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcom zapewniono 32 miejsca parkingowe, a także wykonano dojście do budunku. Obiekt ukończono w roku 2008.
  • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2011 oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych.
  • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2012 rozpocznie budowę budynku mieszkalnego w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Rzeczyckiej. Umowę z wykonawcą podpisano 24 września. Koszt remontu starego budynku i budowy nowego wyniesie 5.539.438 zł. Budowa nowego budynku potrwa 14 miesięcy. Będzie on miał 3 kondygnacje, znajdzie się w nim 18 mieszkań, najmniejsze będzie miało 35, 98 m2, największe – 66,51 m2, 4 będą 1-pokojowe, 10 będzie miało 2 pokoje, 4 będą 3-pokojowe. Przy budynku znajdą się : drogi dojazdowe, plac zabaw, parking, trawniki.
  • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach planuje budowę domów jednorodzinnych na działce przy ul. Zamkowej.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łabędach, jedno z 28 gliwickich przedszkoli publicznych, 10 października obchodziło złoty jubileusz swej działalności.

Wybudowane zostało w roku 1962 dla dzieci pracowników miejscowych zakładów pracy.

Do roku 1986 uczęszczało do niego około 120 dzieci. Jednak stale rosnące potrzeby wymusiły na ówczesnych władzach miejskich przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zwiększenie liczby oddziałów. Obecnie przedszkole zapewnia wychowanie i opiekę 175 dzieciom.

a

Jubileusz 50–lecia istnienia placówki obchodzony był w obecności wielu gości zaproszonych przez dyrektora przedszkola – Zuzannę Antosik. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, byłych dyrektorów przedszkola i emerytowanych pracowników.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele św. Jerzego w  Łabędach przez Proboszcza Ks. Antoniego Pleśniaka i Ks. Adriana Kaszowskiego – wikariusza z Parafii św. Gararda, który jest absolwentem przedszkola.

Dyrektor, podsumowywała pięćdziesiąt lat istnienia przedszkola z wyraźnym wzruszeniem. Poza krótką historią, opisem współczesności i podziękowaniami dla wszystkich przyjaciół przedszkola, podała kilka ciekawych informacji.

Wyliczyła, że od 1962 r. „dzieci nauczyły się tysiąca piosenek i wierszyków, wykorzystały w czasie zajęć 100 tysięcy kartek i 3 tony farb plakatowych, zużyły 500 kilometrów papieru toaletowego, wypiły hektolitry mleka, zjadły 300 ton ziemniaków i zgubiły tysiące mleczaków.” Do przedszkola uczęszczało ponad 7 tysięcy wychowanków.

Sens pracy osób zatrudnionych w PM 34, dyrektor Zuzanna Antosik opisała słowami: „Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, aby być szczęśliwym. Z codziennych radości małego człowieka budzi się nasza siła.”

Goście zabierający głos podkreślali, że placówka wzorowo służy dzieciom, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, skutecznie buduje dobre relacje z otoczeniem i pozyskuje coraz liczniejsze grono sojuszników, a także – co podkreślano szczególnie – pozytywnie wpływa na wizerunek Łabęd.

Nie zabrakło też występów dzieci, które odważnie zaprezentowały swoje różnorakie umiejętności i talenty, wywołując aplauz widowni.

Rada Osiedlowa Łabędy, dziękując wszystkim pracownikom placówki za ich dotychczasową ofiarną i zaangażowaną pracę, w okolicznościowym liście m.in. napisała :

„Niech to, co piękne, co składa się na Wasz pozytywny wizerunek, to, co sprawia, że rodzice tak chętnie powierzają Waszej opiece swoje dzieci będzie dla Was stałym źródłem radości i satysfakcji.”


aW łabędzkiej filii Klubu Abstynentów „Krokus” działają osoby, które swą działalność opierają na społecznej aktywności.

Hołdują zasadzie: „W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych.”
/
Dale Carnegie/.

Zgodnie z tą zasadą, starając się coś od siebie ofiarować mieszkańcom Łabęd, od sześciu lat organizują dla nich festyny rodzinne.

Działania abstynentów z „Krokusa” od początku wspiera Rada Osiedlowa Łabędy, przyjmując na siebie obowiązki współorganizatora corocznych imprez. Pomaga w sprawach organizacyjnych, funduje nagrody dla uczestników gier i zabaw, zapewnia pomoc nauczycieli, prowadzących konkursy dla najmłodszych.

W sobotę 6 października Klub Abstynentów „Krokus” po raz kolejny udowodnił, że potrafi przygotować dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę.

Na sukces złożyło się kilka elementów: słoneczna pogoda, wspaniały kompleks sportowy „Piaskowa Dolina”, ciekawa oferta, praca wolontariuszy, a przede wszystkim radość i pasja, z jaką członkowie „Krokusa” pracowali dla innych.

Organizatorzy festynu zaoferowali jego uczestnikom wiele ciekawych form aktywności.

Najmłodsi malowali na betonie i na dużych arkuszach papieru, skakali na skakance, kręcili hula-hopem, mogli przyozdobić twarz. Uczestniczyli w konkursie plastycznym „Moje Łabędy”. Innym zaproponowano bieg w workach, żonglerkę piłką, rozgrywki w piłce nożnej, koszykówce i ping-pongu.

Uczestnicy gier, zabaw i konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Osiedlową Łabędy i sponsorów.

„Krokus” i Rada Osiedlowa Łabędy już dziś zapraszają mieszkańców dzielnicy na przyszłoroczny festyn.


clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy swą działalność na rzecz dzielnicy rozumie szeroko. Nie tylko podejmuje codzienne problemy mieszkańców, wykonuje swe statutowe obowiązki, ale także poszukuje takich rozwiązań, takich sojuszników, dzięki którym będą mogły się zrealizować różnorakie oczekiwania, a nawet marzenia łabędzian. Rada na każde ze swych posiedzeń plenarnych zaprasza takie osoby, które poprzez swoją działalność mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek Łabęd, a może nawet zdecydować o ich przyszłości. 24 września gościła właścicieli gliwickiej mariny. Obu stronom zależało na tym spotkaniu i o nie zabiegały.

Dlaczego?
W Łabędach nadal pamięta się czasy, gdy po Kanale Gliwickim pływał statek wycieczkowy „Tryton”. Wiele osób korzystało z rejsów do Dzierżna i dalej w kierunku Koźla i wspominają je z ogromnym sentymentem. Inni uważają, że należy wykorzystać walory Kanału Gliwickiego, jako niezmiernie atrakcyjnej – pod wieloma względami – drogi wodnej. Chcą, aby Kanał ożył, aby sąsiadujące z nim tereny stały się miejscem wypoczynku i rekreacji. Pojawienie się Mariny Gliwice w gliwickim porcie potraktowali jak coś, co dla obu stron może być korzystne. Właściciele Mariny mogą sprawić, że dotychczasowy obraz Kanału ulegnie pozytywnej zmianie. Aby tak się stało trzeba zaangażować wiele środków, wysiłku i pracy. Wola współdziałania jest. Rada z zaciekawieniem słuchała o możliwościach i planach Mariny, a także o walorach Kanału Gliwickiego. Zdeklarowała współpracę i pomoc w rozwijaniu działalności.
A co warto wiedzieć?
Marina powstała wiosną tego roku. Dysponuje sprzętem, który można wypożyczyć. Oferuje ciekawe wycieczki, także dla szkół, np. zwiedzanie portu i rejs pod śluzę Łabędy, którą większość z nas wielokrotnie widziała, ale od strony mostu, a nigdy od strony przeciwnej. Taki widok to naprawdę coś wartego obejrzenia i przeżycia. Ponieważ Gliwice są połączone siecią dróg wodnych z całą Europą można też popłynąć dalej. A – jak mówią właściciele Mariny – jest co oglądać, np. siedliska kormoranów. Ambitne plany wymagają wsparcia. Rada Osiedlowa Łabędy zamierza go Marinie udzielić. Uzgodniono dalsze działania, dzięki którym nowy sezon może być jeszcze ciekawszy niż ten, który niebawem się kończy. Rada zamierza aktywnie włączyć się w tworzenie dobrych warunków dla rozwoju turystyki motorowodnej w rejonie Łabęd. Wizja tętniącego życiem Kanału Gliwickiego wprawiła wszystkich w dobry nastrój.

2012_09_24Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, prowadzonej przez Parafię św. Jerzego, noszącej wdzięczną nazwę „Boże Robaczki, w sobotę 15 września zaprosiły swych rówieśników z Łabęd na korty tenisowe „Kami”, gdzie wspólnie z wychowawcami zorganizowały dla nich gry, zabawy i konkursy.
W imprezie wzięło udział około 60 dzieci, w tym większość podopiecznych podobnej świetlicy ze Starych Łabęd, prowadzonej przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Starych Łabęd. Organizatorów wspierała Akcja Katolicka. Uczestnicy zabawy otrzymali nagrody i upominki. Zapewniono im poczęstunek, a przede wszystkim wiele serdeczności, ciepła i życzliwości. I znów okazało się, że nie brakuje ludzi gotowych do pracy na rzecz dzieci. Autorkami tego ciekawego pomysłu są wychowawczynie prowadzące zajęcia z „Bożymi Robaczkami” – Danuta Ejmocka, Mariola Wójt i Renata Magiera


Z radością informujemy, że 30 marca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25.

Podajemy kilka ważnych informacji, pochodzących z materiałów przetargowych:
1. Zamawiający : Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
2. Termin wykonania zamówienia : do 31.07.2013 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną w Gliwicach Łabędach przy ul. Partyzantów 25. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym: ukształtowanie stref  komunikacji kołowej, pieszej, drogi pożarowej, miejsc parkingowych, elementów małej architektury, zieleni zagospodarowanej, oświetlenia zewnętrznego oraz  wszelkich niezbędnych instalacji zewnętrznych i przyłączy.  Projektowany obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie prac związanych z dostosowaniem hali do standardów I Ligi koszykówki mężczyzn.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : do dnia 19-04-2012 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-04-2012 r. o godz. 11:00 w sali 147 (1 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Szczegóły dotyczące przetargi i projektu można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23471/1.

Zainteresowani mogą tam m.in. obejrzeć projekt i zapoznać się wszystkimi aspektami planowanej inwestycji.
Znajdą tam m.in. taki tekst :

Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, zadaszony dachem płaskim i częściowo tarasem użytkowym, założony na planie prostokąta o maksymalnych wymiarach 39,1167 m x 74,2410 m i maksymalnej wysokości do 12 m., który będzie mieścił:

centrum kulturalne, arenę sportową 48 x 28m z trybuną dla około 288 osób wraz z zapleczem, dostępną z zewnątrz i połączona komunikacyjnie i funkcjonalnie z budynkiem szkolnym.

Główne wejście do projektowanego obiektu będzie znajdować się po stronie południowej kompleksu.

Obiekt jest w pełni dostępy dla osób niepełnosprawnych. Posiada przystosowane do tego celu: windę łazienki, szatnie, przebieralnie, itp. Obiekt dostosowany jest skalą do obiektu istniejącej szkoły. W kolejnych materiałach zamieścimy inne, interesujące informacje na temat „Łabędzia”. Przypominamy, że nazwa centrum została przyjęta w drodze konkursu, ogłoszonego i rozstrzygniętego przez Wydział Kultury i Promocji Miasta w grudniu 2009 r.


Modernizacja Stacji Uzdatniania WodyPrawie 23 miliony złotych pochłonie przebudowa stacji uzdatniania wody w Łabędach.

Dzięki  nowoczesnej technologii, polegającej na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim, z kranów ma polecieć  woda o wiele lepszej jakości.

Kontrakt obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Łabędach z zastosowaniem technologii ozonowania. Czas realizacji wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm z Instalem Kraków na czele. Obok modernizacji stacji, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej miękką wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Jej skład chemiczny właściwie się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy innych miast regionu. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Jej jakość każdego dnia jest stale monitorowana przez nowoczesne laboratorium.

 Stacja w Łabędach będzie ostatnim punktem programu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”.

Wcześniej, w ramach I etapu modernizacji gospodarki ściekowej, powstało 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej, 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 7 przepompowni ścieków w 9 dzielnicach Gliwic. Inwestycję w 53% sfinansowano z unijnych środków.


Wchodzimy w kolejny etap przygotowań do wykonania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach. Wstępna koncepcja przewiduje, że inwestycja będzie dotyczyć znacznej części dzielnicy.

Koncepcja uciepłownienia obejmuje obiekty w rejonie ulic: Kosmonautów, 15 Grudnia, R. Luksemburg, Gałczyńskiego, Partyzantów, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Wieniawskiego, Waryńskiego, Marksa, Gorkiego, Batorego, Strzelców Bytomskich, Nałkowskiej, Olimpijskiej, Wrzosowej, Fiołkowej.

Rada Osiedlowa Łabędy będzie nadal aktywnie wspierać plany PEC. Na obecnym etapie przygotowań skupimy się na współpracy z zarządcami wspólnot mieszkaniowych. To od ich działań w znacznym stopniu zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jeśli dojdzie do jej realizacji istotnie zmienią się warunki życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.