Łabędz coraz bardziej konkretnyTrwają prace na budowie „Łabędzia”. W miarę jak obiekt wnosi się w górę, coraz częściej pojawiają się pytania o szczegóły i detale, dotyczące jego wykorzystywania.

Już wcześniej, dzięki czujności Wojtka Kotylaka, pracującego na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, stwierdziliśmy, że na sali koncertowej nie przewidziano montażu urządzenia, dzięki któremu osoby na wózkach mogłyby dostać się na scenę. Brak został uzupełniony. Koszt montażu specjalnego wyciągu wyniesie ponad 30 tys. zł.

W ostatnim czasie swe pytania dotyczące hali sportowej skierował do nas prezes Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki, wiążącego z nowym obiektem ogromne nadzieje – warunki, jakie zostaną stworzone koszykarzom będą w CKiS wyjątkowo korzystne.

W celu postawienia tych pytań osobom odpowiedzialnym za inwestycję Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy Krystyna Sowa zorganizowała w dniu 20 grudnia 2012 r. spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów, w którym wzięli udział: Naczelnik Wydziału, przedstawiciele GTK, Inżynier Kontraktu, projektant.

Wszystkie wątpliwości zostały omówione, uzgodniono też dalszy sposób postępowania.

M.in. rozmawiano o : liczbie osób, mogących brać udział w imprezach, wzmocnieniu parkietu w miejscu przemieszczania koszy, sposobie montażu tablicy z wynikami, zróżnicowaniu grubości linii, wyznaczających poszczególne pola do gry, lokalizacji kanału ciepłowniczego, zadaszeniu siłowni planowanej na wolnym powietrzu.


Wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej przygotowali dla łabędzkich Seniorów wspaniały prezent świąteczny – zaprezentowały przepiękne jasełka.

Występ w wykonaniu dzieci był źródłem wielu ciepłych przeżyć i sprawił Seniorom ogromną radość. Został nagrodzony brawami na stojąco.

Mali aktorzy otrzymali od Rady Osiedlowej Łabędy kosz ze słodyczami. Bardzo gorąco dziękujemy Pani dyrektor Teresie Lis, wychowawczyniom, które przygotowały dzieci do występu, a przede wszystkim występującym przedszkolakom za zaprezentowanie w ramach świątecznego spotkania z Seniorami pięknego przedstawienia, które nadało naszemu spotkaniu niepowtarzalny charakter i nastrój.


2012_12_17

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Łabęd i pracownikom firm i instytucji działających na terenie naszej dzielnicy życzymy wielu wspaniałych przeżyć i niezapomnianych chwil spędzonych z najbliższymi.

Niech Święta i Wigilijny wieczór upłyną Wam w radości i prawdziwym szczęściu. Niech każdy dzień nadchodzącego roku będzie tak piękny, jak ten jeden wigilijny.

Radni Rady Osiedlowej Łabędy


clip_image002W Łabędach przy ul. Gojawiczyńskiej 9a, w budynku Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 7 grudnia 2012 r. odbyła się zabawa  mikołajkowa zorganizowana dla części najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.

„Kreatywne Mikołajki”, bo taką nazwę nosiło spotkanie, było zorganizowane w ramach projektu „Czas na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zabawa połączona była z zajęciami plastycznymi, w ramach których dzieci malowały bombki, robiły łańcuchy i kartki świąteczne.

Mikołaj przyniósł z sobą worki pełne prezentów.

Kierownik Filii nr 2 Agnieszka Klim oraz jej pracownicy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę, a darczyńcom, p. Andrzejowi Kobzikowi oraz p. Piotrowi Szymczykowi / Antyki Dworzec PKP / za pyszne smakołyki, które umiliły spotkanie, Nadleśnictwu Rudziniec za piękną, pachnącą choinkę.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to będzie dobrym początkiem dla kolejnych działań środowiskowych
w naszej dzielnicy, finansowanych ze środków unijnych.


13 grudnia 2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/513/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. To dokument, który dotyczy wszystkich mieszkańców miasta. Określa wymagania w zakresie:

  • utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  • rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także:
  • wymagań dotyczących warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
  • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i jej przeprowadzania.

Warto zapoznać się z uchwałą http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11260.pdf

trwa budowa ŁabędziaPomimo zimowej aury na budowie „Łabędzia” wre praca.

Pracownicy systematycznie wznoszą kolejne elementy budowli.

W najbliższym czasie przedstawiciele Rady Osiedlowej wezmą udział w roboczej naradzie Wydziału Inwestycji i Remontów z kierownictwem budowy.

Podejmiemy też rozmowy w sprawie sposobu zarządzania Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” po oddaniu go do użytku.

Przypomnijmy, że zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec lipca 2013 r., a wartość prowadzonych prac to 16 mln zł.

Zdjęcia obiektu w budowie wykonujemy raz w miesiącu. Możecie je Państwo obejrzeć w naszej Galerii.


świąteczne choinkiNa początku grudnia Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustawił w Łabędach dwie „żywe” choinki.

Udekorowane i oświetlone tworzą świąteczny nastrój i upiększają dwa rejony dzielnicy – okolice ul. Wolności i Placu Niepodległości.

Ozdoby świąteczne zostały też zamontowane na słupach oświetleniowych wzdłuż ul. Głównej.

Nasze kwietniki – łabędź i lew – zyskały okolicznościowy wygląd.


odiwedziny MikołajaŁabędzka Rada Osiedlowa wróciła do przerwanego na jakiś czas zwyczaju przygotowywania dla mieszkańców dzielnicy okolicznościowych atrakcji z okazji 6 grudnia.

Tego dnia Łabędy odwiedził św. Mikołaj. Od rana przemierzał ulice, rozdając słodycze i drobne upominki.

Wędrował po dzielnicy kilka godzin. Szczególnie zależało mu na spotkaniu z przedszkolakami. Spędził z nimi sporo czasu.

Odwiedził też uczniów Gimnazjum nr 19, pracowników MZUK, policjantów z IV Komisariatu, sprzedawców, wszedł m.in. do ciastkarni p. Kobzików, kwiaciarni i lodziarni Glorioza
oraz niektórych firm.

Zajrzał nawet do autobusu, który zatrzymał się na przystanku i rozdał pasażerom słodycze.

Często zdarzało się, że napotkani łabędzianie życzliwie, z uśmiechem i radością reagowali na obecność Mikołaja i Śnieżynek, jadących bryczką.

Rada Osiedlowa serdecznie dziękuje tym, którzy pomogli jej w organizacji dnia z Mikołajem, szczególnie pracownikom Przedszkola Miejskiego nr 37, którzy wykonali woreczki ze słodyczami i łabędzkiej stadninie koni z ul. Jaracza, a szczególnie p. Piotrowi Lubinie, który wcielił się w Mikołaja, perfekcyjnie wykorzystując atrybuty swojego wizerunku, Maciejowi Lubinie, który cierpliwie, przez kilka godzin, powoził bryczką i Agacie Słupianek, która pomagała w prowadzeniu konia.

Za przygotowanie całego przedsięwzięcia odpowiedzialna była Renata Jaros – zastępczyni przewodniczącej Zarządu Osiedla, która wcieliła się w Śnieżynkę. Bardzo Jej dziękujemy za pełne pasji działanie i wspaniałe jego efekty.


Zobacz materiał o nas


6 grudnia, gdy Mikołaj wędrował po Łabędach, na skwerze w rejonie kościoła ewangelickiego dokonywano odbioru wykonanych prac. Ich celem było zamontowanie dodatkowych, atrakcyjnych urządzeń.

Nowe urządzenia na skwerze przy Narutowicza

Na rozległym terenie pojawiło się nowe wyposażenie, dzięki któremu mali i nieco starsi łabędzianie będą mogli atrakcyjnie spędzić czas.

Plac zabaw dla najmłodszych został wzbogacony o duży, kolorowy statek, na którym da się wymyślać ciekawe zabawy. To pierwsze takie urządzenie zabawowe w Gliwicach. Są też dodatkowe kiwaczki i altanka dla osób, które w upalne dni będą mogły schronić się przed słońcem. Całość została ogrodzona.

Na skwerze pojawiły się też dwie ścianki wspinaczkowe, stół do ping – ponga, siedzenia przy boisku do koszykówki, dodatkowe ławki i kosze.

Prace wykonała firma Elkom Eleny Szczubko za niespełna pół miliona zł. Na wcześniejsze prace wydano z budżetu miasta ponad 1 milion zł.

Zmiany, jakie zaszły na skwerze przy ul. Narutowicza są znaczące. Na pewno niejeden z nas pamięta, jak ten teren wyglądał przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Teraz trzeba zadbać o to, co mamy.