Budżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

Liczni uczestnicy festynu, wspaniała scena wypełniona artystami, bogaty program, zabawy i gry dla dzieci, atrakcyjne nagrody, smaczne ciasta, doskonała pogoda i dobry atmosfera to cechy imprezy zorganizowanej w Parafii św. Anny.

clip_image002

Gwiazdą wieczoru była kapela „Biesiada”, która tworzą artyści o wspaniałych umiejętnościach muzycznych i wokalnych : Danuta Czok, Artur Czok, Katarzyna Strassberger, Tadeusz Strassberger, Wojciech Pieszka i Grzegorz Gutowski.

Organizatorzy imprezy – Proboszcz Parafii św. Anny Piotr Kansy oraz księża wikariusze, Rada Parafialna i Rada Osiedlowa Łabędy – mogli liczyć na wsparcie miasta. Patronat nad festynem przyjął Prezydent Zygmunt Frankiewicz. Parafia otrzymała też 1.500 zł z budżetu miejskiego na zakup nagród dla uczestników zabawy.

Po raz kolejny – dzięki aktywności lokalnego środowiska i wspólnej pracy wielu osób – przygotowano dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę kulturalno – rozrywkową.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim przedstawicielom Parafii, przygotowującym festyn, za wspaniałą współpracę i profesjonalizm działań.


clip_image002

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach już od trzech miesięcy prowadzi w „Łabędziu” zajęcia dla dzieci i młodzieży z Łabęd.Obecnie MDK oferuje :

 • zajęcia teatralne /poniedziałki/ prowadzone przez Wojciecha Kotylaka, uczestniczy w nich 13 młodych aktorów, zespół obecnie przygotowuje przedstawienie, które zamierza pokazać rodzicom, rodzinom i przyjaciołom 16 czerwca, już dziś serdecznie zapraszamy,
 • zajęcia szachowe – prowadzone przez Janusz Borowicza /środy/, w zajęciach bierze udział 6 osób,
 • naukę gry na keyboardzie pod kierunkiem Krzysztofa Niewolika, którą rozpoczęło 14 uczniów – lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki.
 • naukę gry na gitarze pod okiem Henryka Pielichowskiego, tę umiejętność zdobywa 23 młodych gitarzystów, podzielonych na 3 grupy, zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszy występ młodych adeptów gitary odbył się w sali widowiskowej 13 maja, na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie i inni bliscy młodych gitarzystów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe – szermierka japońska i karate, w zajęciach uczestniczy 40 osób – dzieci, młodzież oraz dorośli prowadzone są we wtorki i czwartki w hali sportowej przez Edwarda Pieczarę.

Od września 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury chce zaproponować uczniom szkół podstawowych zajęcia Zespołu Wokalno-Tanecznego „GWAR”. Jednak, by je rozpocząć potrzebnych będzie 30 osób zainteresowanych śpiewem i tańcem.

Planowane jest również rozpoczęcie zajęć plastycznych – „Studio Kredka”, które będą się odbywać w trzech 10 osobowych grupach.

Już dziś zachęcamy naszych najmłodszych mieszkańców do skorzystania z ofert MDK, która będzie realizowana do 1 września 2014 r.

 Informacje przygotował Tadeusz Strassberger p.o dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


clip_image002Z okazji jubileuszu 75-lecia Parafii św. Jerzego przygotowany został krótki film, prezentujący jej historię i teraźniejszość.

Jego autorem jest Łukasz Fedorczyk, łabędzianin, dziennikarz, autor wielu materiałów filmowych, dotyczących naszego miasta i dzielnicy.

Film został nagrany na płytach DVD i będzie wręczany uczestnikom jubileuszowej uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia materiału, który w sposób ciekawy i przejrzysty przypomina okoliczności budowy kościoła, najważniejsze wydarzenia z przeszłości, a także pokazuje współczesność Parafii św. Jerzego.


Zobacz film


clip_image002Zaplanowany na 15 maja 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo – Kulturalnego ”Łabędź”, znajdującego się przy ul. Partyzantów 25, nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

Oznacza to, że centrum nadal nie ma dzierżawcy i pozostaje „pod opieką” dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Ten stan – w naszej ocenie – nie jest zły. Zarządzanie obiektem przez jednostkę oświatową, mającą dostęp do środków miejskich, jest gwarancją korzystania z obiektu przez różne organizacje i środowiska.


clip_image002Tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łabędach.

Na terenie naszej dzielnicy świętowali strażacy zawodowi z Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Gliwicach. Zrzesza ona dwie jednostki gliwickie, pyskowicką oraz knurowską.

W obecności licznych gości, reprezentujących różne środowiska, podsumowano wyniki pracy strażaków, a także wręczono wyróżnienia i nagrody.


clip_image002Mieszkańcy ulicy Pokoju mają powody do radości. Po wielu latach konsekwentnego przypominania o swoich potrzebach i cierpliwego oczekiwania na ich realizację zyskają ciąg pieszo – jezdny. Cała droga zostanie wyłożona kostką brukową.

To kolejna droga w Starych Łabędach, która poprawi swój wygląd i stan techniczny. Wcześniej, co warto przypomnieć, wyremontowane zostały ulice: Niepaszycka, Klasztorna, Zamkowa / I etap /, Murarska, Sojki, wykonano też chodnik wzdłuż ul. Rzeczyckiej.

Teraz przyszła kolej na remont ulicy Pokoju. Zadanie wykona gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Koszt prac może sięgnąć 500 tys. zł.


Jubileusz SP32Szkoła Podstawowa nr 32 skończyła 50 lat.

Z tej okazji przygotowano uroczyste obchody rocznicy powstania placówki.

W okolicznościowej akademii wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządu osiedlowego, firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy gliwickich placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele, także ci, którzy pracowali w szkole od pierwszego dnia jej działalności, absolwenci, nauczyciele i pracownicy SP 32, uczniowie, rodzice.

W imieniu Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza życzenia złożył Zastępca Prezydenta Krystian Tomala.

Nie zabrakło też życzeń od Rady Osiedlowej. W imieniu obecnej na uroczystościach Przewodniczącej Zarządu Osiedla Sabiny Gorczycy-Kamaj i w swoim własnym, ciepłe i pełne życzliwości słowa skierowała do wszystkich obecnych Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i była dyrektor placówki.


  W załączeniu: życzenia przekazane dyrektorowi SP 32


clip_image002Prawie sześć godzin trwała wędrówka sporej grupy członków łabędzkiego Klubu Seniora po Gliwicach.

Najpierw zaznajomili się z działalnością rozbudowanej i unowocześnionej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejrzeli reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i hale magazynowe osadów. Odwiedzili Muzeum Techniki Sanitarnej.

Podkreślali, że zaskoczyły ich rozmiary i technologiczne zaawansowanie procesów, które odbywają się w Oczyszczalni.

Kolejną atrakcją był pawilon akwarystyczny w Palmiarni Miejskiej, gdzie Seniorzy podziwiali 4 akwaria, z których największe mieści 6 tys. litrów wody i jest ekspozycją ryb Amazonii /na zdjęciu/. Obejrzeli też ryby z jeziora Tanganika, ryby azjatyckie i polskie.

Na koniec organizatorzy zabrali uczestników wycieczki do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie pokazano Im unikalne w skali kraju Centrum Sterowania Ruchem. Weszli do pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych, w których zamontowany jest sprzęt elektroniczny, używany do organizowania ruchu w mieście.

clip_image00a2

Pracownicy Centrum zaprezentowali możliwości urządzeń, na których pracują. Seniorzy mogli obserwować – na żywo – ruch samochodów na łabędzkich skrzyżowaniach, a także obejrzeli nagrania, na których utrwalone zostały wypadki drogowe.

Uczestnicy wycieczki, odwiedzając różne jednostki miejskie / PWiK, MZUK – Palmiarnia Miejska, ZDM / mieli okazję stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje ciekawych i budzących dumę miejsc.

Seniorom w ich wędrówkach po mieście towarzyszyli organizatorzy wyjazdu, członkowie rady : Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab i Krystyna Sowa.

Rada Osiedlowa bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym możliwe było przygotowanie ciekawego wyjazdu, służącego poznawaniu własnego miasta :

 1. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a szczególnie Pani Joannie Ćwikle – za możliwość obejrzenia obiektu, udzielenie ciekawych i wyczerpujących informacji oraz gościnność,
 2. Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeuszowi Mazurowi i kierownikowi Palmiarni Miejskiej Markowi Bytnarowi za umożliwienie wejścia do pawilonu z rybami w dniu wycieczki / rezerwacja terminów dokonywana jest ze znacznym wyprzedzeniem /,
 3. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystianowi Tomali za zastosowanie zniżki w opłacie za wejście do Palmiarni,
 4. Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie kierownikowi Referatu Inżynierii Ruchu Dawidowi Ochódowi i pracownikom referatu za udostępnienie Seniorom pomieszczeń, w których na co dzień nadzoruje się ruch drogowy w mieście oraz przygotowanie firmowych upominków,
 5. Kierowcy firmy Jomar, który w trudnych warunkach miejskich sprawnie i punktualnie przewoził nas w kolejne miejsca do zwiedzania.

W sposób szczególny dziękujemy 48 Seniorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielnie wędrowali po mieście, poznając ciekawe miejsca i przemiłych ludzi.


gLIWICKIE PRZEDSZKOLAKI W łABĘDZIUZnów w sali koncertowej „Łabędzia” było gwarno i radośnie. Organizatorzy jednej z najważniejszych imprez, organizowanych przez gliwickie przedszkola, VI Przeglądu „Mali Artyści – Bawmy się wesoło „, wybrali na miejsce występów nasze Centrum Sportowo – Kulturalne.

W „Łabędziu pojawiło się mnóstwo dzieci. Śpiewały, tańczyły i recytowały. Reprezentowały 16 placówek oświatowych z różnych części miasta.

W przeglądzie uczestniczyli wychowankowie 12 gliwickich przedszkoli -Przedszkola Miejskiego nr 4, 7, 18, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 42, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 i 36 i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nr 1 i 2.

Wraz z dziećmi w „Łabędziu” pojawili się dyrektorzy placówek biorących udział w przeglądzie, wychowawcy i rodzice. Władze samorządowe Gliwic reprezentowali : Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Krystyna Sowa – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach.

Organizatorami przeglądu byli dyrektorzy PM nr 4 z ul. Barlickiego, PM nr 36 z ul. Sztabu Powstańczego i PM nr 40 z ul. Sienkiewicza.

Bardzo cieszy nas zainteresowanie ‘Łabędziem”.