koncerttDziś w Łabędziu odbył się comiesięczny koncert dla Seniorów. Sala jak zwykle była pełna.  

Na scenie występowały solistki zespołu Gwar, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury. To zespół z niezmiernie długą, bo ponad 40 – letnią historią.

Kiedyś działał w dawnym domu kultury, teraz pracuje w Łabędziu. Niezmiennie, od początku jego istnienia prowadzi go Eugeniusz Siwiec.

Koncert poprowadził osobiście dyrektor MDK Tadeusz Strassberger.

Młode solistki śpiewały bez tremy i bardzo szybko zdobyły sympatię widowni.

Opinie wypowiadane przez Seniorów po zakończeniu koncertu były bardzo pozytywne. Dla wielu osób występ dziewczynek z zespołu Gwar był źródłem wyjątkowych przeżyć.

Bardzo dziękujemy kierownictwu, pracownikom i artystkom z MDK za wspaniały występ.

I znów Seniorzy mogli przeżyć coś pięknego i miłego. Bardzo nas to cieszy.


naprawyUbytki w jezdniach łabędzkich ulic uzupełniane są na bieżąco.

Rada Osiedla regularnie informuje Zarząd Dróg Miejskich o istniejących uszkodzeniach. Są one usuwane szybko i sprawnie. Czas mijający od zgaszenia do naprawy jest krótki.

Miejsc, w których już wykonano naprawy jest wiele. W kolejce czekają następne.

Wszystkim mieszkańcom, którzy przekazują nam informacje o miejscach do naprawy serdecznie dziękujemy.

Zarządowi Dróg Miejskich dziękujemy za szybkie i sprawne działanie.


RA15 lutego odbyło się 39. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Wzięło w nim udział 11 z 15 jej członków.

Obecni : Tadeusz Barcik, Bernard Fic, Sabina Gorczyca – Kamaj, Stefania Grzechca, Barbara Kończak, Dariusz Kosowicz, Roman Michalski, Ewa Mizera, Bogusław Pietrzak, Krystyna Sowa, Paweł Tyrakowski.

Nieobecni: Piotr Caban, Renata Jaros, Grażyna Maszniew, Joanna Szubert.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada:

 1. podjęła dwie uchwały: w sprawie zmiany nazw ulic, w sprawie udziału w konkursie na organizację imprez ponadosiedlowych,
 2. przyjęła informacje o pracy Rady w roku 2017,
 3. zapoznała się z pełnym wykazem wniosków dotyczących Łabęd, złożonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego,
 4. omówiła tematykę 32. numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”,
 5. poruszyła sprawy różne i sformułowała wnioski dotyczące działalności Rady,
 6. uzgodniła termin następnego posiedzenia, które odbędzie się 8 marca o godz. 18.00 w „Łabędziu”, tematem wiodącym będzie zapewnienie najmłodszym dzieciom miejsc w oddziałach przedszkolnych.

nazwy ulicJuż dwie z 9 łabędzkich ulic ma nowe nazwy. Jest to dawna ul. K. Marksa i L. Kruczkowskiego. Pozostało jeszcze 7.

Ponieważ dziś, po raz kolejny w mediach pojawiła się autoryzowana informacja Wojewody Śląskiego, jakoby konsultował swoje decyzje z radami osiedli, co może wskazywać, że także z Radą Osiedla Łabędy, a tak nie było, przypomnimy Państwu podjętą w tej sprawie uchwałę nr 23/2017 Rady Osiedla Łabędy z dnia 7 grudnia 2017 r. zawierającą oświadczenie kierowane do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka i publikowaną m. In. w 31. numerze gazetki „Nasze Łabędy”.

„Rada Osiedla Łabędy oświadcza, że nie została poinformowana o Pana działaniu, opisanym w Nowinach Gliwickich 29 listopada 2017 r. w autoryzowanym przez Pana artykule „Wojewoda dekomunizuje gliwickie ulice” w następujący sposób :„- Równolegle, przez klub radnych PiS, zwróciłem się do gliwickich rad osiedlowych o nadsyłanie propozycji nowych nazw.”

Nie wątpimy, że Pan zwrócił się do radnych PiS, natomiast informujemy, że żaden z radnych PiS nie nawiązał kontaktu z Radą Osiedla Łabędy.

Nie uważamy, że pominięcie Rady Osiedla Łabędy i niewłączenie jej w prace prowadzone przez Pana Wojewodę w sprawie zmian nazw ulic było czymś,

do czego Państwo nie mieliście prawa, uznajemy to, jednak prosimy, aby nie przekazywać mieszkańcom Łabęd niepełnych bądź nieprecyzyjnych, a w związku z tym nieprawdziwych informacji na temat udziału Rady w procesie dokonywania zmian nazw ulic w naszej dzielnicy.

Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją.

Zapewniamy Pana Wojewodę, że gdyby Rada Osiedla Łabędy znała Pana oczekiwania wobec jej członków, na pewno by je spełniła.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 11 obecnych członków Rady . pełny skład Rady to 15 osób. Uchwała została niezwłocznie przesłana do Wojewody Śląskiego. Reakcji nie było. Tymczasem znów pojawiły się informacje o konsultacjach.

Na stronie Urzędu Wojewódzkiego opublikowano tekst, w którym znalazł się następujący fragment: „Wydając te zarządzenia kierowałem się propozycjami, które przysłano z różnych środowisk gliwickich: rad dzielnic, rad osiedlowych, czy od samych mieszkańców. Sądzę więc, że są one zgodne z wolą gliwiczan – mówi wojewoda Jarosław Wieczorek.”

Będziemy sprawę po raz kolejny próbować wyjaśniać.


ULICEWojewoda Śląski nadał nowe nazwy 9 gliwickim ulicom. Dwie z nich to ulice łabędzkie.

Marksa od dziś nosi nazwę ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast ul. Kruczkowskiego to ul. Jana Karskiego.

Na portalu 24Gliwice zacytowano słowa Wojewody Jarosława Wieczorka:

Wydając te zarządzenia kierowałem się propozycjami, które przysłano z różnych środowisk gliwickich: rad dzielnic, rad osiedlowych, czy od samych mieszkańców. Sadzę więc, że są one zgodne z wolą gliwiczan.”

Przypominamy, że nikt nie konsultował wprowadzanych zmian z Radą Osiedla Łabędy, ani – z tego, co nam wiadomo – z mieszkańcami.

Będziemy w tej sprawie, po raz kolejny prosić Pana Wojewodę o wyjaśnienia. Po raz pierwszy zwracaliśmy uwagę na brak konsultacji na początku grudnia. Rada przesłała Wojewodzie uchwałę w tej sprawie.

Do zmiany pozostało jeszcze 7 nazw ulic:

15 Grudnia – Ofiar Grudnia 1970

22 Lipca – Ryszarda Kaczorowskiego

 1. Gorkiego – Anny Walentynowicz
 2. Luksemburg – Józefa Mackiewicza
 3. Szenwalda – Aleksandra Dawidowskiego
 4. Wasilewskiej – Jana Bytnara – Rudy
 5. Zawadzkiego – Gen Stanisława Maczka

ULICEPismem z 14 listopada 2017 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wskazał 34 ulice w Gliwicach, których nazwy powinny być zmienione w oparciu o zapisy ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu …

Art. 1. 1. Nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Wśród 34 ulic, których nazwy zostaną zmienione 9 to ulice łabędzkie.

Zmiany dokona Wojewoda Śląski w drodze zarządzenia zastępczego po uzyskaniu stosownej opinii IPN.

Pytaliśmy o termin podpisania zarządzenia pracowników Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ale odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Mamy zadzwonić ponownie.

Nie wiemy, jak powstały propozycje nowych nazw. Nikt nie pytał ani Rady Osiedla Łabędy, ani mieszkańców.

Wiemy, że swoją propozycję wysłali do Wojewody na początku grudnia mieszkańcy ul. 15 Grudnia, chcieliby, aby ich ulica nosiła nazwę Grudniowa.

Z doniesień medialnych wiadomo, jakie mogą pojawić się nowe nazwy:

 1. 15 Grudnia – Ofiar Grudnia 1970
 2. 22 Lipca – Ryszarda Kaczorowskiego
 3. Gorkiego – Anny Walentynowicz
 4. Kruczkowskiego – Jana Karskiego
 5. Luksemburg – Józefa Mackiewicza
 6. Marksa – bł. Jerzego Popiełuszki
 7. Szenwalda – Aleksandra Dawidowskiego
 8. Wasilewskiej – Jana Bytnara – Rudy
 9. A. Zawadzkiego – Gen Stanisława Maczka

herbRegularnie informujemy Państwa o liczbie mieszkańców Łabęd. Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Według stanu z dnia 31 stycznia 2018 r. w Łabędach zameldowanych na pobyt stały było 14.912 osób, w tym 7.750 kobiet i 7.162 mężczyzn.

Najstarszy łabędzianin urodził się w roku 1917 i jest stulatkiem.

W niedawno zakończonym roku 2017 urodziło się 157 dzieci, w tym 69 dziewczynek i 88 chłopców.

Dla porównania – w roku 2016 urodziło się i zostało zameldowanych w Łabędach 118 dzieci.

1 grudnia 2017 r. zameldowanych  na stałe było 14.940 osób.

Przypominamy też wcześniejsze liczby mieszkańców Łabęd:

 • 31 marca 2017 r. – 15.079 osób
 • 30 listopada 2016 r. -15.184 osoby,
 • 31 marca 2016 r. – 15.309 osób,
 • 31 grudnia 2015 – 15.390 osób.
 • 30 września 2015 r. – 15.442 osoby.

ferie z rakietkąZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy przez cały kończący się tydzień w Łabędziu odbywały się bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci.

Zorganizowała je współpracująca z nami od kilku lat Akademia Tenisa Stołowego.

W zajęciach tenisa stołowego wzięło udział 30 dzieci. W większości były to dzieci z Łabęd,  Z młodymi sportowcami pracowało trzech trenerów. Dzieci uczyły się różnych elementów gry w tenisa stołowego. Były bardzo zaangażowane i chętnie korzystały z możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Za zorganizowanie treningów bardzo dziękujemy Jarkowi Tomickiemu i Darkowi Steuerowi z ATS.


PszennaNa skutek zgłoszenia mieszkańców, 16 stycznia, w ramach objazdu dzielnicy ze strażnikami miejskimi, obejrzeliśmy ul. Pszenną, gdzie problemem jest zły stan nawierzchni, związany z niekontrolowanym spływem wód.

Zwróciliśmy się do urzędu z prośbą o zlikwidowanie przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest droga, przez wodę, wypływającą z nieruchomości położonej w górnej jej części i wykonanie niezbędnych napraw.

1 lutego otrzymaliśmy dobrą wiadomość.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadomił nas, że do właściciela posesji, wskazanego w naszym piśmie „skierowano korespondencję w zakresie naruszenia stosunków wodnych”.

Poinformowano nas również,  że naprawy będą możliwe po usunięciu przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest nawierzchnia ul. Pszennej.


MarinaW dniu dzisiejszym miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej zaprezentowane zostały autorskie propozycje zagospodarowania terenu dla Mariny Gliwice.

Autorami prac byli studenci pierwszego roku studiów II stopnia.

Z inicjatywy wykładowców nawiązana została współpraca Politechniki Śląskiej z naszą Mariną. Powstały śmiałe koncepcje utworzenia na działce miejskiej, położonej pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a magazynami Silsa przy ul. Portowej.

Studenci zaprojektowali nową przestrzeń rekreacyjną przy Kanale Gliwickim.

Przyznano nagrody dla autorów najlepszych prac w dwóch kategoriach projektowych.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna:

 1. nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.,
 2. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prowadzący dr hab. Barbara Stankiewicz,
 3. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr. Andrzej Kos.

Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej:

 1. Nagroda: Elżbieta Janerka, prowadzący dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska,
 2. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska,
 3. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prowadzący dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wybrane przez właścicieli Mariny. Publiczna prezentacja koncepcji nastąpi podczas 6. urodzin Mariny Gliwice w dniu 28 kwietnia 2018, które obchodzone będą jeszcze w dotychczasowej lokalizacji.

Ze w względu na nasze związki z Mariną i stałe wspieranie jej działalności, zostaliśmy zaproszeni na dzisiejszą prezentację.