clip_image002Co roku, do 15 kwietnia składamy propozycje konkretnych zadań, których realizacja może pozytywnie wpłynąć na warunki życia mieszkańców Łabęd.

Wcześniej też składaliśmy wnioski do budżetów na kolejne lata: 2008, 2009, 2010 i 2011, łącznie 60.

Część z wniosków powtarzała się, bo w przypadku braku akceptacji powracamy do danego zadania w kolejnym roku. I tak do skutku. Czasem trwa to długo, trudności są różne, ale zawsze warto być konsekwentnym. Coś, co w danym momencie nie ma szans na powodzenie z czasem może stać się możliwe.

 

Wnioski Rady Osiedlowej i radnej Rady Miejskiej Krystyny Sowy na rok 2012:

 • remonty ulic : Głównej II etap, Kosmonautów II etap, Literatów, Zamkowej II etap, Waryńskiego, Gorkiego, 22 Lipca, Zawadzkiego, Gojawiczyńskiej,
 • remont mostów na Kłodnicy i Kanale Gliwickim,
 • przebudowa skrzyżowania: Czołgowa – Oświęcimska
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej i Portowej,
 • wykonanie nawierzchni i oświetlenia na ul. Wazów,
 • wykonanie oświetlenia na części ulicy Pułaskiego,
 • remonty chodników,
 • remont budynków przy ul. Staromiejskiej 12, 16 wraz z rozbudową obiektu i przeznaczeniem lokalu użytkowego na mieszkania,
 • budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej / rejon kapliczki /,
 • remont kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca,
 • wykonanie ciągów pieszo – jezdnych w Starych Łabędach,
 • utwardzenie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Pszennej,
 • remonty boisk szkolnych SP 29, 32, ZSO 2, SP 38, G 19,
 • budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37,
 • dokończenie prac na skwerze przy ul. Narutowicza,
 • wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu przy ul. Wrzosowej,
 • renowacja terenu zielonego wzdłuż ul. Wolności,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej II etap,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie przy ul. Fiołkowej,
 • budowa kompleksu sportowego przy ulicy Rzeczyckiej,
 • renowacja kapliczki przy Placu Niepodległości,
 • komunalizacja terenów Skarbu Państwa,
 • utworzenie żłobka miejskiego w budynku przy ulicy Metalowców 15,
 • zagospodarowanie Szuwarka,
 • przykrycie cieku wodnego w ciągu ul. Kosmonautów/ przy działkach/.

herbOstatnie lata pokazały, że rozumiemy związek miedzy aktywnością lokalnego środowiska a tempem zachodzących zmian.

Pokazały to m.in. poprzednie wybory do Rady Osiedlowej Łabędy. W roku 2007
na jeden mandat przypadało aż trzech kandydatów. Większość z nich uzyskała bardzo dobre wyniki. Radny z pierwszym wynikiem otrzymał 399 głosów.

Mamy nadzieję, że kolejna rada osiedlowa, którą wybierzemy jesienią, będzie równie zaangażowana w pracę na rzecz dzielnicy, jak obecna.

O terminie wyborów zdecyduje Rada Miejska. Od momentu, gdy podejmie taką uchwałę do dnia wyborów musi minąć 60 dni.

Po zakończeniu kadencji 2007 – 2011, czyli po 22 kwietnia przestanie działać Rada Osiedlowa w swym pełnym, 15 osobowym składzie. Nie oznacza to jednak przerwy w działalności samorządowej. Swe obowiązki nadal będzie wykonywał Zarząd Osiedla w składzie: Sabina Gorczyca, Renata Jaros i Tadeusz Barcik, wspierany przez Przewodniczącą Rady Osiedlowej, która już w innej roli, jako radna Rady Miejskiej może włączać się we wszystkie ważne dla dzielnicy sprawy.

Zarząd Osiedla może też być wspierany przez radnych z okręgu nr 1, do którego należą Łabędy.


100px-POL_Łabędy_COA.svgPoza sukcesami w zakresie inwestycji, remontów oraz poza widoczną poprawą jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców w takich zakresach, jak odśnieżanie, zamiatanie ulic i chodników, sprzątanie przystanków, dbałość o zieleń, Rada wskazała te cechy swej działalności, które miały pozytywny wpływ na osiągnięte efekty, należały do nich:

 1.  Pełne wykorzystanie różnych możliwości działania.
 2. Zdecydowane poszerzenie zakresu aktywności i podejmowanych spraw.
 3. Znacząca liczba podmiotów, z którymi Rada Osiedlowa podjęła współpracę. Szeroki zakres wspólnie podejmowanych działań.
 4. Inspirowanie rozwoju dzielnicy. Aktywne wspieranie firm i osób, chcących prowadzić działalność na terenie dzielnicy.
 5. Stworzenie systemu informowania mieszkańców o sprawach ważnych
  dla dzielnicy i miasta.
 6. Zdecydowany wzrost zainteresowania mieszkańców Łabęd sprawami dzielnicy
  i najbliższego otoczenia. Rozwój świadomości społecznej. Wzrost wiary
  w sens i skuteczność społecznej aktywności.
 7. Wzmocnienie pozycji Rady Osiedlowej Łabędy w dzielnicy, a także sposobu jej postrzegania przez władze miasta, kierowników jednostek, prezesów spółek, sąsiednie osiedla.
 8. Zaangażowanie, pracowitość, inicjatywność członków Rady Osiedlowej Łabędy. Wykorzystanie indywidualnych możliwości i zainteresowań radnych. Synergiczność działań.
 9. Podjęcie i rozwiązanie wielu życiowych problemów konkretnych rodzin i osób.

spotkanie podsumowująceRada Osiedlowa Łabędy, w związku z zakończeniem kadencji 2007 – 2011, zorganizowała spotkanie podsumowujące działania, które podejmowała na rzecz mieszkańców dzielnicy.

W jego trakcie Przewodnicząca Rady Krystyna Sowa, w obecności zaproszonych gości zaprezentowała najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Łabędach w czasie ostatnich czterech latach.

Bardzo zależało nam na obecności wszystkich zaproszonych, bo chcieliśmy podziękować im za pomoc, życzliwość i owocną współpracę. Zaprosiliśmy tych, którzy wykonując swoje obowiązki mieli okazję zrobienia czegoś dobrego dla naszej dzielnicy.

W spotkaniu wzięli udział : mieszkańcy Łabęd, a także liczni goście, m.in.: Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta, Piotr Wieczorek – Zastępca Prezydenta, Henryk Błażusiak – Prezes PWiK, Bożena Orłowska – Prezes ZBM II TBS, Krystian Tomala – dyrektor MZUK, Maurycy Drobny – dyrektor TUR, Krzysztof Skowron – komendant IV Komisariatu, Jan Eichhof – Prezes Zarządu Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy S.A., Lidia Garula – Gola – dyrektor ds. Administracyjnych WMN Łabędy S.A., Dyrekorzy placówek oświatowych – Teresa Lis – PM 37, Czesława Świentek – PM 38, Dorota Meryk – SP 29, Anna Barbachen – SP 38, Grażyna Rosławska – G 19, Piotr i Jakub Lubina, Ireneusz Gielata – Towarzystwo Kulturalne Fuga, lokalni przedsiębiorcy – Leszek Krowicki, Piotr Lubina, Krzysztof Klapec, Wojciech Kowalski, Jacek Krzystanek.


clip_image002Na skutek wniosków mieszkańców, Proboszcza Parafii św. Anny i Rady Osiedlowej Łabędy, przydrożna kapliczka, stojąca dotychczas na skrzyżowaniu ul. Przyszowskiej i Zygmuntowskiej została przeniesiona na teren przykościelny.

Przeniesienie obiektu, podlegającego ochronie konserwatorskiej, było zadaniem szczególnie trudnym. Obejmowało :

 • rozebranie kapliczki,
 • przewiezienie rozebranych elementów kapliczki na wyznaczone miejsce do ponownego wymurowania,
 • ponowne wymurowanie kapliczki na wykonanym wcześniej fundamencie,
 • wykonanie pokrycia dachowego, tynków, posadzek oraz innych czynności określonych w programie konserwatorskim.

Realizację zadania zlecił Zarząd Dróg Miejskich za 195.922 zł. Wykonało je Konsorcjum firm: MES GROUP SC i FB JARKOM SJ, z Bytomia.

Kapliczka na nowym miejscu została poświęcona 19 września podczas obchodów jubileuszu 25 – lecia Parafii św. Anny.


a

Jak co roku przygotowaliśmy wnioski do budżetu miasta na rok następny. Wykaz tych zadań Rada Osiedlowa ustaliła w drodze uchwały, biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców i własną wiedzę o potrzebach dzielnicy.

Zostały one złożone wspólnie z radną Rady Miejskiej Krystyną Sową, pełniącą jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Osiedlowej Łabędy.

 

Prezentujemy wykaz zgłoszonych zadań:

 1.  Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
 2. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 32.
 3. Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej i futsalu ze sztuczną nawierzchnią.
 4. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska sportowego w rejonie Gimnazjum nr 19 przy ul. Miłej.
 5. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Klasztornej.
 6. Budowa kompleksu boisk przy ul. Rzeczyckiej.
 7. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37.
 8. Remont ul. Gorkiego.
 9. Remont ul. Literatów.
 10. Remont ul. 22 Lipca.
 11. Remont ul. Zamkowej.
 12. Przebudowa ul. Głównej – II etap.
 13. Wykonanie chodników dla pieszych.
 14. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na ul. Murarskiej, Pokoju, Sojki, Wiosennej, Wspólnej.
 15. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic: Portowej, Staromiejskiej, Głównej, Strzelców Bytomskich.
 16. Przykrycie cieku wodnego na odcinku od ul. Partyzantów do Kosmonautów.
 17. Wykonanie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej alejek z kostki chodnikowej, oświetlenia, kolumbarium.
 18. Remont budynków gminnych – ul. Strzelców Bytomskich 22 / komisariat/, ul. Staromiejskiej nr 4, 12, 16.
 19. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej.
 20. Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej.

tapety.tja.pl-25135Nazwa obiektu została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 14 grudnia 2009 r. Tworzyli ją : Mieszko Adamkiewicz – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, Ireneusz Gielata – przedstawiciel Towarzystwa Kulturalnego „Fuga”, Grażyna Lazar – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Marek Jarzębowski – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy.

Komisja wybrała nazwę: Centrum Kultury i Sportu „Łabędź”, którą zatwierdził Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.


a

15 września 2009 r., zgodnie z obowiązująca procedurą, Rada Osiedlowa Łabędy złożyła wnioski do budżetu na rok 2010.

Znalazły się wśród nich przedsięwzięcia, które zdaniem rady winny zostać podjęte przez miasto w przyszłym roku. Większość jest wynikiem zgłaszania wniosków przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniach organizowanych co roku przez radę, bądź też przez jej członków, reprezentujących różne części dzielnicy. Niektóre są powtórzeniem wniosków złożonych w ubiegłym roku, a które nie znalazły się w budżecie na 2009 r.

 

Wnioski zgłoszone przez Radę Osiedlową na rok 2010 :

 1.  Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej / w rejonie kapliczki /,
 2. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej / pisemny wniosek skierowany do RO przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łabędy”/,
 3. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Klasztornej / wniosek SP 29 /,
 4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Portowej, / wniosek mieszkańców /,
 5. Remont budynków gminnych na ul. Staromiejskiej i budynku IV Komisariatu Policji przy ul. Strzelców Bytomskich,
 6. Wykonanie chodników dla pieszych, np. przy ul. Batorego, Metalowców, Strzelców Bytomskich, Klasztornej, Waryńskiego. Tuwima / wnioski mieszkańców / i innych w miarę możliwości,
 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej – przedłużenie istniejącej ścieżki do Łabęd,
 8. Utwardzenie ul. Pszennej / wniosek mieszkańców /,
 9. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na ulicach : Murarskiej, Pokoju, Sojki, Wiosennej, Wspólnej / wnioski mieszkańców /,
 10. Budowa placu zabaw na osiedlu Kosmonautów / pisemny wniosek skierowany do RO przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łabędy”/,
 11. Remont mostów na Kłodnicy i Kanale Gliwickim / wniosek mieszkańców /,
 12. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska sportowego przy ul. Miłej w rejonie Gimnazjum nr 19 / wniosek G 19 /,
 13. Remont ul. Kosmonautów – II etap,
 14. Remont ul. 22 Lipca,
 15. Remont ul. Gorkiego,
 16. Wykonanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej : alejek z kostki chodnikowej, oświetlenia, kolumbarium.

 

Składanie wniosków do budżetu miasta na następny rok to niezmiernie ważne zadanie Rady Osiedlowej Łabędy. Dzięki nim osoby decydujące o tym, co w danym roku będzie realizowane na terenie dzielnicy wiedzą, co dla nas jest ważne. Formułując wnioski kierujemy się sugestiami mieszkańców, starając się spełniać ich oczekiwania.

Na dalszym etapie prac nad budżetem zgłoszone wnioski podlegają analizie finansowej i merytorycznej, oceniana jest także zasadność ich wykonania. Czynności te wykonują jednostki miejskie. Opinie kierowane są do prezydenta miasta.

Wnioski nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 – będzie analizował Zarząd Dróg Miejskich, wniosek nr 5 – Zarząd Budynków Miejskich II TBS, wnioski nr 3, 7, 12 – Wydział Inwestycji i Remontów, wnioski nr 10, 16 – Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Rada nie zgłasza spraw, które : znajdują się w fazie realizacji, są przygotowywane do wykonania, ujęte zostały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.