138739427_3014335322132665_4853074084022711140_oMieszkańcy Łabęd mają do dyspozycji dwie siłownie zewnętrzne.
Jedna z nich znajduje się na skwerze przy ul. Narutowicza.
Poprzedniczka obecnej powstała w roku 2010.
Nową siłownię, w nowej lokalizacji, Miejski Zarząd Usług Komunalnych zamontował w sąsiedztwie placu zabaw w roku 2018.
Do 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń w grudniu 2019 r. dodano duże koło tai chi.
Druga siłownia znajduje się na terenie szkolnym przy ul. Partyzantów.
Po kilku latach starań udało nam się doprowadzić do przeniesienia 4 urządzeń z tarasu „Łabędzia”, gdzie prawie nikt z nich nie korzystał, na teren przyszkolnego skweru.
Dodano do nich duże koło tai chi.
Siłownia jest ogólnodostępna.
Obecny stan posiadania znacząco się w roku 2021 wzbogaci.
Powstaną dwie nowe siłownie – na terenie Piaskowej Doliny, gdzie stanie także street workout i w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Klasztornej.


138111612_3013693282196869_3458391578522693742_oRegularnie przekazujemy Państwu informacje dotyczące liczby mieszkańców Łabęd.
Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich.
Według stanu z 31 grudnia 2020 r. na pobyt stały zameldowane były w Łabędach 14.542 osoby, w tym 7.538 kobiet i 7.004 mężczyzn.
W roku 2020 urodziło się i zostało zameldowanych w Łabędach 133 dzieci, w tym 58 dziewczynek i 75 chłopców.
Dla porównania, w roku 2019 urodziło się 141 dzieci.
Niestety, stale nas ubywa.
Wcześniej, liczba mieszkańców Łabęd wynosiła:
1 grudnia 2020 r. – 14.577 osób,
1 października – 14.619 osób,
30 czerwca – 14.621 osób,
31 marca – 14.624 osoby,
29 lutego – 14.651 osób.


138871116_3015084902057707_4877506486041501539_oW związku zaplanowaną na bieżący rok przebudową fragmentu ul. Zygmuntowskiej, dopytujemy też o inne sprawy – o przesunięcie lamp ulicznych poza chodnik i budowę ścieżki rowerowej, łączącej os. Literatów z Kopernikiem.
Jej powstanie było przewidziane w „Koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”.
Trasa miała przebiegać po wschodniej stronie ul. Zygmuntowskiej na odcinku od ul. Przyszowskiej do ul. Oriona.
W piśmie z 17 grudnia 2020 r. dyrektor Zarządu Dróg Miejskich na temat budowy ścieżki napisała:
„Budowa stosownej infrastruktury rowerowej we wskazanym śladzie wiązałaby się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego i rozbiórki części ogrodzeń oraz byłaby kolizyjna z istniejącym drzewostanem, dwoma przepustami, ciepłociągiem oraz innymi sieciami uzbrojenia.
Dodatkowo, z uwagi na różnice w wysokościach niewykluczona byłaby budowa muru oporowego.
W świetle powyższych okoliczności można przypuszczać, ze koszt budowy […] byłby znaczny.
[…] Dodatkowo należy zauważyć, że w trakcie opracowywania jest obecnie projekt budowy trasy rowerowej przy ul. Toszeckiej, która będzie połączeniem rowerowym osiedli Kopernik i Łabędy.
Uwzględniając powyższe wydaje się być bezzasadne na obecną chwilę rozpoczynanie zadania polegającego na budowie dodatkowego połączenia rowerowego ww. dwóch osiedli, które dodatkowo wiąże się z zaangażowaniem stosunkowo dużych środków finansowych, które w perspektywie przewidywanego zmniejszenia dochodów Miasta Gliwice związanego z sytuacją epidemiologiczną, można przeznaczyć na inne, pilniejsze zadania drogowe, w tym także planowane w dzielnicy Łabędy.”

139217266_3015082348724629_3272891506802379136_nZ numeru 986 warto i trzeba korzystać.
To bezpłatny numer do Straży Miejskiej, czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Ponieważ strażnicy nie pełnią służby w porze nocnej, patrole są w terenie codziennie do godz. 21.30.
Natomiast dyżurny odbiera telefony także w nocy, z tym, że sprawy wymagające pilnej interwencji muszą być przekierowywane na Policję.
Do korzystania z numeru 986 zachęcamy szczególnie tych, którzy różne sprawy zgłaszają Radzie Dzielnicy i od niej oczekują podjęcia interwencji.
Czas mijający pomiędzy zgłoszeniem mieszkańca, a naszą reakcją często uniemożliwia skuteczne działanie.
Zdecydowanie sprawniej będzie, gdy sami Państwo zadzwonicie na numer 986.
Jeśli zgłoszenie dotyczy miejsca publicznego nie trzeba się przedstawiać, nawet wtedy, gdy strażnik będzie o to prosił.
Rada dziękuje za zaufanie i zgłaszanie zauważonych problemów.
Podkreślamy jednak, że pośredniczenie często wydłuża całą sprawę i może ją skazać na niepowodzenie.


137574735_3010808189152045_1323288053328578656_o (1)7 stycznia 2021 r. Rada Dzielnicy Łabędy odbyła w trybie zdalnym XXI posiedzenie plenarne.
Wzięło w nim udział 12 spośród 15 jej członków.
Rada podjęła trzy uchwały:
1. Uchwałę nr 21/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Dzielnicy Łabędy na rok 2021,
2. Uchwałę nr 22/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie propozycji zmian w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022,
3. Uchwały nr 23/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie aplikowania przez Miasto Gliwice o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Rada omówiła stan realizacji planu pracy, przyjętego na rok 2020. Wszystkie zadania niezależne od ograniczeń epidemicznych zostały zrealizowane. Pozostałe wykonano w ograniczonym zakresie.
Rada po raz kolejny przeprowadziła dyskusję na temat montażu ławek na skwerze przy placu G. Morcinka.
Poszczególne tematy zaprezentujemy szczegółowo w odrębnych wpisach.
W posiedzeniu uczestniczył radny Rady Miasta Gliwice Jacek Trochimowicz.


137252917_3010808952485302_5633088304387543144_nKilka osób pytało nas o możliwość ustawienia na terenie Łabęd serduszka, do którego można by wrzucać plastikowe zakrętki.
Wysłano nam zdjęcia, np. z Pyskowic i Sośnicowic.
Rozeznaliśmy sprawę.
W Pyskowicach pojemnik ustawiła i zakrętki zbiera organizacja pozarządowa. Ufundował je sponsor.
I tak jest najczęściej.
Rozmawialiśmy z Sośnicowicami. Oni sami kupili serce ze środków na promocję gminy i ustawili je na swoim terenie, ale wcześniej poszukali odbiorcy zakrętek i podpisali z nim umowę, bo gmina ich sprzedażą zajmować się nie może.
W Gierałtowicach serce stoi przed urzędem. Ufundowali je lokalni przedsiębiorcy, a opróżnia konkretna fundacja.
Jak widać, rozwiązania są różne.
W sprawie ewentualnego ustawienia serca w Łabędach przeprowadziliśmy wstępne rozeznanie.
Szukamy organizacji, która byłaby zainteresowana odbiorem zakrętek.
Rozmawiamy o ewentualnej lokalizacji serca.
Będziemy nadal zajmować się sprawą.
Dziękujemy wszystkim kontaktującym się z nami za zaangażowanie.


137215212_3010794805820050_4343035920204002476_oPrzygotowania do otwarcia sklepu Dino na placu Niepodległości idą pełną parą.
Prace trwają na zewnątrz i wewnątrz obiektu.
Stoją już regały, lady i kasy.
Porządkowane jest otoczenie sklepu.
Otwarcie sklepu już niebawem.

138791219_3015081745391356_672817122339025707_oO Radzie i jej pracy informujemy bardzo często. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Łabęd znali wszelkie uwarunkowania naszej pracy, jej podstawy prawne, posiadane kompetencje, podejmowane aktywności.
W każdym z numerów gazetki „Nasze Łabędy” piszemy o tym dość obszernie.
Pomimo tego, wciąż zdarzają się komentarze, budowane na podstawie własnych wyobrażeń o pracy Rady, a nawet kompletnie oderwane od rzeczywistości.
Ostatnio, jeden z Panów zarzucił nam, że nie wymieniamy w jego mieszkaniu zaworu.
Dlatego po raz kolejny przypominamy kilka podstawowych informacji:
1. Rada Dzielnicy Łabędy jest JEDNOSTKĄ POMOCNICZĄ miasta, stanowiącą pomost pomiędzy mieszkańcami a władzami Gliwic, jest organem SPOŁECZNYM.
2. Liczy 15 członków, wybranych w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich.
3. Wybory odbyły się 7 kwietnia 2019. Kadencja trwa 5 lat, od 2019 do 2024 roku.
4. Rada działa na podstawie Statutu Dzielnicy Łabędy, uchwalonego przez Radę Miasta Gliwice.
5. Organami statutowymi Rady jest Zarząd Dzielnicy i Przewodniczący Rady.
6. Organy te są wybierane przez członków Rady w głosowaniu tajnym.
7. Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta dotyczące danego osiedla, wypowiada się na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy też planowanych inwestycji i remontów, bierze udział w organizowanych przez prezydenta konsultacjach, informuje mieszkańców o istotnych sprawach dziejących się w Łabędach i w mieście.
8. Rada corocznie otrzymuje z budżetu miasta określoną specjalnym algorytmem kwotę na swoją DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. Każdy wydatek akceptuje urząd. Nie mogą to być wydatki dowolne.
9. Dzielnica nie ma OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.
10. Rada nie podejmuje decyzji wykonawczych, które są wyłączną kompetencją organów, jednostek, spółek miasta, odpowiedzialnych za różne dziedziny życia miasta.
11. Rada nie zleca prac, nie nadzoruje ich wykonania, nie dokonuje odbioru, ani płatności, ale aktywnie towarzyszy tym pracom, interesuje się ich planowaniem, przebiegiem, utrzymuje stały kontakt z tymi, którzy za nie odpowiadają.
12. Rada systematycznie składa wnioski dotyczące konkretnych prac, których wykonania oczekują mieszkańcy.
13. 12 na 15 członków Rady jest aktywna zawodowo.
14. Członkowie Rady pracują SPOŁECZNIE.


136349077_3009412862624911_3256445850449700274_oOpublikowana jest już ogólnopolska mapa punktów szczepień przeciwko COVID-19.
Na terenie Gliwic są 23 takie punkty/
3 z nich mieszczą się w łabędzkich poradniach, są to:
1. USŁUGI MEDYCZNE PRO-MED Sp z o.o., ul. P. Gojawiczyńskiej 9A
2. CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL Sp. z o.o., ul. Mechaników 9
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VITAMED”Sp. z o.o., ul. Różana 7
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.


 
 
 
136421770_3009412425958288_6783619602396221669_o (1)
Już nieraz zwracaliśmy uwagę na niszczenie młodych drzew, rosnących na terenie Łabęd.
Łamiąc je łatwo pokazać, jak się jest silnym.
Małe to i bronić się nie może, więc co sobie żałować.
Tym razem kogoś zdenerwowało starsze drzewo.
Na tyle duże, że trudno je było załatwić gołymi rękami i na tyle młode, żeby mogło liczyć na litość.
Ofiarą silnego, odważnego człowieka padła lipka, rosnąca obok placu zabaw na skwerze przy ul. Narutowicza.