aŁabędzcy Seniorzy uroczyście obchodzili Dzień Kobiet. Jak zwykle Rada Osiedlowa przygotowała wiele atrakcji.

Spotkanie otworzył występ uczniów z koła teatralnego, działającego w Szkole Podstawowej nr 38.

Potem organizatorzy i Panowie złożyli życzenia Paniom i wręczyli im kwiaty. Wśród uczestników spotkania rozlosowano nagrody ufundowane przez firmy działające na terenie Łabęd.

Prezenty dla Seniorów ufundowali: Restauracja Siedlisko Hurtownia Re–Ba, Lodziarnia Glorioza, Restauracja Sakwa, Zakład Optyczny M. Kilnar, Fryzjerstwo J. Paszko, Zakład Krawiecki K. Dudek, Drogeria A. Wejner, Kwiaciarnia Sasanka.


Dzień Kobiet dla Seniorów

13 marca 2013 r.


1

 

Uchwałą nr 10/2013 z 4 marca 2013 r. Rada Osiedlowa przyjęła plan pracy na rok 2013.

Znalazło się w nim 31 zadań, podzielonych na 6 obszarów aktywności:

  • działania organizacyjne – posiedzenia rady, Zarządu Osiedla, udział w spotkaniach z Prezydentem Miasta, prowadzenie dokumentacji,
  • działania informacyjne i promocyjne – prowadzenie strony internetowej, wydawanie gazetki „Nasze Łabędy, opracowywanie materiałów do prasy lokalnej, utworzenie punktów informacyjnych na terenie dzielnicy,
  • działania merytoryczne – złożenie wniosków do budżetu na rok 2014, opracowywanie stanowisk w sprawach ważnych dla mieszkańców, udział w pracach Rady Miejskiej,
  • utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami – przyjmowanie wniosków i skarg i nadawanie im biegu, prowadzenie poczty internetowej, organizacja spotkań z mieszkańcami,
  • współpraca z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dzielnicy – współdziałanie z jednostkami gminy i innymi podmiotami, organizacja przeglądów dzielnicy, nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi,
  • organizacja imprez i przedsięwzięć cyklicznych – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, sprzątania łabędzkiego lasu, Mikołaja, Turnieju Piłki Nożnej, IV Turnieju Przedszkoli i wielu innych.

trwa budowa ŁabędziaBudowa Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” przy ul. Partyzantów trwa od 1 lipca 2012 r. Zakończy się 31 sierpnia roku 2013. Prace trwają nieprzerwanie, niezależnie od aury. Postępy prac regularnie dokumentuje dyrektor ZSO 2, który raz w miesiącu wykonuje dla nas zdjęcia obiektu.

Równolegle z pracami na budowie toczą się prace, mające na celu wybór modelu zarządzania obiektem.

RO zaproponowała władzom miasta, aby Centrum zarządzał Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który wykonuje już podobne zadania. Kieruje m.in. halą sportową w Sośnicy, basenami miejskimi, ośrodkiem w Czechowicach.

Są już podmioty chętne do prowadzenia działalności w CKiS. Z uruchomieniem nowego obiektu wiele osób wiąże też nadzieję na znalezienie pracy.


clip_image002O staraniach mających na celu ograniczenie zabrudzeń ul. Portowej informowaliśmy już wcześniej.

Firma Goldbeck Sp. z o.o. budująca halę produkcyjno – magazynową dla Sils Center Gliwice, czyszcząc jezdnię wykorzystywała specjalistyczne pojazdy, które usuwały błoto zalegające na drodze. Samochody te niestety przemieszczały się także po ścieżce rowerowej.

W związku z tym wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wystąpienie do Golbeck Sp. z o.o. z żądaniem zaprzestania przejazdów samochodów ciężarowych po ścieżce ze względu na jej nieprzystosowanie do ruchu tego typu pojazdów.

Wnioskowaliśmy również o sprawdzenie aktualnego stanu ścieżki i wystąpienie o ewentualne naprawy.

Korespondencja pomiędzy przewodniczącą Rady Osiedlowej a ZDM jest prowadzona na bieżąco. Ostatnią informację w sprawie ul. Portowej otrzymaliśmy 31 grudnia 2012 r. :

 „W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych, przesyłam kopię notatki służbowej spisanej z Panem Bartoszem Bartosikiem (kierownikiem budowy), dotyczącej spotkania w dniu 25.03.2013r., mającego na celu zinwentaryzowanie szkód spowodowanych przez firmę GOLDBECK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Suchej 2A (które w późniejszym okresie zostaną przez nią naprawione na własny koszt).

Dodatkowo informuję, że w najbliższym czasie wydana zostanie decyzja zezwalająca na budowę zjazdu tymczasowego w innym miejscu niż obecnie. Wierzę, że dzięki temu budowa SILS Centre Gliwice stanie się mniej uciążliwa dla mieszkańców Gliwic.”


clip_image002W Łabędach przy ul. Gojawiczyńskiej 9a, w budynku Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 7 grudnia 2012 r. odbyła się zabawa  mikołajkowa zorganizowana dla części najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.

„Kreatywne Mikołajki”, bo taką nazwę nosiło spotkanie, było zorganizowane w ramach projektu „Czas na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zabawa połączona była z zajęciami plastycznymi, w ramach których dzieci malowały bombki, robiły łańcuchy i kartki świąteczne.

Mikołaj przyniósł z sobą worki pełne prezentów.

Kierownik Filii nr 2 Agnieszka Klim oraz jej pracownicy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę, a darczyńcom, p. Andrzejowi Kobzikowi oraz p. Piotrowi Szymczykowi / Antyki Dworzec PKP / za pyszne smakołyki, które umiliły spotkanie, Nadleśnictwu Rudziniec za piękną, pachnącą choinkę.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to będzie dobrym początkiem dla kolejnych działań środowiskowych
w naszej dzielnicy, finansowanych ze środków unijnych.


clip_image002Niezależnie od pory roku i podmiotów, które zarządzają poszczególnymi terenami, stale zabiegamy o ich czystość.

Przyjmujemy interwencje mieszkańców bądź sami znajdujemy miejsca, które wymagają wysprzątania. Kontaktujemy się z tymi, którzy odpowiadają za stan chodnika, pasa przydrożnego, trawnika…

Mogą to być np. ZBM II TBS, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ale także zarządcy wspólnot i właściciele prywatnych nieruchomości. Prosimy ich o pilne wykonanie prac porządkowych i kontrolujemy sprawę tak długo, aż stwierdzimy, że problem przestał istnieć.


clip_image002Dzięki zbiegom Rady Osiedlowej udało się, w ramach przebudowy mostu na Kanale Gliwickim, wykonać nowe fragmenty chodników po obu jego stronach.

Niestety, samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską nieutwardzoną drogą, biegnącą wzdłuż skarpy kolejowej, wykonywały zakręt tak, że najeżdżały na chodnik na bardzo dużej odcinku. Groziło to jego zniszczeniem.

Na skutek podjętych działań, Zarząd Dróg Miejskich zagrodził część terenu słupkami, co ograniczy przejazd przez chodnik.

Będziemy zabiegać o zachowanie odpowiedniego stanu chodnika w tej jego części, przez którą obecnie mogą przejeżdżać samochody ciężarowe.


trwa budowa ŁabędziaPomimo zimowej aury na budowie „Łabędzia” wre praca.

Pracownicy systematycznie wznoszą kolejne elementy budowli.

W najbliższym czasie przedstawiciele Rady Osiedlowej wezmą udział w roboczej naradzie Wydziału Inwestycji i Remontów z kierownictwem budowy.

Podejmiemy też rozmowy w sprawie sposobu zarządzania Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” po oddaniu go do użytku.

Przypomnijmy, że zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec lipca 2013 r., a wartość prowadzonych prac to 16 mln zł.

Zdjęcia obiektu w budowie wykonujemy raz w miesiącu. Możecie je Państwo obejrzeć w naszej Galerii.