136194078_3008621559370708_6056350515991895588_nBardzo nas cieszy rosnące zainteresowanie toczącą się procedurą zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
Dziękujemy za wszystkie kierowane do nas pytania.
Jedno z nich dotyczyło czasu trwania całego toczącego się już procesu.
Ogólną wiedzę na ten temat posiadamy, ale chcemy przekazać Państwu informacje pochodzące nie od nas a z Wydziału Planowania Przestrzennego.
Dlatego napisaliśmy do Naczelnika Wydziału:
„W związku z rozpoczętą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd i kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] pytaniami, dotyczącymi czasu niezbędnego do przygotowania i uchwalenia nowych planów, uprzejmie prosimy o wskazanie wszystkich, wymaganych przez prawo etapów toczącego się procesu oraz określenie czasu ich trwania.
Prosimy też o podanie przypuszczalnego terminu skierowania stosownych projektów uchwał do Rady Miasta Gliwice.
Pozyskane informacje zostaną przekazane mieszkańcom Łabęd.”


136080441_3008620562704141_4215020221445788534_nSiłownia zewnętrzna znajduje się na skwerze przy ul. Narutowicza od początku jego istnienia, czyli od roku 2010.
Po pierwszej nie ma już śladu.
Stare urządzenia zostały na wniosek Rady wymienione, ponieważ po prostu się zestarzały.
Zamontowano je w nowym, bardziej przyjaznym miejscu, sąsiadującym z placem zabaw.
Nowa siłownia działa od sierpnia 2018 r.
W poprzednim roku poprosiliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych o dodanie do istniejącego zestawu pięciu podwójnych urządzeń dużego koła tai chi.
To ważny element siłowni, bo może służyć i osobom zdrowym, i osobom w fazie rehabilitacji.
Koła tai chi :
– pomagają w usprawnianiu stawów w nadgarstkach, łokciach oraz ramionach,
– poprawiają funkcjonowanie układu krwionośnego,
– wzmacniają kręgosłup, ogólną kondycję organizmu, mobilność stawów barkowych oraz koordynację wzrokowo-ruchową,
– mogą być wykorzystywane w rehabilitacji, ponieważ pozytywnie wpływają na ruchliwość kończyn.


135950027_3007611939471670_3718291326207666558_oOd ponad dwóch lat informujemy o kolejnych etapach przygotowań do prac nad nowym MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla Łabęd. Podkreślaliśmy wagę tego procesu i zachęcaliśmy do aktywności.
Lektura komentarzy zamieszczonych pod postem na temat wniosków ogólnych do powstających planów wskazały na konieczność przypomnienia kilku podstawowych informacji.
Materia jest trudna, przedstawialiśmy ją „w odcinkach”, a teraz postaramy się ująć ja w kilku punktach.
1. Obecny plan obowiązuje od roku 2008.
2. W okresie obowiązywania planu można w każdym czasie zgłaszać do Wydziału Planowania Przestrzennego wnioski o zmiany w planie.
3. W latach 2008 – 2020 złożono 67 takich wniosków.
4. W roku 2018 Wydział Planowania Przestrzennego dokonał analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla Łabęd i poinformował o tym Radę Miasta Gliwice.
5. Procedura zmiany planu rozpoczęła się w roku 2020 od podjęcia przez Radę Miasta 4 uchwał.
6. Na ich mocy powstaną cztery odrębne plany.
7. Procedura uchwalania nowego MPZP obejmuje:
– podjęcie uchwał,
– zgłaszanie uwag,
– opracowanie projektu planu,
– wyłożenie publiczne projektu planu i zgłaszanie do niego uwag,
– rozpatrzenie uwag przez prezydenta miasta,
– uwzględnienie w projekcie uwag rozpatrzonych pozytywnie,
– przedłożenie projektu Radzie Miasta,
– podjęcie uchwały i jej opublikowanie.
8. Nowy plan nie działa wstecz. Dotyczy sposoby wykorzystywanie terenów po jego wejściu w życie.
9. O wszystkich etapach procedury informowani są mieszkańcy.


136047641_3007611566138374_7882222483233342028_oPraca Rady Dzielnicy Łabędy w roku 2020 zamknięta w liczbach przedstawia się następująco:
– 10 posiedzeń plenarnych, w tym 6 w trybie zdalnym,
– 7 gości, zaproszonych na posiedzenia, m.in. – Prezydent Miasta Adam Neumann, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Komendant IV Komisariatu, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
– 12 uchwał,
– 3 numery „Naszych Łabęd”, łącznie 38 stron,
– 16 wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego,
– 18 wniosków do 4 planów zagospodarowania przestrzennego,
– 760 postów przygotowanych i opublikowanych na profilu FB,
– 156 pism skierowanych do różnych podmiotów Miasta Gliwice,
– trudna do zliczenia liczba emaili do różnych podmiotów.
Oczywiście, nie wszystko da się zamknąć w liczbach, np. współpracy z…, szkoleń Rady…, konsultacji, kontaktów z mieszkańcami, „doglądania” remontów, udziału w odbiorach końcowych…
A było tego sporo. O wszystkich naszych działaniach informowaliśmy na bieżąco, m.in w setkach materiałów publikowanych na FB.