1Od dłuższego czasu trwają starania o znalezienie nowego właściciela dla gminnej nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 12. W tych działaniach aktywnie uczestniczy Rada Osiedlowa, od lat starając się rozwiązać problem zaniedbanych budynków, znajdujących się w tym rejonie dzielnicy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami trzykrotnie ogłaszał  przetarg na sprzedaż obiektu wraz z gruntem. W pierwszym z przetargów wystawiono obiekt na sprzedaż za 148 tys. zł, w drugim obniżono jego cenę o 30 % – do 99 tys. zł, w trzeciej próbie zbycia nieruchomości cena wynosiła 50 % jej wartości, czyli 74 tys. zł. Do żadnego z przetargów nikt się nie zgłosił.

Pomimo braku rozstrzygnięć konsekwentnie zabiegamy o zastosowanie takiej procedury, która pozwoliłaby zbyć nieruchomość. Mamy w tej sprawie dobre wiadomości – przygotowywane jest kolejne postępowanie, tym razem będą to rokowania, w których cena będzie mogła być obniżona do 40 % wartości.

Oby się powiodło! Nowy właściciel zapewniłby zmianę obecnego, niezbyt eleganckiego wyglądu i stanu budynku. Byłby to kolejny obiekt przy ul. Staromiejskiej, który został poddany remontowi.


„Łabędź” tętni życiem. Światła na hali sportowej świecą się do późnych godzin wieczornych.  Chętnych do korzystania z nowego obiektu nie brakuje. Szczególnie cieszy to, że z Sośnicy do Łabęd  przeniósł swoje rozgrywki  I ligowy Nbit.futsal

W sobotę 29 marca rozegrał w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” kolejny swój mecz – z Wisłą Krakbet II Kraków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10:5 dla gliwiczan.

Gratulujemy!

 Najbliższy mecz Nbitu będzie można obejrzeć w „Łabędziu” 19 kwietnia o godz. 18.00.

Nasza drużyna w tabeli wyników plasuje się na trzeciej pozycji.


PM37Po wielu latach wspólnych zabiegów spełniło się marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli i lokalnych samorządowców – powstał nowy plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 37.

Rada Osiedlowa, w porozumieniu z dyrektorem placówki, kilkakrotnie składała wnioski o wykonanie placu zabaw, ponieważ ten, z którego korzystali wychowankowie był mały, skromny i stary. Nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Odpowiadano nam, że renowacja terenu przyległego do budynku może zostać przeprowadzona po zakończeniu termomodernizacji obiektu. I tak się stało.

Zgodnie z obietnicą, w budżecie miasta na rok 2013 zabezpieczono środki na modernizację terenów przyprzedszkolnych i przekazano je dyrektorowi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania była na tyle duża, że można było wykonać większy zakres prac, niż pierwotnie planowano. Możliwe stało się nie tylko wybudowanie nowego placu zabaw, ale także zmodernizowanie całego terenu sąsiadującego z budynkiem wraz z jego ogrodzeniem, zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie nowych schodów i nowej nawierzchni.

Dyrektor PM 37 Teresa Lis tak napisała do Rady o nowym otoczeniu placówki : „Wychowankowie patrząc przez okno z niecierpliwością oczekują końca zimy i zabaw w pięknym ogrodzie. Dzięki tej inwestycji, szara, biedna i ponura część dzielnicy zmieniła swój wizerunek. Nabrała blasku, zwraca uwagę przechodniów młodych oraz dojrzałych, wywołując uśmiech na twarzy i pozytywne komentarze.”

Zadanie wykonała firma „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński z Bytomia za cenę 584. 374,86 zł.


clip_image002Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz w piśmie skierowanym do Rady Osiedlowej Łabędy napisał:

„Mam nadzieję, że zainteresowanie obiektem w dniu otwarcia oraz zadowolenie mieszkańców będą dla całej Rady Osiedlowej najlepszym dowodem na to, że warto aktywizować społeczność w przedsięwzięcia organizowane w Łabędach. Jestem przekonany, że Rada Osiedlowa będzie z podobnym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu Centrum Kulturalno – Sportowego „Łabędź”.”  

 Od wielu lat aktywnie uczestniczymy we wszelkich działaniach związanych z powstaniem „Łabędzia”.

 Planując jego działalność, największą szansę na zapewnienie rozmaitym grupom odbiorców ciekawej i różnorodnej oferty kulturalnej, upatrywaliśmy we współpracy z jednostkami miejskimi. To one dawały gwarancję rozpoczęcia swej działalności w nowym obiekcie natychmiast po oddaniu go do użytku.

Wychodząc z takiego założenia, zabiegaliśmy o obecność w „Łabędziu” Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Dziś, gdy centrum już działa, możemy z radością stwierdzić, że wszystkie te jednostki są w nim obecne i rozpoczęły pracę na rzecz mieszkańców Łabęd.

 MDK, MBP i GCOP przygotowały dla potencjalnych klientów atrakcyjną ofertę kulturalną. Teraz niezmiernie ważny jest skuteczny przepływ informacji pomiędzy organizatorami zajęć, a ich przyszłymi uczestnikami.

Rada Osiedlowa Łabędy aktywnie włączy się w promowanie działalności prowadzonej w „Łabędziu”, aby jak największej grupie mieszkańców zapewnić dostęp do zaoferowanych form spędzania wolnego czasu. Sama też będzie organizatorem imprez kulturalnych i sportowych, adresowanych do różnych środowisk.


bibliotekaFilia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 1 kwietnia przenosi się z ul. Wolności 1a do nowo wybudowanego Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

W otwarciu filii weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, dyrektor MBP Bogna Dobrakowska oraz przedstawiciele samorządu miejskiego i osiedlowego.

Zmiana lokalizacji wymagała podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Gliwicach.

Miejska Biblioteka Publiczna będzie dysponować specjalnie dla niej wydzielonym fragmentem obiektu o łącznej powierzchni  182,91 m2. W części bibliotecznej znajdują się : nowoczesna czytelnia, przestrzeń wystawiennicza, pomieszczenia dla gromadzenia zbiorów, recepcja, sanitariaty, pokoje socjalne.

Bardzo liczymy na to, że biblioteka, działająca w nowym obiekcie w zdecydowanie lepszych niż dotychczas warunkach, przygotuje dla mieszkańców ciekawą ofertę kulturalną.


GCOPGCOP rozpoczęło swą działalność w „Łabędziu” natychmiast po oddaniu obiektu do użytku. Zaprasza na organizowane przez siebie zajęcia trzy razy w tygodniu: w poniedziałki i środy od 15:00 do 19:00 i w piątki od 10:00 do13:00.

W poniedziałki pracownik GCOP prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, w kwietniu po tych zajęciach będą również prowadzone zajęcia rękodzieła.

W środy, od 2 kwietnia 2014 r., prowadzony będzie klub skrablowy dla dzieci i dorosłych.

W piątki pomieszczenia GCOP na razie są wolne.

Pracownica GCOP uczestniczyła w posiedzeniu plenarnym Rady Osiedlowej 17 marca br. Zaprezentowała działania podejmowane na rzecz mieszkańców Łabęd. RO Łabędy zaproponowała, aby w piątki organizowano spotkania dla seniorów.

GCOP może udostępniać różnym organizacjom pozarządowym pomieszczenia, które ma do dyspozycji  /o powierzchni 30m2 /.

Wszystkich zachęcamy do zgłaszania propozycji organizacji zajęć w ramach godzin pracy GCOP.


Zaczęło się usuwanie pozostałości po jesieni i zimie. Oczyszczanie dróg rozpoczęto w tym roku wyjątkowo wcześnie.

Zarząd Dróg Miejskich, dzięki dobrej pogodzie, zlecił usunięcie zabrudzeń, zalegających na ulicach już w ostatnich dniach lutego. Sprzątane są też pasy drogowe, czyli tereny bezpośrednio przylegające do jezdni.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych czyszczą powierzone ich opiece trawniki, parki i skwery.

Niestety, stan i wygląd części terenów zielonych, chodników i dróg nie zależy od gminy. Odpowiadają za nie właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy powinni dbać o czystość i porządek miejsc prywatnych i publicznych.


1

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz przesłał do Rady Osiedlowej Łabędy osobiste podziękowanie za udział w organizacji otwarcia Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”. To dla nas szczególnie cenne. Cieszymy się z uznania Prezydenta, które jest potwierdzeniem naszego ogromnego zaangażowania w cały proces powstawania nowego obiektu.

Byliśmy aktywni na wszystkich etapach prac. Zaczęliśmy od kierowania do Prezydenta wniosków o wybudowanie Sali gimnastycznej wraz z aulą dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 38. Jednocześnie zabiegaliśmy o zakupienie części dawnego domu kultury przy ul Wolności.

Kiedy Prezydent zaproponował nam połączenie obu spraw z radością przyjęliśmy pomysł budowy obiektu łączącego funkcję sportowa i kulturalną. Braliśmy udział w konsultowaniu koncepcji, „doglądaliśmy budowy”, a także staraliśmy się o zapewnienie ciekawego programu działalności, szczególnie w dziedzinie kultury.

Oddanie do użytku „Łabędzia” to – naszym zdaniem – ważny dzień dla Łabęd i łabędzian.

 

1


clip_image002W roku 2005 Radan Sp. z o.o. zakończył budowę Osiedla Leśnego w Łabędach przy ul. Pułaskiego.

Od dłuższego czasu właściciele domków jednorodzinnych, zlokalizowanych na łuku drogi, uskarżają się na uciążliwe sąsiedztwo warsztatu samochodowego, którego działalność jest źródłem wielu kłopotów.

Główny problem polega na tym, że po ulicy, znajdującej się w „strefie zamieszkania”, poruszają się samochody ciężarowe i parkują na terenach do tego nieprzeznaczonych.

Na prośbę mieszkańców podjęliśmy działania zmierzające do zmiany istniejącej sytuacji.

Problem pozostaje nierozwiązany od dłuższego czasu i wymaga ponownego podjęcia. Ponieważ jest wieloelementowy, o kilka istotnych aspektów działalności warsztatu samochodowego zapytaliśmy odpowiednie wydziały i jednostki miejskie. Stosowne pisma skierowaliśmy do: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Planowania Przestrzennego, Zarządu Dróg Miejskich.

Treść korespondencji przekazujemy zainteresowanym.


aCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” już działa i służy mieszkańcom naszej dzielnicy i nie tylko.

2 marca otworzyły się jego podwoje. W godzinach od 13.00 do 19.00 wszyscy chętni mogli obejrzeć obiekt i wziąć udział w przygotowanych dla gości atrakcjach.

Na hali sportowej wystąpiły mażoretki z Młodzieżowego Domu Kultury, rozegrano mecz unihokeja oraz koszykówki pomiędzy Śląskiem Wrocław a Gliwickim Towarzystwem Koszykówki.

Na salce koncertowej, wypełnionej widzami po brzegi, występowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, młodzi artyści z MDK i muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Przygotowano kąciki dla dzieci.

W organizacji dnia otwartego w  „Łabędziu” uczestniczyła Rada Osiedlowa. Przygotowaliśmy program prezentowany na salce koncertowej.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

Oddanie do użytku „Łabędzia” to – naszym zdaniem – ważny dzień dla Łabęd i łabędzian. Świadczyć o tym może bardzo duża liczba osób, które odwiedziły obiekt oraz wypowiadane przez nie opinie.


 https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/labedz-pokazany-w-pelnej-krasie