clip_image002Od 20 do 22 maja wszystkie łabędzianki w wieku od 50 do 69 roku życia mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Oferowało je Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach.

Natomiast 20 maja, Panie mające od 25 do 59 lat, mogły wykonać bezpłatną cytologię w cytobusie, należącym do Centrum Medycznego „Femina” z Katowic.

Mammografię wykonało 125 osób na 2.209 uprawnionych, natomiast cytologię 40 osób na 4.382 uprawnione.

Przypominamy, że mammografię wykonuje się co dwa lata, natomiast cytologię co trzy.

Rada Osiedlowa, jako inicjator i współorganizator obu badań, angażuje się także w wydawanie wyników. Będzie je można odebrać w salce katechetycznej Parafii św. Anny przy ul. Zygmuntowskiej :

 • 13 czerwca – piątek w godz. od 9.00 do 12.00,
 • 16 czerwca – poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00.

Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Dziękujemy wszystkim Paniom, które zechciały skorzystać z oferty badań. Już dziś zapraszamy do udziału w ich kolejnej edycji.


Przedszkole Miejskie nr 38 przy ul. Literatów wzbogaciło się o nowy plac zabaw.

Dzięki zabiegom dyrektora placówki udało się pozyskać środki z budżetu miasta Gliwice i za prawie 50 tys. zł zakupić estetyczne i funkcjonalne urządzenia zabawowe.

Wstęgę przecięły dzieci, w obecności rodziców i wychowanków przedszkola, wspólnie z dyrektorem oraz zaproszonymi gośćmi.clip_image002

Warto przypomnieć, że nowy plac zabaw w PM 38 to kolejny dowód na systematyczne doposażenie łabędzkich placówek oświatowych przez organ prowadzący, czyli miasto Gliwice.

Niedawno zakończyły się prace w PM 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej, gdzie za 584.374 zł zmodernizowano cały teren sąsiadujący z budynkiem.

Na nowy plac zabaw czeka Przedszkole Miejskie nr 34 przy ul. Chatka Puchatka, które dysponuje pięknym i rozległym terenem.

Rada Osiedlowa będzie wspierać działania podejmowane w tej sprawie przez dyrektora placówki.


Budżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

Liczni uczestnicy festynu, wspaniała scena wypełniona artystami, bogaty program, zabawy i gry dla dzieci, atrakcyjne nagrody, smaczne ciasta, doskonała pogoda i dobry atmosfera to cechy imprezy zorganizowanej w Parafii św. Anny.

clip_image002

Gwiazdą wieczoru była kapela „Biesiada”, która tworzą artyści o wspaniałych umiejętnościach muzycznych i wokalnych : Danuta Czok, Artur Czok, Katarzyna Strassberger, Tadeusz Strassberger, Wojciech Pieszka i Grzegorz Gutowski.

Organizatorzy imprezy – Proboszcz Parafii św. Anny Piotr Kansy oraz księża wikariusze, Rada Parafialna i Rada Osiedlowa Łabędy – mogli liczyć na wsparcie miasta. Patronat nad festynem przyjął Prezydent Zygmunt Frankiewicz. Parafia otrzymała też 1.500 zł z budżetu miejskiego na zakup nagród dla uczestników zabawy.

Po raz kolejny – dzięki aktywności lokalnego środowiska i wspólnej pracy wielu osób – przygotowano dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę kulturalno – rozrywkową.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim przedstawicielom Parafii, przygotowującym festyn, za wspaniałą współpracę i profesjonalizm działań.


clip_image002

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach już od trzech miesięcy prowadzi w „Łabędziu” zajęcia dla dzieci i młodzieży z Łabęd.Obecnie MDK oferuje :

 • zajęcia teatralne /poniedziałki/ prowadzone przez Wojciecha Kotylaka, uczestniczy w nich 13 młodych aktorów, zespół obecnie przygotowuje przedstawienie, które zamierza pokazać rodzicom, rodzinom i przyjaciołom 16 czerwca, już dziś serdecznie zapraszamy,
 • zajęcia szachowe – prowadzone przez Janusz Borowicza /środy/, w zajęciach bierze udział 6 osób,
 • naukę gry na keyboardzie pod kierunkiem Krzysztofa Niewolika, którą rozpoczęło 14 uczniów – lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki.
 • naukę gry na gitarze pod okiem Henryka Pielichowskiego, tę umiejętność zdobywa 23 młodych gitarzystów, podzielonych na 3 grupy, zajęcia odbywają się we wtorki, pierwszy występ młodych adeptów gitary odbył się w sali widowiskowej 13 maja, na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie i inni bliscy młodych gitarzystów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe – szermierka japońska i karate, w zajęciach uczestniczy 40 osób – dzieci, młodzież oraz dorośli prowadzone są we wtorki i czwartki w hali sportowej przez Edwarda Pieczarę.

Od września 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury chce zaproponować uczniom szkół podstawowych zajęcia Zespołu Wokalno-Tanecznego „GWAR”. Jednak, by je rozpocząć potrzebnych będzie 30 osób zainteresowanych śpiewem i tańcem.

Planowane jest również rozpoczęcie zajęć plastycznych – „Studio Kredka”, które będą się odbywać w trzech 10 osobowych grupach.

Już dziś zachęcamy naszych najmłodszych mieszkańców do skorzystania z ofert MDK, która będzie realizowana do 1 września 2014 r.

 Informacje przygotował Tadeusz Strassberger p.o dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


clip_image002Z okazji jubileuszu 75-lecia Parafii św. Jerzego przygotowany został krótki film, prezentujący jej historię i teraźniejszość.

Jego autorem jest Łukasz Fedorczyk, łabędzianin, dziennikarz, autor wielu materiałów filmowych, dotyczących naszego miasta i dzielnicy.

Film został nagrany na płytach DVD i będzie wręczany uczestnikom jubileuszowej uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia materiału, który w sposób ciekawy i przejrzysty przypomina okoliczności budowy kościoła, najważniejsze wydarzenia z przeszłości, a także pokazuje współczesność Parafii św. Jerzego.


Zobacz film


clip_image002Zaplanowany na 15 maja 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo – Kulturalnego ”Łabędź”, znajdującego się przy ul. Partyzantów 25, nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

Oznacza to, że centrum nadal nie ma dzierżawcy i pozostaje „pod opieką” dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Ten stan – w naszej ocenie – nie jest zły. Zarządzanie obiektem przez jednostkę oświatową, mającą dostęp do środków miejskich, jest gwarancją korzystania z obiektu przez różne organizacje i środowiska.


clip_image002Tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łabędach.

Na terenie naszej dzielnicy świętowali strażacy zawodowi z Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Gliwicach. Zrzesza ona dwie jednostki gliwickie, pyskowicką oraz knurowską.

W obecności licznych gości, reprezentujących różne środowiska, podsumowano wyniki pracy strażaków, a także wręczono wyróżnienia i nagrody.


clip_image002Mieszkańcy ulicy Pokoju mają powody do radości. Po wielu latach konsekwentnego przypominania o swoich potrzebach i cierpliwego oczekiwania na ich realizację zyskają ciąg pieszo – jezdny. Cała droga zostanie wyłożona kostką brukową.

To kolejna droga w Starych Łabędach, która poprawi swój wygląd i stan techniczny. Wcześniej, co warto przypomnieć, wyremontowane zostały ulice: Niepaszycka, Klasztorna, Zamkowa / I etap /, Murarska, Sojki, wykonano też chodnik wzdłuż ul. Rzeczyckiej.

Teraz przyszła kolej na remont ulicy Pokoju. Zadanie wykona gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Koszt prac może sięgnąć 500 tys. zł.


Jubileusz SP32Szkoła Podstawowa nr 32 skończyła 50 lat.

Z tej okazji przygotowano uroczyste obchody rocznicy powstania placówki.

W okolicznościowej akademii wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządu osiedlowego, firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy gliwickich placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele, także ci, którzy pracowali w szkole od pierwszego dnia jej działalności, absolwenci, nauczyciele i pracownicy SP 32, uczniowie, rodzice.

W imieniu Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza życzenia złożył Zastępca Prezydenta Krystian Tomala.

Nie zabrakło też życzeń od Rady Osiedlowej. W imieniu obecnej na uroczystościach Przewodniczącej Zarządu Osiedla Sabiny Gorczycy-Kamaj i w swoim własnym, ciepłe i pełne życzliwości słowa skierowała do wszystkich obecnych Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i była dyrektor placówki.


  W załączeniu: życzenia przekazane dyrektorowi SP 32