Każdorazowe zniszczenie czy uszkodzenie barierek jest przez Zarząd Osiedla natychmiast zgłaszane do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o naprawę.

Reakcja zarządcy drogi jest błyskawiczna. Zleca wykonanie prac w trybie awaryjnym. Oznacza to, że naprawienie lub wymiana barierek to kwestia kilku dni. Tak było i tym razem.

Wcześniej, bezpośrednio przed rozpoczęciem przebudowy mostu na Kanale Gliwickim, uszkodzone zostały barierki pod wiaduktem kolejowym. Nie naprawiano ich – pomimo naszego wniosku – ze względu na wzmożony ruch podczas remontu. Teraz musimy do sprawy wrócić.

clip_image002


III Turniej PrzedszkoliWychowankowie sześciu gliwickich placówek przedszkolnych spotkali się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łabędach przy ul. Partyzantów 25, aby w ramach III Turnieju Przedszkoli walczyć o puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Głównym organizatorem rozgrywek sportowych dla najmłodszych była Rada Osiedlowa Łabędy.

Turniej odbył się już po raz trzeci. Każdy z nich cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Zmagania małych zawodników to niesamowite wydarzenie. Towarzyszą mu ogromne emocje. Każdy ze startujących chce jak najlepiej wykonać kolejne zadania i wygrać.

W tegorocznym turnieju udział wzięły grupy sześciolatków z : Przedszkola Miejskiego nr 5 z os. Wojska Polskiego, PM nr 17 z os. Kopernika, PM nr 27 ze Starych Gliwic, PM nr 34, PM nr 37, PM nr 38 z Łabęd. Dzieci startujące w turnieju reprezentowały swoje przedszkole, ale i swoje osiedle.

Gry i zabawy sportowe, podobnie, jak w latach poprzednich, prowadzone były przez nauczycieli ZSO 2 i Szkoły Podstawowej nr 38. Bardzo pomocni byli też uczniowie. Przygotowali salę gimnastyczną i pomieszczenia, w których przebierały się przedszkolaki, dbali o sprawny przebieg poszczególnych konkurencji.

Dla dzieci pobyt w szkole był niebywała atrakcją.

Czekała je tam miła atmosfera, troskliwa pomoc uczniów i duże zainteresowanie. Pracownicy i uczniowie szkół przy ul. Partyzantów przyjęli u siebie małych gości bardzo serdecznie, z ogromną życzliwością, a nawet z zaciekawieniem. Tak duża liczba przedszkolaków w szkole to coś niecodziennego, a więc ciekawego. W III Turnieju Przedszkoli zwyciężyła drużyna z PM 17 z osiedla Kopernika, II miejsce zajęło PM nr 27 ze Starych Gliwic, natomiast III miejsce wywalczyło PM 5 z os. Wojska Polskiego.

Niezmiernie cenne jest to, że turniej wyzwala dużo pozytywnej energii, a jego sukces jest wynikiem wspaniałej współpracy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, gospodarzy rozgrywek, rodziców i Rady Osiedlowej Łabędy.

Dla organizatorów turnieju największą nagrodą za organizacyjny wysiłek i poświęcony czas jest radość dzieci i dobra zabawa.

Rada Osiedlowa Łabędy szczególnie dziękuje za pomoc w organizacji turnieju dyrektorowi PM 37 Teresie Lis i PM 38 Czesławie Świentek, dyrektorowi ZSO 2 Jolancie Stąpór i SP 38 Annie Barbachen, a przede wszystkim nauczycielom, którzy przeprowadzili zawody dla 150 dzieci – co jest nie lada wyczynem –  Beacie Sucheckiej i Jarosławowi Hejnarowi.


III Turniej Przedszkoli

21 listopada 2012 r.


spotkania robocze

Przedstawiciele Rady Osiedlowej regularnie spotykają się z osobami, których decyzje mogą mieć wpływ na pozytywne zmiany w Łabędach i rozwiązanie różnych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

W ostatnim czasie doszło do spotkania z dwoma zastępcami dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Renatą Caban i Tadeuszem Mazurem.

Przewodnicząca RO Krystyna Sowa i zastępca przewodniczącej Zarządu Osiedla Renata Jaros zabiegały o stworzenie uczniom łabędzkich szkół warunków do uprawiania dyscyplin zespołowych.

Starania o powstanie nowego boiska związane są z potrzebami klas sportowych hokeja na trawie, działających w Szkole Podstawowej nr 32 i w Gimnazjum nr 19. Uczniowie tych klas odnoszą znaczące sukcesy w rozgrywkach wojewódzkich i krajowych.

Uzyskaliśmy potwierdzenie wcześniejszych informacji o planowanych na wiosnę pracach modernizacyjnych na terenie boiska przy ul. Piaskowej, gdzie ma powstać obiekt ze sztuczną trawą, boisko do piłki plażowej, może coś jeszcze.

Rozmowa z dyrektorem T. Mazurem dotyczyła m.in. placów zabaw – Plac przy ul. Zawadzkiego, wymaga modernizacji. Jej przeprowadzenie uznane zostało przez MZUK za zasadne. Wprawdzie już trzykrotnie obiekt został zdewastowany, ale próba uratowania placu zabaw, tak potrzebnego w tym rejonie Łabęd, zostanie podjęta jeszcze raz. Modernizacja obejmie : opracowanie projektu, przeprowadzenie przetargu na realizację zadania i wykonanie prac w roku 2014. Na placu przy ul. Tuwima zostanie zamontowane ogrodzenie.

Poruszano też – nie po raz pierwszy – trudną sprawę boiska przy ul. Miłej. Rada Osiedlowa poszukuje takiego rozwiązania, które choć w części zaspokoiłoby oczekiwania mieszkańców.

clip_image002Od dłuższego czasu na ul. 22 Lipca powstają zapadliska w jezdni. Znajdują się one w sąsiedztwie studzienek kanalizacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia przepro-wadzono wizję w terenie, sprawdzono stan techniczny studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej i zlecono wykonanie napraw. Zadanie zrealizował Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Niestety nie wszystko zostało napra-wione. Wystąpiliśmy już o dokończenie prac, przesyłając też dokumentację fotograficzną, wykonaną przez członka Rady Osiedlowej Ryszarda Deca.


Dzieci posadziły cyprysy23 października wychowankowie wszystkich łabędzkich przedszkoli uczestniczyli w ciekawych zajęciach.

Pod czujnym okiem swych opiekunów uczyły się, jak zasadzić małą sadzonkę cyprysu, aby w przyszłości wyrosło z niej piękne i duże drzewo. Robiły to z wielką troską i przejęciem. Teraz będą mogły obserwować jak cyprysy zmieniają swój wygląd.

Sadzonki przekazał przedszkolom bezpłatnie – na wniosek Rady Osiedlowej Łabędy – Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zakupiono je w związku z prowadzoną przez cały rok akcją zbierania elektrośmieci, dzięki której pozbyliśmy się z naszych mieszkań aż 50 ton groźnych odpadów.

Dzieci, sadząc cyprysy, mogły nauczyć się, że istnieje związek pomiędzy zbieraniem odpadów, a stanem środowiska naturalnego. Na ten aspekt wychowawczy wykonywanej pracy opiekunowie zwracali szczególną uwagę.

Tereny zielone należące do PM 34, 37 i 38, gdzie dzieci chętnie się bawią i odpoczywają, wzbogaciły się o 35 pięknych drzew, na razie małych, ale już niebawem pięknych i dostojnych.


JubileuszOd dłuższego czasu w Nowinach Gliwickich można znaleźć artykuły dotyczące Łabęd.

Rada Osiedlowa stara się o regularne przekazywanie Redakcji gazety informacji o tym, co ciekawego dzieje się w naszej dzielnicy, co wpływa na jakość życia mieszkańców, co warto wiedzieć.

Efekty naszych działań są widoczne – Nowiny piszą o Łabędach bardzo często. W numerze z 17 października ukazały się aż dwa artykuły o tym, co wydarzyło się na terenie naszej dzielnicy.

Pierwszy z nich poświęcony był jubileuszowi 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 34. Drugi opisywał festyn integracyjny dla dzieci zorganizowany przez świetlicę opiekuńczo – wychowawczą Parafii św. Jerzego.


Zobacz artykuł


W Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej w Łabędach zakończono realizację projektu „Razem bawić się weselej”.

Partnerami tego ważnego dla wychowania dzieci przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Huta Łabędy S.A. i Rada Osiedlowa Łabędy.

W  Przedszkolu Miejskim nr 37 uczą tolerancji

Jego celem było uświadomienie dzieciom, jak różni ludzie żyją obok nich. Najmłodsi uczyli się, czym jest odmienność religijna, kulturowa, etniczna.

Dla wzmocnienia głównego celu działań podejmowanych w ramach projektu, jakim było kształtowanie tolerancji i szacunku do innych ludzi, PM 37 współpracowało z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z ul. Gierymskiego, do którego uczęszczają dzieci specjalnej troski.

Spotkanie zamykające projekt miało atrakcyjną formę i znaczące walory wychowawcze.

Najpierw przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie z uczniami ZSO nr 7, potem na specjalnej tablicy umieściły wizerunki swych rówieśników, należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zabawę na świeżym powietrzu zakończyły odśpiewując piosenkę  „Wszystkie dzieci nasze są”.

Najciekawsza była ostatnia część podsumowania projektu – dzieci przeszły ulicami dzielnicy, rozdając napotkanym osobom własnoręcznie wykonane ulotki. Towarzyszyli im wychowawcy, dyrektor placówki, rodzice i zaproszeni goście.

Przed budynkiem dyrekcji Huty Łabędy czekali na dzieci pracownicy firmy, wypróbowani przyjaciele placówki i partnerzy projektu. Obejrzeli okolicznościowy występ i przyjęli od przedszkolaków wykonane przez nich rysunki. Z ogromną  sympatią i wzruszeniem podziwiali maluchy z łabędzkiego przedszkola.


aW łabędzkiej filii Klubu Abstynentów „Krokus” działają osoby, które swą działalność opierają na społecznej aktywności.

Hołdują zasadzie: „W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych.”
/
Dale Carnegie/.

Zgodnie z tą zasadą, starając się coś od siebie ofiarować mieszkańcom Łabęd, od sześciu lat organizują dla nich festyny rodzinne.

Działania abstynentów z „Krokusa” od początku wspiera Rada Osiedlowa Łabędy, przyjmując na siebie obowiązki współorganizatora corocznych imprez. Pomaga w sprawach organizacyjnych, funduje nagrody dla uczestników gier i zabaw, zapewnia pomoc nauczycieli, prowadzących konkursy dla najmłodszych.

W sobotę 6 października Klub Abstynentów „Krokus” po raz kolejny udowodnił, że potrafi przygotować dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę.

Na sukces złożyło się kilka elementów: słoneczna pogoda, wspaniały kompleks sportowy „Piaskowa Dolina”, ciekawa oferta, praca wolontariuszy, a przede wszystkim radość i pasja, z jaką członkowie „Krokusa” pracowali dla innych.

Organizatorzy festynu zaoferowali jego uczestnikom wiele ciekawych form aktywności.

Najmłodsi malowali na betonie i na dużych arkuszach papieru, skakali na skakance, kręcili hula-hopem, mogli przyozdobić twarz. Uczestniczyli w konkursie plastycznym „Moje Łabędy”. Innym zaproponowano bieg w workach, żonglerkę piłką, rozgrywki w piłce nożnej, koszykówce i ping-pongu.

Uczestnicy gier, zabaw i konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Osiedlową Łabędy i sponsorów.

„Krokus” i Rada Osiedlowa Łabędy już dziś zapraszają mieszkańców dzielnicy na przyszłoroczny festyn.


a
Trzy ostatnie lata to czas znaczących sukcesów łabędzkich uczniów w … hokeju na trawie. Odnosili je obecni już absolwenci Szkoły Podstawowej nr 32, uczęszczający do klasy sportowej. Zwyciężali w wielu ważnych zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ich największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Mistrza Śląska w roku 2011.
Gdy dzisiejsi uczniowie Gimnazjum nr 19 kończyli kl. V i zbliżał się termin zmiany szkoły, rodzice zaczęli poszukiwać dla swych utalentowanych dzieci możliwości kontynuowania tak dobrze rozpoczętego szkolenia sportowego.
Przygotowali konkretne rozwiązanie i pozyskali sojuszników.
W sprawę zaangażowała się Rada Osiedlowa Łabędy, uznając, że zamysł powołania klasy sportowej hokeja na trawie w gimnazjum jest wart poparcia ze względu na potrzeby uczniów, ale i dobro całej dzielnicy.
Rada uważała, że kontynuacja szkolenia podjętego w SP 32 jest niezmiernie ważna, bo nie tylko zapewni dalszy rozwój umiejętności sportowych uczniów, ale przede wszystkim – i to dla rady było szczególnie istotne – da dużej grupie młodych ludzi możliwość uczęszczania do szkoły na terenie dzielnicy.
Rada chciała, aby uczniowie, którzy zdobyli już wysoką pozycję w rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie i odnosili znaczące sukcesy w tej dziedzinie sportu pozostali w jednej z łabędzkich szkól.
Podobnie pomyślała Grażyna Rosławska – dyrektor Gimnazjum nr 19. Propozycję uruchomienia klasy sportowej przyjęła jako cenną i ciekawą edukacyjnie.  Zamysł zrealizowała. I klasa sportowa o profilu - hokej na trawie działa od 1 września 2012 r. Jej uczniowie należą do klubu KKS Kolejarz. 
Minął zaledwie miesiąc nauki i treningów, a klasa może się już poszczycić dużymi sukcesami.

15 września na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Siemianowicach Śląskich drużyna dziewcząt wygrała wszystkie swoje mecze i dzięki temu zdobyła tytuł Mistrzyń Śląska.
Łabędzkie gimnazjum reprezentowały uczennice klasy Ib: Daria Ebisz, Sabina Ksoll, Magda Fudalewska, Wiktoria Jaros, Ewelina Roesner, Ola Wilkoń. 
Sukcesami mogą się pochwalić również chłopcy. Rozegrali turniej w Tarnowskich Górach i zdobyli III miejsce. Szkołę reprezentowali uczniowie Ib: Marcin Kożusznik, Marcin Liszka, Bartek Protaś, Piotr Zaremba, Mateusz Pudlo, Mirosław Kowalczyk, Mateusz Wojciechowski. Trenerem dziewczyn jest Janusz Micał, a chłopców Andrzej Micał.

Obecnie trwają rozgrywki eliminacyjne hokeja na trawie kobiet  do „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013”. Drużyna dziewcząt startuje w grupie B i po dotychczas rozegranych meczach zajmuje I miejsce.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na dalsze sukcesy.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, dzięki którym udało się zapewnić uzdolnionym sportowo uczniom naszej dzielnicy właściwe warunki rozwoju ich talentów.