boisko2Rada Osiedlowa Łabędy konsekwentnie zabiega o budowę boiska sportowego w obrębie stadionu przy ul. Fiołkowej. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, który jako zarządca obiektu może prowadzić na nim inwestycje.

Konieczne jest też dopełnienie procedury uchwalania budżetu miasta, w ramach której przewidziane jest składanie wniosków inwestycyjnych w wyznaczonym terminie i w wymaganej formie.

15 kwietnia 2012 r., złożyliśmy wniosek: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej 26”. To już trzeci wniosek w tej samej sprawie.

Wchodzimy w kolejny etap przygotowań do wykonania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach. Wstępna koncepcja przewiduje, że inwestycja będzie dotyczyć znacznej części dzielnicy.

Koncepcja uciepłownienia obejmuje obiekty w rejonie ulic: Kosmonautów, 15 Grudnia, R. Luksemburg, Gałczyńskiego, Partyzantów, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Wieniawskiego, Waryńskiego, Marksa, Gorkiego, Batorego, Strzelców Bytomskich, Nałkowskiej, Olimpijskiej, Wrzosowej, Fiołkowej.

Rada Osiedlowa Łabędy będzie nadal aktywnie wspierać plany PEC. Na obecnym etapie przygotowań skupimy się na współpracy z zarządcami wspólnot mieszkaniowych. To od ich działań w znacznym stopniu zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jeśli dojdzie do jej realizacji istotnie zmienią się warunki życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.