Przypominamy, że z inicjatywy Rady Osiedlowej we wszystkich łabędzkich kościołach zorganizowane zostały koncerty kolęd. Odbyły się one : 30 grudnia 2012 r. w kościele św. Jerzego, 13 stycznia 2013 r. w kościele Wniebowzięcia NMP i 20 stycznia w kościele św. Anny.

Ostatni z koncertów był współfinansowany ze środków miasta Gliwice i był rodzajem prezentu noworocznego dla mieszkańców Łabęd.

2013_01_21_2

Jego wykonawcą był Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, znany w Polsce i w Europie, uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami międzynarodowymi, a także nagrywający własne płyty, zgromadził liczne grono słuchaczy.

Na koncert w kościele przy ul. Przyszowskiej wybrało się wielu mieszkańców Łabęd, nie tylko związanych z Parafią św. Anny. Wśród odbiorców pięknej muzyki i śpiewu chóralnego znalazł się też ks. Biskup Senior Jan Wieczorek.

Nie zabrakło wspólnego kolędowania i bisów. Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, dzięki którym organizacja koncertu zakończyła się sukcesem: Akademickiemu Zespołowi Muzycznemu Politechniki Śląskiej – chórowi i zespołowi instrumentalnemu, a szczególnie prof. Krystynie Krzyżanowskiej – Łobodzie, Ks. Proboszczowi Piotrowi Kansemu, Księżom Wikarym i Radzie Duszpasterskiej Parafii św. Anny.

Koncert na pewno można zaliczyć do ważnych wydarzeń kulturalnych bieżącego roku na terenie naszej dzielnicy i miasta.


clip_image002

Od dawna wielu z nas marzy o powrocie czasów, gdy po Kanale Gliwickim pływał statek wycieczkowy, gdy można było skorzystać z pomostu, znajdującego się w pobliżu śluzy, a którego resztki widać na zdjęciu, gdy ruch na Kanale był duży.

Nadzieje na pozytywne zmiany odrodziły się wraz z powstaniem Mariny Gliwice, która na terenie portu istnieje od wiosny 2012 r. Utworzyły ją osoby prywatne, pasjonaci sportów motorowodnych, ludzie twórczy, stale poszerzający ofertę firmy.

Rada Osiedlowa Łabędy nawiązała współpracę z Mariną Gliwice. W jej ramach zamierzamy zabiegać o ułatwienie żeglugi po Kanale, a szczególnie o umożliwienie wykorzystywania nabrzeża w rejonie śluzy. O podejmowanych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.


2013_01_21_3Od co najmniej 2 lat Rada Osiedlowa Łabędy zabiegała o uporządkowanie terenu w rejonie budynku mieszkalnego TBS, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 21, w rejonie przystanku autobusowego.

Prosiliśmy też, aby zarządca, czyli ZBM II TBS, usunął resztki zniszczonego ogrodzenia i wykonał nowe.

Konsekwencja, stałe przypominanie o potrzebie przeprowadzenia prac i cierpliwe oczekiwanie na ich realizację dały pożądany efekt.

Przestały straszyć brzydkie pozostałości po dawnym płocie, a pojawiło się nowe i estetyczny ogrodzenie. Uporządkowano także teren między budynkiem a ulicą i wykonano chodnik dla pieszych.

Wyładniał kolejny fragment Łabęd. Prace wykonane na zlecenie ZBM II TBS kosztowały

Więcej zdjęć w Galerii

2013_01_21_2Z inicjatywy Rady Osiedlowej we wszystkich łabędzkich kościołach zorganizowane zostały koncerty kolęd.

30 grudnia 2012 r. w kościele św. Jerzego wystąpił zespół Gok – Art.

13 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Staromiejskiej 25 odbędą się nieszpory kolędowe, podczas których wystapi Chór „Tryl” z Centrum Kultury Zamek w Toszku.

20 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w kościele św. Anny przy ul. Przyszowskiej 36 wystąpi znany i utytułowany Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyrekcją prof. Krystyny Krzyżanowskiej – Łabody. W jego skład wchodzi chór i zespół instrumentalny.

Wszystkich mieszkańców Łabęd serdecznie zapraszamy na obydwa koncerty – 13 i 20 stycznia. Na pewno będziecie Państwo mogli nacieszyć się piękną muzyką i pośpiewać wspólnie z artystami.


clip_image002Dwie łabędzkie parafie prowadzą świetlice opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia.

Tę cenną i trudną działalność prowadzi Parafia p.w. św. Jerzego Radosnej 2 i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Staromiejskiej 25.

Atrakcyjne zajęcia dla ponad 50 dzieci organizują nauczyciele i wspomagający ich wolontariusze. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w pomieszczeniach należących do parafii.

Dzieci otrzymują ciepłe posiłki, słodycze, mają zapewnione materiały potrzebne do zajęć. Wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w licznych konkursach z nagrodami, otrzymują paczki z okazji świąt, Mikołaja, rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W czasie wakacji część z nich wyjeżdża na kolonię letnią, organizowaną i finansowaną przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W czasie ferii zimowych dzieci wyjeżdżają na bezpłatne zimowisko, organizowane nieprzerwanie od 2001 r. przez radną Krystynę Sowę.

Obie Parafie co roku ubiegają się w drodze otwartego konkursu ofert o przyznanie dotacji na prowadzenie świetlic z budżetu miasta Gliwice i takie dofinansowanie otrzymują.

Dzięki przyznanym środkom mogą zapewnić dzieciom ciekawe i pożyteczne zajęcia. Parafia św. Jerzego prowadzi świetlicę i korzysta ze środków miejskich od 2005 r., a Pafaria WNMP od 2003 r.

Aktualnie przygotowywane są oferty do konkursu na przyznanie dotacji na rok 2013.


Konkurs Kolędy NiemieckiejŁabędy mają się czym pochwalić. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców woj. śląskiego Koło Łabędy już po raz dziewiaty było organizatorem Miejskiego Konkursu Kolędy Niemieckiej.

Patronat nad nim od roku 2009 r. sprawuje Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, który funduje nagrody dla uczestników zmagań konkursowych.

Biorą w nich udział uczniowie ze szkół, w których uczy się języka niemieckiego. Są to placówki nie tylko z terenu Gliwic, ale także z powiatu gliwickiego i innych śląskich miast.

Zmagania konkursowe odbyły się 19 grudnia 2012 r. w Bojkowie, w filii Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, który wraz z naszą SP 32 byli współorganizatorami imprezy.

Aktywność członków Mniejszości Niemieckiej sprawia, że w Łabędach rodzą się i realizują wspaniałe inicjatywy, rozsławiające naszą dzielnicę.

Szczególne podziekowania należą się w tym względzie głównym organizatorom konkursu: Alfredowi Malcherkowi, Piotrowi Basanowi i Teresie Staniczek.


Łabędz coraz bardziej konkretnyTrwają prace na budowie „Łabędzia”. W miarę jak obiekt wnosi się w górę, coraz częściej pojawiają się pytania o szczegóły i detale, dotyczące jego wykorzystywania.

Już wcześniej, dzięki czujności Wojtka Kotylaka, pracującego na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, stwierdziliśmy, że na sali koncertowej nie przewidziano montażu urządzenia, dzięki któremu osoby na wózkach mogłyby dostać się na scenę. Brak został uzupełniony. Koszt montażu specjalnego wyciągu wyniesie ponad 30 tys. zł.

W ostatnim czasie swe pytania dotyczące hali sportowej skierował do nas prezes Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki, wiążącego z nowym obiektem ogromne nadzieje – warunki, jakie zostaną stworzone koszykarzom będą w CKiS wyjątkowo korzystne.

W celu postawienia tych pytań osobom odpowiedzialnym za inwestycję Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy Krystyna Sowa zorganizowała w dniu 20 grudnia 2012 r. spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów, w którym wzięli udział: Naczelnik Wydziału, przedstawiciele GTK, Inżynier Kontraktu, projektant.

Wszystkie wątpliwości zostały omówione, uzgodniono też dalszy sposób postępowania.

M.in. rozmawiano o : liczbie osób, mogących brać udział w imprezach, wzmocnieniu parkietu w miejscu przemieszczania koszy, sposobie montażu tablicy z wynikami, zróżnicowaniu grubości linii, wyznaczających poszczególne pola do gry, lokalizacji kanału ciepłowniczego, zadaszeniu siłowni planowanej na wolnym powietrzu.


Wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej przygotowali dla łabędzkich Seniorów wspaniały prezent świąteczny – zaprezentowały przepiękne jasełka.

Występ w wykonaniu dzieci był źródłem wielu ciepłych przeżyć i sprawił Seniorom ogromną radość. Został nagrodzony brawami na stojąco.

Mali aktorzy otrzymali od Rady Osiedlowej Łabędy kosz ze słodyczami. Bardzo gorąco dziękujemy Pani dyrektor Teresie Lis, wychowawczyniom, które przygotowały dzieci do występu, a przede wszystkim występującym przedszkolakom za zaprezentowanie w ramach świątecznego spotkania z Seniorami pięknego przedstawienia, które nadało naszemu spotkaniu niepowtarzalny charakter i nastrój.


2012_12_17

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Łabęd i pracownikom firm i instytucji działających na terenie naszej dzielnicy życzymy wielu wspaniałych przeżyć i niezapomnianych chwil spędzonych z najbliższymi.

Niech Święta i Wigilijny wieczór upłyną Wam w radości i prawdziwym szczęściu. Niech każdy dzień nadchodzącego roku będzie tak piękny, jak ten jeden wigilijny.

Radni Rady Osiedlowej Łabędy


clip_image002W Łabędach przy ul. Gojawiczyńskiej 9a, w budynku Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 7 grudnia 2012 r. odbyła się zabawa  mikołajkowa zorganizowana dla części najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.

„Kreatywne Mikołajki”, bo taką nazwę nosiło spotkanie, było zorganizowane w ramach projektu „Czas na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zabawa połączona była z zajęciami plastycznymi, w ramach których dzieci malowały bombki, robiły łańcuchy i kartki świąteczne.

Mikołaj przyniósł z sobą worki pełne prezentów.

Kierownik Filii nr 2 Agnieszka Klim oraz jej pracownicy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę, a darczyńcom, p. Andrzejowi Kobzikowi oraz p. Piotrowi Szymczykowi / Antyki Dworzec PKP / za pyszne smakołyki, które umiliły spotkanie, Nadleśnictwu Rudziniec za piękną, pachnącą choinkę.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to będzie dobrym początkiem dla kolejnych działań środowiskowych
w naszej dzielnicy, finansowanych ze środków unijnych.