clip_image002Kolejny koncert dla łabędzkich Seniorów za nami.

Urokliwy, sięgający do muzycznych wspomnień program, prezentujący utwory z okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasów powojennych, trwał półtorej godziny.

Pięcioro wspaniałych artystów – Jan Maria Dyga, Danuta Widuch-Jagielska, Marian Wiśniewski, Krystyna Stryja /pianino/, Monika Wrzos /skrzypce/ wystąpiło przy pełnej sali koncertowej „Łabędzia”.

Artyści wcielali się w bohaterów z wykonywanych przez siebie piosenek, nierzadko wywołując wyraźne wzruszenie słuchaczy. Kilkakrotnie zdarzyło się, że sala ożywiała się szczególnie i śpiewała znane szlagiery wspólnie z występującymi.

Za emocjonalny i wyśpiewany sercem koncert podziękowaliśmy dobrym słowem i kwiatami.

Seniorzy nie kryli zadowolenia. Wypowiadali bardzo pochlebne opinie, dziękowali za możliwość przeżycia miłych chwil z muzyką.

Za pomoc i współudział w organizacji koncertu Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje Klubowi Inicjatyw Kulturalnych, zarządcy „Łabędzia”, sponsorom koncertuJakubowi Lubinie – właścicielowi Restauracji „Siedlisko”, Jarosławowi Jenczmionce – prezesowi Nbit Sp. z o.o. , będącemu jednocześnie prezesem  I- ligowego zespołu futsalowego „Nbit Gliwice” oraz Krzysztofowi Klapcowi, właścicielowi „Gloriozy”.


clip_image002W przedświątecznym wydaniu biuletynu informacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata” ukazał się nasz artykuł o „Łabędziu”.

Dzięki życzliwości wydawcy, do wielu mieszkańców Łabęd dotarła szczegółowa informacja o ofercie kulturalnej, przygotowanej przez jednostki miejskie, działające w nowo otwartym Centrum Sportowo – Kulturalnym : Młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Cezaremu Pokryszce za współpracę i wspieranie Rady Osiedlowej w jej działaniach na rzecz Łabęd.

Mieszkańców Łabęd zachęcamy do skorzystania oferty „Łabędzia”. Każdy na pewno znajdzie cos dla siebie.


                                     Przeczytaj


clip_image002Już następnego dnia po spotkaniu przedstawicieli Rady Osiedlowej Łabędy z Radą Nadzorczą SM „Łabędy” otrzymaliśmy e-maila następującej treści:

„Z upoważnienia Rady Nadzorczej informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łabędy” w Pyskowicach jest zainteresowana odpłatnym zbyciem na rzecz Gminy Gliwice działek potrzebnych do wykonania parkingu w Gliwicach – Łabędach tj. działki nr 1074 obręb Przyszówka o powierzchni 844 m2 oraz części działki nr 146 obręb Przyszówka o powierzchni 280 m2.

                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łabędy” w Pyskowicach”

Powyższe stanowisko pozwala na podjęcie konkretnych działań, dzięki którym Miasto Gliwice nabędzie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” grunty pod parking przy ul. Piaskowej.

Dziękujemy za szybkie przekazanie decyzji, od której zależy skuteczne przygotowanie inwestycji.

Inne wpisy dotyczące sprawy :

 • 7 stycznia 2014 Problemy z terenem pod budowę parkingu – Zabiegamy o…
 • 28 marca 2014 r. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej – Zabiegamy o…
 • 10 kwietnia 2014 Możliwość spotkania z Radą Nadzorczą SM „Łabędy – Aktualności
 • 10 kwietnia 2014 Propozycje do rozpatrzenia – Aktualności
 • 22 kwietnia 2014 Spotkanie z Radą Nadzorczą SM „Łabędy”- Aktualności

clip_image00222 kwietnia przedstawiciele Rady Osiedlowej Łabędy wzięli udział w części posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”. Zaprezentowali – skonsultowane z Zarządem Dróg Miejskich – propozycje rozwiązania problemu braku prawa do gruntu, na którym ma powstać parking przy ul. Piaskowej.

Omówiono dwie możliwości postępowania spółdzielni:

 • zbycie na rzecz Miasta Gliwice działki nr 1074 i części działki nr 146,
 • zamiana działki nr 1074 i części działki nr 146 na inne, należące go gminy. Uszczegółowiono także ewentualne procedury – zbycia lub zamiany.

Przedstawiciele Rady Osiedlowej – Tadeusz Barcik / Zastępca Przewodniczącego Zarządu / i Krystyna Sowa / Przewodnicząca RadyOsiedlowej / poinformowali, że miasto jest gotowe nabyć potrzebne grunty. Podkreślali, że wykonanie parkingu jest zależne od decyzji spółdzielni w tej sprawie.

Spotkanie z Radą Nadzorczą to kolejny krok ku znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji terenowo – prawnej, mającej związek z budową miejsc parkingowych na osiedlu Kosmonautów.


Na prośbę mieszkańców Rada Osiedlowa zgłosiła w Zarządzie Dróg Miejskich pilną potrzebę uzupełnienia ubytków, jakie powstały na ul. Wazów.

Właśnie dziś naprawy te są wykonywane.

clip_image002

Zdjęcia otrzymaliśmy od jednej z mieszkanek. Bardzo dziękujemy za informację i fotografie. Pozwala nam to właściwie organizować pracę i w szybkim tempie reagować na zmieniająca się sytuację.


WielkanocWszystkim mieszkańcom Łabęd i ich bliskim

składamy najserdeczniejsze życzenia

radosnych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkiej Nocy,

odpoczynku w rodzinnym gronie, wiosennego optymizmu,

pogody ducha, smacznego jajka oraz wesołego „Alleluja”

 

Rada Osiedlowa Łabędy


Zadanie realizowane od dłuższego czasu na Kanale Gliwickim w Łabędach nosi nazwę : „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

clip_image002

Wartość kontraktu: 37.753.412,66 zł zł netto.

Termin wykonania: marzec 2015 roku.

Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który umowę z firmą Navimor- Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku podpisał 19 grudnia 2012 r.

W zakresie prac modernizacyjnych śluzy Łabędy przewidywane są następujące rodzaje robót:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • naprawy elementów konstrukcyjnych komory północnej i południowej śluzy oraz wymianą wyposażenia technologicznego śluzy i nową instalacją elektroenergetyczną i wykonaniem nowych kanałów kablowych,
 • remont części podziemnej nadziemnej budynku głównego – sterowni wraz z wyposażeniem go w instalacje wod-kan., ogrzewania elektrycznego i instalacją elektryczną i wentylacyjną, wykonanie węzła sanitarnego z odprowadzeniem ścieków do nowego zbiornika szczelnego w międzyśluziu,
 • naprawa dalb w awanporcie dolnym i górnym,
 • wykonanie kanału obiegowego wody wraz z komorą wlotową i wylotową,
 • remont pięciu maszynowni śluzy,
 • wykonanie nowego budynku socjalnego jako zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników śluzy wraz z instalacją wod-kan, elektryczną i teletechniczną,
 • wykonanie pomostu w awanporcie od WG wraz doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz pomostu od WD,
 • wykonanie systemów monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i bramofonów,
 • budowa masztu radiolinii wraz z systemem anten i osprzętem (wys. 40m),
 • wykonanie systemu zliczania jednostek pływających,
 • system wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,
 • remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy,
 • wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do śluzy i w rejonie budynku socjalnego,
 • rozbiórka istniejącego budynku socjalnego na południowym brzegu śluzy,
 • rozbiórka zbiornika olejowego podziemnego z budynkiem nadziemnym.

Poprawie ulegną warunki żeglugi po gliwickim kanale, czas śluzowań będzie krótszy, a nowy sprzęt ma zapewnić bezawaryjność obiektu.


Źródło informacji: http://www.navimorinvest.eu/przebudowa_sluzy_labedy_w_gliwicach-4,351


15 maja odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

a

Liczymy na to, że w jego wyniku zostanie wyłoniona firma, zajmująca się zarządzaniem centrum.

Wysokość opłaty czynszowej zostanie ustalona w wyniku licytacji, w której wezmą udział wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu przetargowym.

Szczegóły procedury można znaleźć w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie urzędu.

Wywoławcza stawka czynszu w wysokości 400 zł netto miesięcznie może wydawać się niska. Trzeba jednak pamiętać, że przyszły dzierżawca będzie musiał ponosić wszelkie koszty wynikające z funkcjonowania obiektu. Złożą się na nie m.in. podatki, opłaty za media, koszty zarządzania, zatrudnienia osób pracujących w centrum.

Ze strony właściciela, czyli miasta Gliwice dzierżawca może liczyć na opłaty wnoszone za użytkowanie konkretnych pomieszczeń „Łabędzia” przez szkoły – ZSO 2, SP 38 i Gimnazjum 19, przez Młodzieżowy Dom Kultury, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miejską Biblioteki Publicznej.

Poza godzinami zarezerwowanymi dla jednostek miejskich, dzierżawca będzie mógł wszystkie pomieszczenia centrum, poza częścią wykorzystywaną przez bibliotekę, wynajmować na zasadach komercyjnych, podobnie,  jak to ma miejsce w pozostałych trzech halach – przy ul. Chorzowskiej, ul. Kozielskiej i ul. Górnych Wałów.


Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Wydział Gospodarki Nieru-chomościami ogłosił ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”.

a

Umowa dzierżawy będzie zawarta na 3 lata.

Miesięczny czynsz wywoławczy za cały przedmiot dzierżawy wynosi: 400,00 zł netto / słownie złotych: czterysta 00/100/.

Licytacja rozpocznie się 15 maja 2014 r. o godz. 12.00 w pokoju 432 w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice PM-5953/14 z 9 kwietnia 2014 r. dostępna na stronie Urzędu Miejskiego. Zachęcamy do lektury.

Rozpoczyna się trzecie postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie podmiotu zarządzającego „Łabędziem”. Warto zwrócić uwagę, że wymogi, jakie muszą spełnić zainteresowani dzierżawą obiektu są inne niż w poprzednich specyfikacjach.

Miejmy nadzieję, że tym razem przetarg zakończy się powodzeniem.


Specyfikacja przetargowa


14 kwietnia miał się odbyć przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Metalowców 15 / dawna dyrekcja Walcowni Metali „ Łabędy” /.

a

Cena wywoławcza za budynek wraz z działką wynosiła 1.190.620 zł.

Niestety nikt się do przetargu nie zgłosił.

Teraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann zastanawiają się nad dalszym postępowaniem. Możliwości są dwie : ogłoszenie trzeciego przetargu na zbycie za po raz kolejny obniżoną ceną wywoławczą lub ogłoszenie przetargu na dzierżawę.

Powiadomimy Państwa o podjętych decyzjach.