herbOstatnie lata pokazały, że rozumiemy związek miedzy aktywnością lokalnego środowiska a tempem zachodzących zmian.

Pokazały to m.in. poprzednie wybory do Rady Osiedlowej Łabędy. W roku 2007
na jeden mandat przypadało aż trzech kandydatów. Większość z nich uzyskała bardzo dobre wyniki. Radny z pierwszym wynikiem otrzymał 399 głosów.

Mamy nadzieję, że kolejna rada osiedlowa, którą wybierzemy jesienią, będzie równie zaangażowana w pracę na rzecz dzielnicy, jak obecna.

O terminie wyborów zdecyduje Rada Miejska. Od momentu, gdy podejmie taką uchwałę do dnia wyborów musi minąć 60 dni.

Po zakończeniu kadencji 2007 – 2011, czyli po 22 kwietnia przestanie działać Rada Osiedlowa w swym pełnym, 15 osobowym składzie. Nie oznacza to jednak przerwy w działalności samorządowej. Swe obowiązki nadal będzie wykonywał Zarząd Osiedla w składzie: Sabina Gorczyca, Renata Jaros i Tadeusz Barcik, wspierany przez Przewodniczącą Rady Osiedlowej, która już w innej roli, jako radna Rady Miejskiej może włączać się we wszystkie ważne dla dzielnicy sprawy.

Zarząd Osiedla może też być wspierany przez radnych z okręgu nr 1, do którego należą Łabędy.


mieszkaniaŁabędy wzbogaciły się o kolejne mieszkania.

ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych/, mają one od 35 m2 do ok. 70 m2.

Klucze do mieszkań wręczył najemcom nowych lokali Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln zł.


clip_image002Na skutek wniosków mieszkańców, Proboszcza Parafii św. Anny i Rady Osiedlowej Łabędy, przydrożna kapliczka, stojąca dotychczas na skrzyżowaniu ul. Przyszowskiej i Zygmuntowskiej została przeniesiona na teren przykościelny.

Przeniesienie obiektu, podlegającego ochronie konserwatorskiej, było zadaniem szczególnie trudnym. Obejmowało :

  • rozebranie kapliczki,
  • przewiezienie rozebranych elementów kapliczki na wyznaczone miejsce do ponownego wymurowania,
  • ponowne wymurowanie kapliczki na wykonanym wcześniej fundamencie,
  • wykonanie pokrycia dachowego, tynków, posadzek oraz innych czynności określonych w programie konserwatorskim.

Realizację zadania zlecił Zarząd Dróg Miejskich za 195.922 zł. Wykonało je Konsorcjum firm: MES GROUP SC i FB JARKOM SJ, z Bytomia.

Kapliczka na nowym miejscu została poświęcona 19 września podczas obchodów jubileuszu 25 – lecia Parafii św. Anny.


tapety.tja.pl-25135Nazwa obiektu została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 14 grudnia 2009 r. Tworzyli ją : Mieszko Adamkiewicz – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, Ireneusz Gielata – przedstawiciel Towarzystwa Kulturalnego „Fuga”, Grażyna Lazar – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Marek Jarzębowski – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy.

Komisja wybrała nazwę: Centrum Kultury i Sportu „Łabędź”, którą zatwierdził Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.