clip_image002Zakończyliśmy wydawanie wyników mammografii i cytologii.

13 czerwca 2014 r. wydano 44 wyniki mammografii oraz 5 cytologii. Wydawały je : Joanna Szubert i Krystyna Sowa.

16 czerwca 2014 r. wydano 55 wyników mammografii oraz 2 cytologie. Wyniki wydawała Sabina Gorczyca-Kamaj.

Pozostało do odebrania 20 wyników cytologii oraz 16 wyników mammografii, 4 wyniki zostaną dosłane pocztą do pacjentek, w kilku przypadkach Onkologia będzie kontaktować się z badanymi osobami telefonicznie.

Nieodebrane wyniki zostaną zwrócone do :

 • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, tel. 32 278 91 38,
 • Centrum Medycznego Femina w Katowicach, ul. Kłodnicka 23, tel.32 206 40 60, 32 257 06 99.

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu odebrania wyników od jednostek medycznych, które je wykonały przekażemy zainteresowanym natychmiast po ich ustaleniu.

Ks. Proboszczowi Parafii p.w. św. Anny serdecznie dziękujemy za możliwość skorzystania z salki w domu katechetycznym.


clip_image002Na łabędzkim cmentarzu komunalnym realizowany jest kolejny etap inwestycji, której początki sięgają roku 2007.

Długo trwało przejmowanie terenów od Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Brynek. Pierwszymi pracami było pomalowanie kaplicy i wykonanie ogrodzenia od strony lasu. Potem wykonano placyk przed kaplicą wraz z oświetleniem, alejki, ujęcia wody, boksy na śmietniki, kolumbarium.

W ramach aktualnie realizowanej inwestycji zostanie wykonane :

 • ogrodzenie od strony lasu,
 • brama wjazdowa,
 • plac dla karawanów w rejonie kaplicy,
 • alejki na terenie nowych pól grzebalnych,
 • punkt składowania odpadów.

Zadanie realizuje Firma Usługowo – Produkcyjno – Handlowa „WOL-GAZ” Andrzej Kuta z Woli Rzędzińskiej. Cena ustalona w wyniku przetargu wynosi 399.476,50 zł


clip_image002Mieszkańcy Starych Łabęd zgłaszali, że na terenie KSSE znów zalegają duże ilości śmieci.

Niedawno podejmowaliśmy starania o uprzątnięcie terenów strefy. Porzucone odpady usunięto, jednak szybko pojawiły się nowe. Ich rodzaj może sugerować, że nie są to śmieci wyrzucane przez kierowców.

Ponownie poprosiliśmy Straż Miejska o interwencję. W imieniu Rady zrobiła to Przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczyca-Kamaj.

13 czerwca otrzymaliśmy w tej sprawie informację e-mailową:

„Straż Miejska w Gliwicach w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 4 czerwca 2014 r. informuje, iż w wyniku podjętych działań przez naszą jednostkę rejon ul. Klasztornej, Einsteina, Eiffela został uprzątnięty z zalegających odpadów komunalnych. Ponadto informuję, iż na ul. Eiffela na przystankach komunikacji miejskiej zostały ustawione kosze na śmieci.”

 Alicja Chodacka p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Dzielnicowych Straży Miejskiej w Gliwicach


clip_image002Rada Miasta Gliwice na swej sesji 12 czerwca podjęła uchwały w sprawie statutów osiedli.

Łabędy, podobnie, jak pozostałe 21 osiedli, będą działały w oparciu o nowy dokument regulujący ich pracę. Wprowadzono w nim wiele istotnych zmian. Jedna z nich, najnowsza, podyktowana konkretną sytuacją, jaka powstała w jednym z osiedli, została zgłoszona jako autopoprawka już w trakcie sesji.

Statuty wejdą w życie po 14 dniach po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

clip_image002Ręczne czyszczenie chodników to kolejne, godne pochwalenia, rozwiązanie wprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.

W poniedziałek 9 czerwca rozpoczęło się oczyszczanie miejsc, w których zgromadziło się dużo brudu, gdzie spomiędzy kostek wyrasta trawa lub obrzeża chodnika są zarośnięte.

Rada Osiedlowa Łabędy jest informowana o terminach i miejscach prowadzonych prac. Może też wskazywać te chodniki, które nie zostały ujęte w wykazie przekazanym wykonawcy, a które winny zostać oczyszczone, np. przy ul. Starogliwickiej, od strony Opla do pierwszych budynków i inne.

W zakresie realizowanego zadania jest wiele chodników, o których oczyszczenie Rada wnioskowała wcześniej, np.

Codziennie, w różnych punktach Łabęd, będzie można zobaczyć pracowników firmy Natezja, którzy czyszczą chodniki. Będą m.in. na Placu Niepodległości, na ul. Głównej, Wolności, Staromiejskiej, Opla, Przyszowskiej, Oświęcimskiej, pomiędzy ul. Partyzantów i K. Marksa.

Jak informuje Radę ZDM, planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2014 r.


clip_image002Od ubiegłego roku zabiegaliśmy o usunięcie grubej warstwy ziemi, zalegającej na obrzeżach jezdni niektórych łabędzkich ulic. Nagromadzony materiał całkowicie zasłonił krawężniki, spowodował, że jezdnie uległy zwężeniu, a ich porządne pozamiatanie było praktycznie niemożliwe.

Szczególnie zależało nam na odczyszczeniu dwóch ulic – Portowej i Oświęcimskiej.

Właśnie finalizują się nasze starania. Na obu ulicach pojawiła się ostatnio specjalna maszyna, która usunęła zalegający na poboczy brud. Odsłoniły się krawężniki. Wreszcie będzie możliwe dokładne wyczyszczenie jezdni.

Za życzliwe podejście do wniosków Rady Osiedlowej serdecznie dziękujemy Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie Panu Andrzejowi Razmusowi, którego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów z zakresu czystości ulic i chodników jest dla nas bardzo cenne.


clip_image002Na terenie Łabęd znajduje się 95 ulic. W roku 2008, gdy rozpoczynała swą działalność Rada Osiedlowa poprzedniej kadencji / większość obecnych członków RO pracowało w latach 2007 – 2011/, zamiataniem objętych było 28 ulic.

W roku 2009 zamiatane były już 54 ulice, było ich o 26 więcej.

Dziś, w wykazie dróg objętych zamiataniem są już prawie wszystkie łabędzkie ulice. Usługi nie wykonuje się tylko na drogach nie należących do gminy.

Ulice, w zależności od rangi i obciążenia ruchem sprzątane są z różną częstotliwością : 1 raz w tygodniu – ulice: Główna, Plac Niepodległości, Przyszowska, Staromiejska, Starogliwicka, Strzelców Bytomskich, Zawadzkiego, Zygmuntowska, Wyczółkowskiego, 2 razy w miesiącu – ul. Wolności lub 1 raz w miesiącu – pozostałe ulice. Usługa wykonywana jest w czwartki.

Sprzątanie nawierzchni ulic na terenie Łąbęd wykonuje Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak ze Stanicy.

Rada Osiedlowa w sprawie utrzymania czystości ulic stale współpracuje z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich, odpowiedzialnym za ten zakres działalności firmy. Jest to współpraca niezmiernie skuteczna, nacechowana życzliwością i otwartością na nasze wnioski. Za uzyskiwane efekty bardzo dziękujemy.


Od kilku dni trwają prace na ulicy Pokoju. Zostały zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich.

clip_image002Wykonywane jest korytowanie i wpusty do kanalizacji deszczowej. Rozpoczyna się też układanie krawężników. Po wykonaniu podsypki droga zostanie wyłożona kostką brukową o grubości 8 mm.

Prace wykonywane są szybko i sprawnie.


clip_image0021 czerwca minął w Łabędach pod znakiem 75 rocznicy poświęcenia kościoła św. Jerzego.

Po zakończeniu uroczystości religijnych rozpoczęła się impreza kulturalno – rozrywkowa. Jej bogactwo artystyczne, dynamizm występów i różnorodność prezentujących się zespołów, przyciągnęły liczne grono widzów.

Mieszkańcy dzielnicy mogli podziwiać solistów oraz zespoły muzyczne i taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury, posłuchać muzyki religijnej w wykonaniu zespołu „Altum”, a nawet chwilę potańczyć przy dźwiękach muzyki dyskotekowej.

Bez wątpienia, wielu z uczestników imprezy, w sposób szczególny nastawiało się na koncert gwiazdy wieczoru, którą był „Gang Marcela”.

Artyści nie zawiedli oczekiwań. Zaprezentowali znane i lubiane piosenki, w wielu słuchaczach wzbudzając miłe wspomnienia.

Poza doznaniami artystycznymi organizatorzy imprezy zaoferowali gościom zabawy i konkursy dla dzieci, sprzedaż cegiełek na rzecz Parafii, losowanie nagród ufundowanych przez ks. Proboszcza, a także potrawy z grilla, napoje, ciasta, słodycze. Ogromną pracę wykonała rzesza związanych z parafią wolontariuszy, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tak udanego przedsięwzięcia.


clip_image002

Rada Osiedlowa Łabędy uczestniczyła w organizacji uroczystych obchodów 75 rocznicy poświęcenia kościoła św. Jerzego.

Za możliwość współorganizowania tej ważnej dla lokalnego środowiska rocznicy serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi Antoniemu Pleśniakowi.

Osobiste zaangażowanie ks. Proboszcza, życzliwość, otwarcie, ogromna pomoc ze strony parafialnych wolontariuszy i stworzenie doskonałych warunków pracy sprawiły, że impreza była udana.

Jako odpowiedzialni za program artystyczny, prezentowany podczas popołudniowej imprezy kulturalno – rozrywkowej, w sposób szczególny chcemy podziękować:

 • Danusi Ejmockiej za prowadzenie całej imprezy,
 • pracownikom MDK za pracę i poświęcony czas, dzięki którym mogliśmy podziwiać solistów oraz zespoły Salake, Iluzja, WAT, Abstynenci -dyrektorowi Tadeuszowi Strassbergerowi, Joannie Koćwin, Zosi Dąbrowskiej, Dominice Płonce i Grzesiowi Gutowskiemu,
 • muzykom i śpiewakom z zespołu „Altum” pod kierunkiem Michała Głąba za wspaniały koncert,
 • pracownikom Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za rozłożenie, a następnie zdemontowanie pięknej i efektownej sceny, na której występowali artyści,
 • Straży Miejskiej za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku na placu festynowym,
 • funkcjonariuszom Policji, którzy byli z nami podczas imprezy, a także zapewnili atrakcje dla najmłodszych uczestników festynu.

Cieszymy się, że mieszkańcy Łabęd tak licznie wzięli udział w imprezie przygotowanej przez Parafię św. Jerzego i Radę Osiedlową Łabędy.