a
Trzy ostatnie lata to czas znaczących sukcesów łabędzkich uczniów w … hokeju na trawie. Odnosili je obecni już absolwenci Szkoły Podstawowej nr 32, uczęszczający do klasy sportowej. Zwyciężali w wielu ważnych zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ich największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Mistrza Śląska w roku 2011.
Gdy dzisiejsi uczniowie Gimnazjum nr 19 kończyli kl. V i zbliżał się termin zmiany szkoły, rodzice zaczęli poszukiwać dla swych utalentowanych dzieci możliwości kontynuowania tak dobrze rozpoczętego szkolenia sportowego.
Przygotowali konkretne rozwiązanie i pozyskali sojuszników.
W sprawę zaangażowała się Rada Osiedlowa Łabędy, uznając, że zamysł powołania klasy sportowej hokeja na trawie w gimnazjum jest wart poparcia ze względu na potrzeby uczniów, ale i dobro całej dzielnicy.
Rada uważała, że kontynuacja szkolenia podjętego w SP 32 jest niezmiernie ważna, bo nie tylko zapewni dalszy rozwój umiejętności sportowych uczniów, ale przede wszystkim – i to dla rady było szczególnie istotne – da dużej grupie młodych ludzi możliwość uczęszczania do szkoły na terenie dzielnicy.
Rada chciała, aby uczniowie, którzy zdobyli już wysoką pozycję w rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie i odnosili znaczące sukcesy w tej dziedzinie sportu pozostali w jednej z łabędzkich szkól.
Podobnie pomyślała Grażyna Rosławska – dyrektor Gimnazjum nr 19. Propozycję uruchomienia klasy sportowej przyjęła jako cenną i ciekawą edukacyjnie.  Zamysł zrealizowała. I klasa sportowa o profilu - hokej na trawie działa od 1 września 2012 r. Jej uczniowie należą do klubu KKS Kolejarz. 
Minął zaledwie miesiąc nauki i treningów, a klasa może się już poszczycić dużymi sukcesami.

15 września na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Siemianowicach Śląskich drużyna dziewcząt wygrała wszystkie swoje mecze i dzięki temu zdobyła tytuł Mistrzyń Śląska.
Łabędzkie gimnazjum reprezentowały uczennice klasy Ib: Daria Ebisz, Sabina Ksoll, Magda Fudalewska, Wiktoria Jaros, Ewelina Roesner, Ola Wilkoń. 
Sukcesami mogą się pochwalić również chłopcy. Rozegrali turniej w Tarnowskich Górach i zdobyli III miejsce. Szkołę reprezentowali uczniowie Ib: Marcin Kożusznik, Marcin Liszka, Bartek Protaś, Piotr Zaremba, Mateusz Pudlo, Mirosław Kowalczyk, Mateusz Wojciechowski. Trenerem dziewczyn jest Janusz Micał, a chłopców Andrzej Micał.

Obecnie trwają rozgrywki eliminacyjne hokeja na trawie kobiet  do „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013”. Drużyna dziewcząt startuje w grupie B i po dotychczas rozegranych meczach zajmuje I miejsce.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na dalsze sukcesy.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, dzięki którym udało się zapewnić uzdolnionym sportowo uczniom naszej dzielnicy właściwe warunki rozwoju ich talentów.

 


	

2012_09_24Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, prowadzonej przez Parafię św. Jerzego, noszącej wdzięczną nazwę „Boże Robaczki, w sobotę 15 września zaprosiły swych rówieśników z Łabęd na korty tenisowe „Kami”, gdzie wspólnie z wychowawcami zorganizowały dla nich gry, zabawy i konkursy.
W imprezie wzięło udział około 60 dzieci, w tym większość podopiecznych podobnej świetlicy ze Starych Łabęd, prowadzonej przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Starych Łabęd. Organizatorów wspierała Akcja Katolicka. Uczestnicy zabawy otrzymali nagrody i upominki. Zapewniono im poczęstunek, a przede wszystkim wiele serdeczności, ciepła i życzliwości. I znów okazało się, że nie brakuje ludzi gotowych do pracy na rzecz dzieci. Autorkami tego ciekawego pomysłu są wychowawczynie prowadzące zajęcia z „Bożymi Robaczkami” – Danuta Ejmocka, Mariola Wójt i Renata Magiera


Z radością informujemy, że 30 marca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25.

Podajemy kilka ważnych informacji, pochodzących z materiałów przetargowych:
1. Zamawiający : Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
2. Termin wykonania zamówienia : do 31.07.2013 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną w Gliwicach Łabędach przy ul. Partyzantów 25. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym: ukształtowanie stref  komunikacji kołowej, pieszej, drogi pożarowej, miejsc parkingowych, elementów małej architektury, zieleni zagospodarowanej, oświetlenia zewnętrznego oraz  wszelkich niezbędnych instalacji zewnętrznych i przyłączy.  Projektowany obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie prac związanych z dostosowaniem hali do standardów I Ligi koszykówki mężczyzn.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : do dnia 19-04-2012 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-04-2012 r. o godz. 11:00 w sali 147 (1 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Szczegóły dotyczące przetargi i projektu można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23471/1.

Zainteresowani mogą tam m.in. obejrzeć projekt i zapoznać się wszystkimi aspektami planowanej inwestycji.
Znajdą tam m.in. taki tekst :

Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, zadaszony dachem płaskim i częściowo tarasem użytkowym, założony na planie prostokąta o maksymalnych wymiarach 39,1167 m x 74,2410 m i maksymalnej wysokości do 12 m., który będzie mieścił:

centrum kulturalne, arenę sportową 48 x 28m z trybuną dla około 288 osób wraz z zapleczem, dostępną z zewnątrz i połączona komunikacyjnie i funkcjonalnie z budynkiem szkolnym.

Główne wejście do projektowanego obiektu będzie znajdować się po stronie południowej kompleksu.

Obiekt jest w pełni dostępy dla osób niepełnosprawnych. Posiada przystosowane do tego celu: windę łazienki, szatnie, przebieralnie, itp. Obiekt dostosowany jest skalą do obiektu istniejącej szkoły. W kolejnych materiałach zamieścimy inne, interesujące informacje na temat „Łabędzia”. Przypominamy, że nazwa centrum została przyjęta w drodze konkursu, ogłoszonego i rozstrzygniętego przez Wydział Kultury i Promocji Miasta w grudniu 2009 r.


Modernizacja Stacji Uzdatniania WodyPrawie 23 miliony złotych pochłonie przebudowa stacji uzdatniania wody w Łabędach.

Dzięki  nowoczesnej technologii, polegającej na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim, z kranów ma polecieć  woda o wiele lepszej jakości.

Kontrakt obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Łabędach z zastosowaniem technologii ozonowania. Czas realizacji wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm z Instalem Kraków na czele. Obok modernizacji stacji, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej miękką wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Jej skład chemiczny właściwie się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy innych miast regionu. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Jej jakość każdego dnia jest stale monitorowana przez nowoczesne laboratorium.

 Stacja w Łabędach będzie ostatnim punktem programu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”.

Wcześniej, w ramach I etapu modernizacji gospodarki ściekowej, powstało 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej, 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 7 przepompowni ścieków w 9 dzielnicach Gliwic. Inwestycję w 53% sfinansowano z unijnych środków.


Wchodzimy w kolejny etap przygotowań do wykonania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach. Wstępna koncepcja przewiduje, że inwestycja będzie dotyczyć znacznej części dzielnicy.

Koncepcja uciepłownienia obejmuje obiekty w rejonie ulic: Kosmonautów, 15 Grudnia, R. Luksemburg, Gałczyńskiego, Partyzantów, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Wieniawskiego, Waryńskiego, Marksa, Gorkiego, Batorego, Strzelców Bytomskich, Nałkowskiej, Olimpijskiej, Wrzosowej, Fiołkowej.

Rada Osiedlowa Łabędy będzie nadal aktywnie wspierać plany PEC. Na obecnym etapie przygotowań skupimy się na współpracy z zarządcami wspólnot mieszkaniowych. To od ich działań w znacznym stopniu zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jeśli dojdzie do jej realizacji istotnie zmienią się warunki życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.


Ważna dla dzielnicy, a także dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 38 inwestycja – budowa  centrum sportowo – kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 – zbliża się do etapu, którego efektem będzie wykonanie :

 • projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych,
 • przedmiarów robót,
 • kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

W przetargu na wykonanie projektu wzięło udział 30 firm z całej Polski. Część ofert została odrzucona. Ocenie poddano 7. Wybrano Spółkę Jawną TRANS – GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z siedzibą w Sanoku. Projekt ma wykonać pracownia mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kościelnej 1/7.

Zaoferowana cena to : 139.690 zł.

Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.


boiska

Wnioski Rady Osiedla do budżetu miasta Gliwice na rok 2012 w sprawie budowy lub modernizacji obiektów sportowych na terenie Łabęd zostały przez Wydział Inwestycji i Remontów zaopiniowane negatywnie i nie będą wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2012”.

Wnioskowaliśmy o:

 1.  przebudowę boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 29,
 2. modernizację boisk sportowych przy SP 32,
 3. budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej,
 4. budowę kompleksu boisk w rejonie ul. Rzeczyckiej,
 5. przebudowę przyszkolnych obiektów sportowych przy ul. Partyzantów 25

Co to oznacza? Trzeba nadal zabiegać o realizację oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji sportowych.


herbOstatnie lata pokazały, że rozumiemy związek miedzy aktywnością lokalnego środowiska a tempem zachodzących zmian.

Pokazały to m.in. poprzednie wybory do Rady Osiedlowej Łabędy. W roku 2007
na jeden mandat przypadało aż trzech kandydatów. Większość z nich uzyskała bardzo dobre wyniki. Radny z pierwszym wynikiem otrzymał 399 głosów.

Mamy nadzieję, że kolejna rada osiedlowa, którą wybierzemy jesienią, będzie równie zaangażowana w pracę na rzecz dzielnicy, jak obecna.

O terminie wyborów zdecyduje Rada Miejska. Od momentu, gdy podejmie taką uchwałę do dnia wyborów musi minąć 60 dni.

Po zakończeniu kadencji 2007 – 2011, czyli po 22 kwietnia przestanie działać Rada Osiedlowa w swym pełnym, 15 osobowym składzie. Nie oznacza to jednak przerwy w działalności samorządowej. Swe obowiązki nadal będzie wykonywał Zarząd Osiedla w składzie: Sabina Gorczyca, Renata Jaros i Tadeusz Barcik, wspierany przez Przewodniczącą Rady Osiedlowej, która już w innej roli, jako radna Rady Miejskiej może włączać się we wszystkie ważne dla dzielnicy sprawy.

Zarząd Osiedla może też być wspierany przez radnych z okręgu nr 1, do którego należą Łabędy.


mieszkaniaŁabędy wzbogaciły się o kolejne mieszkania.

ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych/, mają one od 35 m2 do ok. 70 m2.

Klucze do mieszkań wręczył najemcom nowych lokali Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln zł.


clip_image002Na skutek wniosków mieszkańców, Proboszcza Parafii św. Anny i Rady Osiedlowej Łabędy, przydrożna kapliczka, stojąca dotychczas na skrzyżowaniu ul. Przyszowskiej i Zygmuntowskiej została przeniesiona na teren przykościelny.

Przeniesienie obiektu, podlegającego ochronie konserwatorskiej, było zadaniem szczególnie trudnym. Obejmowało :

 • rozebranie kapliczki,
 • przewiezienie rozebranych elementów kapliczki na wyznaczone miejsce do ponownego wymurowania,
 • ponowne wymurowanie kapliczki na wykonanym wcześniej fundamencie,
 • wykonanie pokrycia dachowego, tynków, posadzek oraz innych czynności określonych w programie konserwatorskim.

Realizację zadania zlecił Zarząd Dróg Miejskich za 195.922 zł. Wykonało je Konsorcjum firm: MES GROUP SC i FB JARKOM SJ, z Bytomia.

Kapliczka na nowym miejscu została poświęcona 19 września podczas obchodów jubileuszu 25 – lecia Parafii św. Anny.